Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 1984
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/06/2019
Teklifin Başlığı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; tapu uygulamalarında bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması; teknolojik gelişmeler sonucu işlevsizleşen uygulamaların kaldırılması; yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşların tapu işlemlerine hız kazandırılması; tapu kayıtlarındaki hisse hatalarının düzeltilebilmesi; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinin kısa sürede yapılmasına yönelik düzenleme yapılması; Hazineye ait taşınmazlar ile tarım arazilerinin satışında uygulama birliğinin sağlanması; Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesislerin bedelinin yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde beşi olarak hesaplanması; maliklerin tapuları ile oturdukları bağımsız bölüm numaralarının farklı olmasından kaynaklı sorunların çözülmesi; tarım arazilerinin korunması ve ihtiyaç halinde planlı kullanılması; kamulaştırma yükünün ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan sorunların azaltılması;5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında belediyelere devredilen taşınmazlar üzerindeki yapılar kentsel dönüşüme tabi tutulup muhafaza edilemeyeceklerinden, bu taşınmazlar için Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararının alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmemesi, tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi, tahsil edilenlerin ise iade edilmesi;2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle hakkından yararlanamayan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi,yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarda, kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, yangın gibi afetler veya patlama gibi olaylar neticesinde ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamalarının ivedi yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU 25/06/2019 28/06/2019 Raporunu Verdi 27/06/2019
Tali Komisyon TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU 25/06/2019 28/06/2019 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 91


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7181


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Selahattin MİNSOLMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırklareli İlk İmza Sahibi
Necip NASIR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Yusuf Ziya YILMAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Samsun
Ali ÖZKAYA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Afyonkarahisar
İlyas ŞEKER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Hüseyin ŞANVERDİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Cemal BEKLE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İzmir
Pakize Mutlu AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Hacı Ahmet ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Tahir AKYÜREK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Konya
Habibe ÖÇAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kahramanmaraş
Sabahat ÖZGÜRSOY ÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Mustafa Levent KARAHOCAGİL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Amasya
Ali ŞAHİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep
Yusuf BAŞER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Yozgat
Bekir Kuvvet ERİM ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Mustafa SAVAŞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Aydın
Abdullah DOĞRU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Ramazan CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kırıkkale
Ahmet ZENBİLCİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Adana
Bayram ÖZÇELİK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Burdur
Yavuz SUBAŞI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
Hüseyin YAYMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Hatay
Mücahit DURMUŞOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Osmaniye
Atilla ÖDÜNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Bursa
Ayşe KEŞİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Düzce
Atay USLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Antalya
Orhan YEGİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ankara
İsmail BİLEN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Manisa
Belgin UYGUR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Balıkesir
İbrahim AYDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Erzurum
Salim ÇİVİTCİOĞLU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Çankırı
Zülfü DEMİRBAĞ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Elazığ
Cemil YAMAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Kocaeli
Şeyhmus DİNÇEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Mardin
Recep ÖZEL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Isparta
Ekrem ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Ağrı
Abdullah Nejat KOÇER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ Gaziantep