Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 26 / 2
Esas Numarası 1 / 837
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/05/2017
Teklifin Başlığı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Teklifin Özeti Tasarı ile; ülke sanayisinin canlandırılması, yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni sanayi alanlarının oluşturulması, mevcut sanayi alanlarının genişletilmesi, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla hayata geçirilebilmesi, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi siteleri ve serbest bölgelere ilave Devlet teşviklerinin verilmesi, üreticinin desteklenmesi ve sanayinin geliştirilmesi için sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik tüketiminde alınan TRT payının kaldırılması, 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanundan kaynaklanan mali yüklerin sonlandırılması, planlı sanayi alanlarında üretim yapan sanayicilerin tapu ve kadastro harçlarından, damga vergisinden, emlak vergisinden muaf tutulması ve enerji giderlerinin azaltılması sonucunda üretim maliyetlerinin düşürülmesi, bedelsiz veya kısmen bedelli arsa tahsis uygulamasının yeniden ve kalıcı olarak yürürlüğe konulması, organize sanayi bölgelerinin tüm faaliyetleri için kredi verilmesi ve söz konusu bölgelerin iç ve dış kaynaklardan kullandıkları krediler için kredi faiz desteği verilmesi, çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak, yaşanabilir, yeşil ve ferah yerleşim alanları sağlamak amacıyla altyapı, üstyapı ve taşınma noktasında kredi destekleri vererek kent içinde kalan sanayi sitelerinin kent dışındaki alanlara taşınmasının sağlanması ve Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişiklikler ile nitelikli işgücünün yükseköğretim kurumları aracılığı ile yetiştirilmesi öngörülmektedir.
Son Durumu KANUNLAŞTI
Teklifin Sonucu KANUNLAŞTI


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 17/05/2017 05/06/2017 Raporunu Verdi 01/06/2017
Esas Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 08/06/2017 13/06/2017 İçt. Md. 88'e Göre İade
Esas Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 08/06/2017 13/06/2017 Raporunu Verdi 13/06/2017
Tali Komisyon MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 17/05/2017 29/05/2017 Raporunu Verdi
Tali Komisyon PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 17/05/2017 05/06/2017 Raporunu Vermedi


Komisyon Raporu
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 485


Kanun Numarası
Kanun Numarası 7033