Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 1330
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/11/2018
Teklifin Başlığı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan, gelir vergisine tabi gelirler için belirlenen oranların düşürülmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 28/11/2018 Komisyonda
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 28/11/2018 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Metin İLHAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ Kırşehir İlk İmza Sahibi