Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 1821
Başkanlığa Geliş Tarihi 26/04/2019
Teklifin Başlığı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; engelli kimselere bağlanan aylık hesabında hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarına bakılmaksızın kişilerin bireysel gelirlerinin esas alınması suretiyle aylıkların hesaplanması amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 09/05/2019 Komisyonda
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 09/05/2019 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Çetin ARIK CUMHURİYET HALK PARTİSİ Kayseri İlk İmza Sahibi