Kanun Teklifi Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 24 / 4
Esas Numarası 1 / 939
Başkanlığa Geliş Tarihi 16/06/2014
Teklifin Başlığı Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Teklifin Özeti Tasarı ile; üretim lisansı sahibi olan tüzel kişilerin lisansları gereği inşaat öncesi süre içerisinde üretim tesisinin inşaatına başlanması için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini ikmal edememiş tüzel kişilere, bu yükümlülüklerini ikmal edebilmeleri için bir yıllık ek süre tanınması, elektrik kayıplarının yüksek olduğu dağıtım bölgelerinde, bölgenin sosyo¬ekonomik şartları ve tüketici alışkanlıklarının da dikkate alınarak kayıp hedeflerinin beş yıl süreyle yeniden belirlenmesine imkân tanınması, 2006-2010 uygulama döneminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan tutarın üzerinde yatırım harcaması yapmış olan dağıtım şirketlerine yatırım tutarlarını tarife hesaplamalarında dikkate alma imkanı tanınması, zeytinlik sahalarda madencilik ile jeotermal, doğalgaz ve petrole dönük yatırımların yapılabilmesi için zeytin sahasının vasfını kaybedip kaybetmediği ya da diğer faaliyetlere göre nispeten daha az faydalı olup olmadığının tespiti hususunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkilendirilmesi düzenlenmektedir.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu HÜKÜMSÜZ


Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU 18/06/2014 Komisyonda
Tali Komisyon TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU 18/06/2014 05/08/2014 Raporunu Verdi