Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
28. Birlesim 06 Aralık 2021 Pazartesi
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 113 sayfadır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

28'inci Birleşim

6 Aralık 2021 Pazartesi

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Teklifleri

1.- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 281)

2.- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282), Plan ve Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen Metne Ekli Cetveller (Gider ve Gelir Cetvelleri), 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifine İlişkin Genel Uygunluk Bildirimi ile 2020 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, 194 Adet Kamu İdaresine Ait Sayıştay Denetim Raporu, 2020 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve 2020 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1690) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 282)

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın, İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ile Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın 281 sıra sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 282 sıra sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

2.- Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, bütçeye yönelik eleştirilerin tamamına yakınına AK PARTİ Grubundan bir savunma olursa mekanizmanın sağlıklı işlemeyeceğine ve bütün partileri bütçenin yapım sürecine, kurallarına ve geleneğine uymaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

3.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

4.- Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın, görüşmelere ara verilerek CHP Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde CHP Grubu adına konuşması sırasında yaptığı hareketin kınama cezasıyla cezalandırılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

7.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımıza bu yükü yüklediniz." cümlesinde göstermiş olduğu vücut dilinin hiçbir gruba ve Meclise yönelik bir davranış olmadığına ilişkin açıklaması

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Oturum Başkanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

9.- Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Oturum Başkanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı açıklamasındaki ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin 281 sıra sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 282 sıra sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

10.- İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin hiçbir şerefli üyesinin haysiyetine ve onuruna dil uzatmadığına, Meclisin itibarına laf etmediğine, Meclisin fonksiyonları yönüyle eleştirilmesinin doğal olduğuna ve sistem tasarımıyla ilgili önerilerinin İYİ Parti Grup Başkanı tarafından kendisine iletildiğine ilişkin açıklaması

11.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin 281 sıra sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 282 sıra sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

12.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

13.- İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

14.- Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yürütme adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
1