Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 3
Esas Numarası 2 / 2215
Başkanlığa Geliş Tarihi 30/09/2019
Teklifin Başlığı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, belirli kıdeme sahip avukatlara hususi damgalı pasaport alma imkanı tanınması; milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle, pasaportları iptal edilenler veya haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilenlere, bu kişilerin haklarında devam eden soruşturma veya kovuşturma bulunmaması ya da devam eden adli veya idari işlemlerin lehlerine sonuçlanması durumunda başvuru halinde pasaport verilmesi; hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Yargı Ön sınavında başarılı olma şartı getirilmesi ve bunların usullerinin düzenlenmesi; idari yargı hakim adaylığına hukuk fakültesi mezunu olmayanlar arasından yapılacak atamalar yönünden sayı ve alan sınırlaması getirilmesi; aynı veya farklı bölge idare mahkemesi dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasındaki aykırılık veya uyuşmazlıkları giderme yetkisinin, Danıştayın ilgili daire kurullarına verilerek daire kararlarına karşı yapılan itirazların etkili bir şekilde incelenebilmesi ve bu yolun daha etkin şekilde işletilmesinin sağlanması; hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerini yürütmekle görevli Türkiye Adalet Akademisinin kurulmasına bağlı olarak 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunuyla uyum düzenlemeleri yapılması; Türk Ceza Kanununda düzenlenen uzlaştırma, ön ödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi düzenlemelerinin kapsamının genişletilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması; soruşturma evresinde tutukluluk sürelerine üst sınır getirilerek ve çocukların tutukluluk süreleri kısaltılarak temel hak ve hürriyetlerin etkin bir şekilde korunması amaçlanmıştır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon ADALET KOMİSYONU 01/10/2019 08/10/2019 Raporunu Verdi 07/10/2019
Tali Komisyon İÇİŞLERİ KOMİSYONU 01/10/2019 08/10/2019 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 105


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7188


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar İlk İmza Sahibi
Muhammet Emin AKBAŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı İlk İmza Sahibi
Özlem ZENGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat İlk İmza Sahibi
Mehmet MUŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Bülent TURAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çanakkale İlk İmza Sahibi
Cahit ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Denizli İlk İmza Sahibi
Hakan ÇAVUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Fatih ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
İshak GAZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bartın
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Cengiz AYDOĞDU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aksaray
Fehmi Alpay ÖZALAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Metin YAVUZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Serap YAŞAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet Mücahit ARINÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Yücel MENEKŞE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Hüseyin ŞANVERDİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Zeynep GÜL YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Mehmet Kasım GÜLPINAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Gülay SAMANCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Derya BAKBAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Adnan GÜNNAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Sami ÇAKIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Fehmi KÜPÇÜ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Emine YAVUZ GÖZGEÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Şeyhmus DİNÇEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Hasan ÇİLEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Zafer IŞIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Habibe ÖÇAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Müslüm YÜKSEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Kemal ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Eyüp ÖZSOY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Halil ÖZŞAVLI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Ziver ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Batman
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Emrullah İŞLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Cengiz DEMİRKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Arzu AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
Halis DALKILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İsmail KAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Halil ETYEMEZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
İsmail Emrah KARAYEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Selim YAĞCI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bilecik
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Feyzi BERDİBEK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bingöl
Yunus KILIÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kars
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
İsmail GÜNEŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Uşak
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep