Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 859
Başkanlığa Geliş Tarihi 27/07/2018
Teklifin Başlığı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları ve bu fiiller nedeniyle sağlık hizmetinin kesintiye uğraması durumunda uygulanacak cezanın yarı oranında artırılması amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon ADALET KOMİSYONU 10/10/2018 Komisyonda
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 10/10/2018 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Adnan Selçuk MIZRAKLI HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ Diyarbakır İlk İmza Sahibi