Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 1101
Başkanlığa Geliş Tarihi 04/10/2018
Teklifin Başlığı Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencilerine (intörn) ödenmekte olan ücretin artırılması ve staj dönemindeki diş hekimliği öğrencilerinin de bu ücretten faydalandırılmaları amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 16/10/2018 Komisyonda
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 16/10/2018 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Çetin ARIK CUMHURİYET HALK PARTİSİ Kayseri İlk İmza Sahibi