BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
3. Yasama Yılı
16/01/2020
Tarihli Toplantı
  • İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün (2/2512) esas numaralı Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki konuşma sürelerinin üç dakikayla sınırlandırılmasını teklif ettiğine ilişkin açıklaması
  • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin maddeler üzerinde konuşma sürelerinin sınırlanmasının doğru olmadığına ve aynı mahiyetteki önergelerin birlikte oylanması gerektiğine ilişkin açıklaması
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
15/01/2020
Tarihli Toplantı
  • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, Komisyon gündeminde bulunan (2/2512) esas numaralı Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklaması
  • (2/2512) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'nın 43'üncü, 56'ncı ve 10'uncu maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine ilişkin verilen önerge hakkında görüşmeler
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
  • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sivil toplum örgütlerinin önce dinlenmesi, tali komisyon raporlarının istenmesi ve TBMM yasama uzmanları tarafından teklifin Anayasa'ya aykırı olup olmadığı hakkında rapor tanzim edilmişse kendilerine verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması