Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
7. Birlesim 14 Ekim 2021 Perşembe
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 72 sayfadır.
CHP'li Büyükşehir Belediyesinin beceriksizliği ve yetersizliği gün gibi aşikârdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak, hemşehrilerimizin teveccühüyle on üç belediyenin, yedisini kazandık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YELDA EROL GÖKCAN (Devamla) - Başkanım toparlıyorum.

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen.

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Belediye başkanını ondan görevden aldınız.

YELDA EROL GÖKCAN (Devamla) - AK belediyecilikle yönetilen Köyceğiz, Seydikemer ve Kavaklıdereyi tekrar kazandık; Ula, Yatağan, Dalaman ve Ortaca belediyelerini de CHP'nin elinden aldık. Belediye başkanlarımız yatırım, hizmet ve çalışmaları ile hemşehrilerimizin gönlünde taht kurmuştur. CHP'li, Muğla büyükşehir belediyesi de miadını doldurmuştur, gidiyor gitmekte olan. Önümüzdeki ilk yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediyesini ak belediyecilikle buluşturacağız. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hizmet nasıl yapılır, yatırım nasıl yapılır, nasıl çalışılır göreceksiniz. (CHP sıralarından gürültüler)

Bu bilgiler ışığında yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) - Sayın Başkanım...

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yıldız. Önce niçin söz istediğinizi izah eder misiniz?

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Bilgi verdi sadece. Hatip kürsüden bilgi verdi.

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) - Sayın Başkanım, vekilimiz hem partimize hem de milletvekilimize sataştı. İki dakika, cevap verecek Süleyman Girgin, Muğla Milletvekili.

BAŞKAN - Evet, Süleyman Girgin'in ismini birkaç defa telaffuz etti konuşmacı. Niçin söz istediğinizi söyler misiniz?

HÜSEYİN YILDIZ (Aydın) - Yanlış bilgi verdi Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Sayın Girgin, buyurun. Sataşmadan iki dakika...

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, sondan başlayayım: Miadı dolan AK PARTİ iktidarıdır; yolcudur Abbas, bağlasan durmaz; bu, bir. (CHP sıralarından alkışlar)

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Yirmi yıldır aynı şeyi söylüyorsunuz.

SÜLEYMAN GİRGİN (Devamla) - İkincisi, değerli arkadaşlar, iktidarın Muğla'daki yangınlara bakış açısı aynen pandemideki gibi olmuştur; önce oluruna bırakmıştır ama iş işten geçtikten sonra da müdahale etmeye çalışmıştır ve Muğla'daki 8 bin hektar alan kül olmuştur.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Köylere git, köylere!

HALİL ETYEMEZ (Konya) - Suyu yok, suyu yok!

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Köylere git, su yok!

SÜLEYMAN GİRGİN (Devamla) - Bunun da sorumlusu AK PARTİ iktidarıdır müdahale etmedikleri için, ne uçak ne helikopter; zamanında müdahale edilmiş olsaydı Muğla'nın 67 bin hektarlık alanı yanmayacaktı sevgili dostlar.

Değerli arkadaşlar...

HALİL ETYEMEZ (Konya) - Suyu söyle, suyu.

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Sayın Girgin, köylere git, köylere.

SÜLEYMAN GİRGİN (Devamla) - Suya geleceğim şimdi.

Ben müsaadenizle şu soruları size sormak istiyorum Sayın Gökcan: Bir, 2008 yılında dönemin Muğla Belediyesi tarafından Devlet Su İşlerine yapılan başvuruya rağmen proje neden hâlâ başlamadı? Bu proje için...

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Hangi proje?

SÜLEYMAN GİRGİN (Devamla) - "Su sorunu" dediniz ona cevap veriyorum.

Bu proje için yıllık 94,5 milyon ödenek tahsis edilmesi gerekirken neden 2021 için sadece 1 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir, 661 milyon liralık maliyetli projeyi 1 milyon ödenekle nasıl bitirmeyi düşünüyorsunuz?

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Hangi proje, hangi proje o?

SÜLEYMAN GİRGİN (Devamla) - Muğla'nın su sorunun çözülmesi için Sandıras projesinin devreye girmesi lazım ama 661 milyon liralık proje için yılda 1 milyon lira ödenek tahsis edilmektedir, bunu da kamuoyunun bilmesini istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) - Sandıras projesi yatırım programına alındı, yatırım programına alındı. Büyükşehir Belediyesine rağmen yapacağız onu.

SÜLEYMAN GİRGİN (Devamla) - Diğer konu, belediyemiz tarafından içme suyu
2