Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
1. Birlesim 01 Ekim 2021 Cuma
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 25 sayfadır.
2017-2021 yılları arasında Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankasının yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gelir ve har-camalarına,

2017-2021 yılları arasında Halkbank yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gelir ve harcamalarına,

İlişkin soruları ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın cevabı (7/47893), (7/47894), (7/47895)

111.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TMO'nun açıkladığı arpa alım ve satış fiyatına ilişkin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın cevabı (7/47896)

112.- Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın, bazı vakıf üniversiteleri tarafından borçlarından dolayı öğrencilere diplomalarının verilmediği iddiasına,

- Ankara Milletvekili Servet Ünsal'ın, üniversitelerine olan borçlarından dolayı diplomalarını alamayan tıp ve diş hekimliği bölümü mezunlarına,

- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, bir üniversitenin kişiye özel doçent kadrosu ilanı açtığı iddiasına,

- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Oku-luna yönelik bazı iddialara,

- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bir öğretmene hakkında kovuşturma ve soruşturma olmamasına rağmen çalışma izni verilmediği iddiasına,

İlişkin soruları ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in cevabı (7/47917), (7/48037), (7/49179), (7/49757), (7/49817)

113.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, TSK'nın mal ve hizmet talebinin MKE tarafından karşılanan kısmına ve savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmalara ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevabı (7/47925)

114.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinden istifa eden personele ilişkin so-rusu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cevabı (7/47927)

115.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatına ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47947)

116.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kamu özel iş birliği modeliyle yapılan ve gelir ile geçiş garantisi verilen sözleş-melere ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47948)

117.- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu-Giresun Havalimanı seferlerinin azaltılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47949)

118.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, bazı firmaların vatandaşları pazarlama ve satış amacıyla telefonla rahatsız etme-lerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47950)

119.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2017-2021 yılları arasında Türk Hava Yolları'nın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gelir ve harcamalarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47951)

120.- Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa-Suruç-Aligör yolunda yaşanan trafik kazalarına ve yolun genişletil-mesi önerisine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47952)

121.- Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolu inşaatının akıbetine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47953)

122.- Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Sayıştay'ın raporunda PTT'ye dair yaptığı bazı tespitlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47954)

123.- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapım aşamasında olan ikinci pistinin ne zaman biteceğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47955)

124.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Adapazarı-İstanbul tren seferlerinin başlatılması talebine ilişkin sorusu ve Ulaş-tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47956)

125.- Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın, Şanlıurfa-Suruç ve Suruç-Bilecik arasındaki yolların bölünmüş yola dönüştü-rülmesi talebine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47957)

126.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2018-2021 yılları arasındaki 4-6 yaş için açılan Kuran kurslarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/47959)

127.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, elektrikli ve hibrit araçları teşvik amacıyla ÖTV ve MTV oranlarında indirim yapılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/47960)

128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki huzur evi ve yaşlı bakım merkezi sayısına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47969)

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki huzur evi ve yaşlı bakım merkezlerinde çalışan personel sayısına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47970)

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki bakıma muhtaç yaşlı sayısına,

Ülkemizdeki huzur evi ve yaşlı bakım merkezlerinde kalan yaşlı sayısına,

İlişkin soruları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47971), (7/47975)

131.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki evde bakım hizmeti alan yaşlı sayısına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47972)

132.- Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, kamudaki engelli istihdamının arttırılmasına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47973)

133.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki huzur evi ve yaşlı bakım merkezlerinde çalışan per-sonelin aldığı ücrete ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47974)

134.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ülkemizdeki huzur evi ve yaşlı bakım merkezlerinde çalışan per-sonelin çalışma saatlerine ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47976)

135.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, kamuya yapılacak engelli personel alımlarına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hiz-metler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47977)

136.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine yönelik faaliyetlere ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47978)
6