Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22 / 1
Esas Numarası 1 / 360
Başkanlığa Geliş Tarihi 07/01/2003
Teklifin Başlığı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Teklifin Özeti Çimento ve kireç sanayi hammaddeleri ile tuğla-kiremit sanayi hammaddeleri Maden Kanunu kapsamına alınması öngörülmekte, Madencilikte, Devlet hakkının belirlenme yöntemi değiştirilerek, üretilen cevherin satış tutarı üzerinden Devlet hakkı ödenmesi ilkesi getirilmekte, kamulaştırılan gayrimenkullerin ise madencilik faaliyetinin sona ermesi durumunda eski sahiplerine bedelsiz olarak iade edilmesine imkan sağlanmakta, madenlerin aranıp işletilmesi için uygulama kolaylıkları öngörülerek, madencilik sektörünün teşviki amacıyla bazı teşvikler öngörülmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 13/01/2003 05/05/2004 Raporunu Verdi 27/04/2004
Tali Komisyon ÇEVRE KOMİSYONU 06/03/2003 26/06/2003 Raporunu Verdi
Tali Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 13/01/2003 06/06/2003 Raporunu Verdi


Komisyon Raporu
Komisyon Raporu(Sırasayısı) 451


Kanun Numarası
Kanun Numarası 5177