Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 1988
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/07/2019
Teklifin Başlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; Türkiye'nin turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak, ülkemize gelen ziyaretçi sayısını ve buna bağlı olarak turizm gelirlerini artırmak, büyük turizm projelerine yatırımcı çekmek ve destek olmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması; Ajansın, faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda yürütmesi; Ajans gelirlerinin, sektör temsilcilerinin turizm faaliyetleri üzerinden alınan turizm payı, genel bütçeden aktarılan tutarlar, her türlü bağış ve yardımlar ile elde edilen diğer gelirlerden oluşması; Ajans kaynaklarının en az yüzde yetmişinin ülke tanıtımının finansmanında, kalanının ise çeşitli nedenlerle yatırım yapılamayan bölgelerde yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına iştirak edilerek yatırım yapılması; birleşik tesisler ile konaklama tesislerinin, Bakanlıktan belgeli yeme, içme ve eğlence tesislerinin, deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının, seyahat acentalarının, havayolları işletmelerinin ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmelerinin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden ve farklı oranlarda turizm payı alınması; Ajansın ve Ajansın iştirak ettiği şirketlerin yıllık mali tablolarının bağımsız denetiminin, İcra Kurulu tarafından bağımsız denetim firmalarının en az üçünden teklif alınarak yapılması; Ajans faaliyetlerinin bazı vergilerden muaf tutulması ve istisna getirilmesi, bazı uygulama ve kısıtlamalara tabi olmaması amaçlanmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU 03/07/2019 05/07/2019 Raporunu Verdi 04/07/2019


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 94


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7183


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Ziya ALTUNYALDIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya İlk İmza Sahibi
Mehmet MUŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul İlk İmza Sahibi
Yelda EROL GÖKCAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Şeyhmus DİNÇEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Süleyman KARAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzincan
Ali Cumhur TAŞKIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mersin
Orhan KIRCALI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Mustafa AÇIKGÖZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Nevşehir
Ayşe KEŞİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Cihan PEKTAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gümüşhane
Salih CORA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Trabzon
Hakan ÇAVUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Fehmi KÜPÇÜ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bolu
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Mustafa ARSLAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Tokat
Yılmaz TUNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bartın
Serkan BAYRAM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Kemal ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
İbrahim YURDUNUSEVEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
İshak GAZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kütahya
Abdullah GÜLER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Sait KİRAZOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Mehmet ERDOĞAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
İsmail Emrah KARAYEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kayseri
Ahmet Berat ÇONKAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Mehmet Yavuz DEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Muğla
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Orhan ERDEM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Tülay KAYNARCA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
İbrahim AYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Ahmet AKAY ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Mustafa KÖSE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Ahmet Mücahit ARINÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul
Murat BAYBATUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Fatma AKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Edirne
Mehmet Ali ÖZKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Zemzem Gülender AÇANAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Şanlıurfa
Semra KAPLAN KIVIRCIK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Sena Nur ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı