BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
2. Yasama Yılı
04/07/2019
Tarihli Toplantı
  • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, Komisyon gündeminde bulunan (2/1988) esas numaralı Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklaması
  • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi (2/1988)
  • (2/1988) esas numaralı Kanun Teklifi Anayasa'nın 2'nci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden tümünün iptal edilmesi gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
27/06/2019
Tarihli Toplantı
  • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, Komisyon bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
  • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
  • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
  • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Komisyon gündeminde bulunan (2/1984) esas numaralı Kanun Teklifi'yle benzer düzenlemeler içeren ve kendi imzası da bulunan kanun tekliflerinin bu teklifle birleştirilerek ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
  • İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, CHP grubu adına, 15 Ekim 2018 tarihi ile pazartesi ve salı günleri verilmiş olan tekliflerinin de (2/1984) esas numaralı Kanun Teklifi'yle birleştirilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
  • Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
17/05/2019
Tarihli Toplantı
  • Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1907)