Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 2
Esas Numarası 2 / 809
Başkanlığa Geliş Tarihi 19/07/2018
Teklifin Başlığı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile, kamuda çalışan aşçıların yardımcı hizmetler sınıfı yerine teknik hizmetler sınıfında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 10/10/2018 Komisyonda
Tali Komisyon SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 10/10/2018 Komisyonda


Kanun Teklifi İmza Sahipleri
Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Çetin ARIK CUMHURİYET HALK PARTİSİ Kayseri İlk İmza Sahibi