BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
4. Yasama Yılı
06/04/2021
Tarihli Toplantı
  • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, Kocaeli Millvekili İlyas Şeker'e Covid tedavisi dolayısıyla geçmiş olsun dediğine ilişkin açıklaması
  • Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, Covid tedavi sürecine ilişkin açıklaması
  • Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in, 1 Nisan 2021 Perşembe günkü Komisyon toplantısında yaşanan hadisenin kendisini derinden üzdüğüne ve böyle bir hadesinin bir daha yaşanmamasını düşündüğüne ilişkin açıklaması
  • İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün, Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
  • Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
01/04/2021
Tarihli Toplantı
  • Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
23/03/2021
Tarihli Toplantı
  • Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3490)
03/03/2021
Tarihli Toplantı
  • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in Komisyonun bugünkü gündemine, pandemi nedeniyle toplantının usulüne ilişkin açıklaması
  • Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve 21 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3427)