Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 1645
Başkanlığa Geliş Tarihi 08/02/2019
Teklifin Başlığı 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; kamu görevlilerinin görevleri esnasında uğradıkları saldırılar nedeniyle oluşabilecek durumlar neticesinde ilgili Kanundaki nakdi tazminat ve aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmaları amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 28/03/2019 Komisyonda
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 28/03/2019 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Çetin ARIK CUMHURİYET HALK PARTİSİ Kayseri İlk İmza Sahibi