Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
1. Birlesim 01 Ekim 2021 Cuma
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 25 sayfadır.
80.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal verilerin güncellenmesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/47793)

81.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, geçici tarım işçilerinin illere göre dağılımına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/47794)

82.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Akdeniz meyve sineği ile mücadeleye ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/47795)

83.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal sulamanın geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/47796)

84.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke düzeyinde detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmaları ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlandığı il sayılarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/47797)

85.- Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinin üretimine ve verimliliğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/47798)

86.- İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, 2021 yılı Mart ayından bu yana yapılan zeytinyağı ithalatı ve satışı verilerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/47799)

87.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, ülkemizde ve Çanakkale'de süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/47801)

88.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-demirli'nin cevabı (7/47802)

89.- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, Karakurt HES Barajı inşaatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/47803)

90.- Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan TOKİ kavşağına ışıklı sinyalizasyon sistemi ku-rulması talebine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47811)

91.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesine ve artan iş yüklerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47813)

92.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, Mersin PTT Başmüdürünün bir sosyal medya paylaşımına ilişkin sorusu ve Ulaş-tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47814)

93.- Konya Milletvekili Esin Kara'nın, yüksek hızlı tren seferlerinin artırılması talebine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47815)

94.- İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir'de yapılması planlanan ikinci çevre yolu çalışmalarına,

Kamyon şoförlerinin Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolundan geçişlerinde ödedikleri ücretlere,

İlişkin soruları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47817), (7/47818)

95.- Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, ADSL ve fiber internet verilerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47819)

96.- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu-Çambaşı yolunda kullanılan dolgu malzemesine,

Ünye-Akkuş karayolunun yapım çalışmalarına,

İlişkin soruları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47820), (7/47821)

97.- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, İstanbul'un Avcılar ilçesindeki yürütülmesi planlanan B Tipi Otoyol Tesisi Pro-jesinin akıbetine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/47822)

98.- Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, Türkiye'deki sahte içki üretimine ve kullanımına ilişkin sorusu ve Cum-hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/47853)

99.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski bakanlara tahsis edilen koruma polislerine ve makam araçlarına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/47855)

100.- Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Türk Hava Yolları bünyesindeki işten çıkarmalara ilişkin sorusu ve Cum-hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/47856)

101.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının doğuracağı sonuçlara ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47864)

102.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, kamu kurumlarında istihdam edilen engellilerin sayısının artırılması talebine ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın cevabı (7/47865)

103.- İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Kazakistan'ın Türk nakliyecilere transit geçiş izni vermemesi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı (7/47881)

104.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2017-2021 yılları arasında BOTAŞ'ın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gelir ve harcamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevabı (7/47882)

105.- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın, Şanlıurfa'da meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevabı (7/47883)

106.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik'in, faturalarını ödemekte zorlanan kişilerin desteklenmelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevabı (7/47884)

107.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'a bağlı yerleşim yerlerinde yaşanan su ve elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevabı (7/47886)

108.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sporcu sağlığı merkezleri ve spor hekimleri ihtiyacına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun cevabı (7/47890)

109.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal destek ödemeleri ile tarım kredilerine ilişkin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın cevabı (7/47892)

110.- Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in, 2017-2021 yılları arasında Vakıfbank yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gelir ve harcamalarına,
5