Türkiye Büyük Millet Meclisi - Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 4. Yasama Yılı
3. Birlesim 07 Ekim 2020 Çarşamba
Ulaşmak istediğiniz sayfa aralığını giriniz
Tutanak toplam 73 sayfadır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

3'üncü Birleşim

7 Ekim 2020 Çarşamba

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorunlar ve taleplerine ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin, Dicle Havzası Zori Çayı üzerinde inşa edilmesi planlanan HES barajı ve doğaya yapacağı tahribata ilişkin gündem dışı konuşması

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, Ağustos ayında Adana ili Kozan ilçesinde birbirine yakın ormanlık alanlarda çıkan yangınlarla ilgili açılan soruşturmanın ne durumda olduğunu bilmek istediklerine ve yangınlarda zarara uğrayan köylülerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini Kozanlılar adına dile getirdiğine ilişkin açıklaması

2.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, süt üreticilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklaması

3.- Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

4.- Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit bölümünün 19 Eylülde açılmasıyla İstanbul-Kocaeli arasındaki trafik yükünün hafifletildiğine, akaryakıt ve emisyon salımının azaltılmasından dolayı 595 milyon liralık tasarruf sağlanacağına ilişkin açıklaması

5.- Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın, pandemi sürecinde uzaktan eğitimde kullanılması zorunlu olan cihazların öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz dağıtılmasının ya da bu cihazlardan alınan TRT payı, KDV ve diğer vergilerin acilen kaldırılmasının önem taşıdığına ilişkin açıklaması

6.- İzmir Milletvekili Bedri Serter'in, İzmir ilinde Menemen, Bergama, Dikili, Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşalıların Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye su problemlerinin çözülmesi için seslendiğine ilişkin açıklaması

7.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Sağlık Bakanlığıyla ilgili Sayıştay raporlarına göre 2018 ile 2019 yıllarında yüksek tazminat ödenmesine neden olan kusurların neler olduğunu ve sorumlularının kimler olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, ülkenin Avrupa Komisyonu 2019 Raporu'nda stratejik ortak olarak konumlandırıldığına, üyelik perspektifinin yeniden canlandırılması çağrısını bir kez daha yaptıklarına ilişkin açıklaması

9.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, pandemi sürecinde esnafın yaşadığı ekonomik zorluklara ilişkin açıklaması

10.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, asistan doktorların çalışma koşullarının ağırlığına ilişkin açıklaması

11.- Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, Manisa ili Salihli ilçesi Çapaklı Mahallesi'nde kurulmak istenen biyogaz enerji santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan acele kamulaştırma kararının kanuna aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, pandemi döneminde uzaktan eğitimde sorunlar yaşandığına, Millî Eğitim Bakanlığının imkânı olmayan öğrencilere ücretsiz bilgisayar, tablet, internet ve televizyon dağıtmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

13.- Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın, ülkenin en büyük gücünün milletiyle ve kurumlarıyla sergilediği birlik, beraberlik ve daya-nışma olduğuna, 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceklerine ve bu yönde iş birliği sergileneceğine inandığı yeni yasama döneminin hayırlı olmasını temenni ettiğine ilişkin açıklaması

14.- Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın, Çanakkale ili Gelibolu ilçesindeki Çokal Barajı'nın 2012 yılında tamamlandığına, proje kapsamındaki Evreşe Kavak Ovası sulaması ile diğer sulama işlerindeyse mesafe katedilemediğine, projenin hangi takvim yılı içinde bitirileceğini, Çanakkale'de inşa hâlindeki baraj, gölet ve sulama tesisleri için 2021 bütçesinde yeterli ödenek ayrılmasının planlanıp planlanmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

15.- Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'ın, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na ilişkin açıklaması
1