Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
23. Birlesim 24 Kasım 2021 Çarşamba
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 65 sayfadır.
Ret : 63 (x)

Kâtip Üye Kâtip Üye

Rümeysa Kadak Abdurrahman Tutdere

İstanbul Adıyaman"

BAŞKAN - Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin Genel Kurul görüşülme takvimine ilişkin Danışma Kurulunun önerisi bugün kabul edilmiştir. Bütçe Kanunu Teklifi ile Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin Genel Kuruldaki görüşme programı Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sayfasında yayınlanacak ve bastırılarak sayın üyelerimize dağıtılacaktır.

Bütçe üzerinde şahıslar adına söz almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri 26 Kasım 2021 Cuma günü 11.30 ile 12.00 saatleri arasında büyük grup toplantı salonunda Başkanlık Divanı kâtip üyelerince yapılacaktır. Söz kaydını her üyenin bizzat yaptırması gerekmektedir, başkası adına söz kaydı yapılmayacaktır. Belirtilen saatlerden sonra söz kayıtları Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca yapılacaktır.

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur.

Gündemimizde konular tamamlanmıştır.

Alınan karar gereğince, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 30 Kasım 2021 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Hayırlı akşamlar arkadaşlar.

Kapanma Saati: 22.20
65