Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 5. Yasama Yılı
1. Birlesim 01 Ekim 2021 Cuma
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 25 sayfadır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

1'inci Birleşim

1 Ekim 2021 Cuma

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GELEN KÂĞITLAR

II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 27'nci Dönem Beşinci Yasama Yılı açış konuşması

III.- SÖYLEVLER

1.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27'nci Dönem Beşinci Yasama Yılı açış konuşması

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince Millî Eğitim Bakanlığına 5/8/2021 tarihli ve 2021/387 sayılı Karar'la Mahmut Özer'in atandığına ilişkin tezkeresi (3/1695)

V.- ANT İÇME

1.- Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ant içmesi

VI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Antalya Milletvekili Aydın Özer'in, Antalya'da yapılması planlanan hidroelektrik santrallerinin çevresel etkilerine,

- Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, doğal afetler ile hava kirliliği ve iklim kriziyle mücadeleye,

- İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü yapılacak bir geminin nükleer serpinti ve asbest içerdiği iddiasına,

- Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Değirmen Vadisi'nde yapılması planlanan JES projesine,

- Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Ha-zineye ait bir arazinin üzerinde zeytinlik olmasına rağmen boş arazi olarak satışa çıkarıldığı iddiasına,

- Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesinden kum çalındığı iddiasına,

- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir'de yapılması planlanan jeotermal enerji santrallerinin çevresel etkilerine,

- İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Kars Atıksu Arıtma Tesisi Projesine,

- Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Ankara'da faaliyet gösteren taş ocaklarına ve çevresel etkilerine,

- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, görevde yükselme sözlü sınavına,

- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, İstanbul'un Avcılar ilçesindeki yürütülmesi planlanan B Tipi Otoyol Tesisi Projesinin akıbetine,

- Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın, şehirlerin engellilerin erişebilirliğine uygun olarak düzenlenmesine yönelik çalışmalara,

Şehirlerde bisiklet kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalara,

- İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir Bergama'da yapılması planlanan millet bahçesine,

- Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, SEKA Dalaman İşletmesinin özelleştirme sonrası denetimine,

- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan derenin kirliliğine,

İlişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un cevabı (7/47434), (7/47435), (7/47437), (7/47439), (7/47441), (7/47442), (7/47571), (7/47572), (7/47573), (7/47683), (7/47685), (7/47686), (7/47687), (7/47691), (7/47873), (7/47876)

2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, yeraltı maden işletmelerine verilen desteklere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevabı (7/47444)

3.- Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in, Türkiye genelinde ve Aydın özelinde faaliyette olan JES sayısına ve çeşitli verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevabı (7/47445)

4.- İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, pandemi sürecinde mağdur olan nakliyatçılara destek verilmesi önerisine ilişkin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın cevabı (7/47446)
1