BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
5. Yasama Yılı
16/11/2021
Tarihli Toplantı
 • 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Uyarınca; Sayıştay Başkaınlığınca Düzenlenen 2020 Yılı Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi
4. Yasama Yılı
06/04/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, Kocaeli Millvekili İlyas Şeker'e Covid tedavisi dolayısıyla geçmiş olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in, Covid tedavi sürecine ilişkin açıklaması
 • Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in, 1 Nisan 2021 Perşembe günkü Komisyon toplantısında yaşanan hadisenin kendisini derinden üzdüğüne ve böyle bir hadesinin bir daha yaşanmamasını düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün, Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
01/04/2021
Tarihli Toplantı
 • Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3517)
23/03/2021
Tarihli Toplantı
 • Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3490)
03/03/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in Komisyonun bugünkü gündemine, pandemi nedeniyle toplantının usulüne ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve 21 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3427)
3. Yasama Yılı
16/01/2020
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün (2/2512) esas numaralı Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki konuşma sürelerinin üç dakikayla sınırlandırılmasını teklif ettiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin maddeler üzerinde konuşma sürelerinin sınırlanmasının doğru olmadığına ve aynı mahiyetteki önergelerin birlikte oylanması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
15/01/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, Komisyon gündeminde bulunan (2/2512) esas numaralı Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklaması
 • (2/2512) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'nın 43'üncü, 56'ncı ve 10'uncu maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine ilişkin verilen önerge hakkında görüşmeler
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2512)
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sivil toplum örgütlerinin önce dinlenmesi, tali komisyon raporlarının istenmesi ve TBMM yasama uzmanları tarafından teklifin Anayasa'ya aykırı olup olmadığı hakkında rapor tanzim edilmişse kendilerine verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
2. Yasama Yılı
04/07/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, Komisyon gündeminde bulunan (2/1988) esas numaralı Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklaması
 • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi (2/1988)
 • (2/1988) esas numaralı Kanun Teklifi Anayasa'nın 2'nci maddesine aykırılık teşkil ettiğinden tümünün iptal edilmesi gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
27/06/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, Komisyon bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Tahir Akyürek'in, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Komisyon gündeminde bulunan (2/1984) esas numaralı Kanun Teklifi'yle benzer düzenlemeler içeren ve kendi imzası da bulunan kanun tekliflerinin bu teklifle birleştirilerek ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in, CHP grubu adına, 15 Ekim 2018 tarihi ile pazartesi ve salı günleri verilmiş olan tekliflerinin de (2/1984) esas numaralı Kanun Teklifi'yle birleştirilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1984)
17/05/2019
Tarihli Toplantı
 • Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1907)