BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
1. Yasama Yılı
08/06/2016
Tarihli Toplantı
  • Komisyon Başkanı Erol Kaya'nın, İstanbul'da yaşanan terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atanan Komisyon Başkan Vekili Kars Milletvekili Ahmet Arslan'a hayırlı olsun dileğinde bulunduğuna ve yeni üye seçilen Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk'a "Hoş geldiniz" dediğine ilişkin açıklaması
  • Komisyon Başkanı Mehmet Habib Soluk'un, İstanbul ve Mardin'de yaşanan terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, Komisyon Başkanlığından ayrılan İstanbul Milletvekili Erol Kaya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
  • Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan ve Başkan Vekilliği seçimi
  • Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Komisyon Başkanı seçilen Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ile Başkan Vekilliği görevine seçilen Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'e başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
27/04/2016
Tarihli Toplantı
  • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
  • Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/1081) gündeme alınması, Komisyon gündeminde yer alan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla (1/715) birleştirilmesi ve (2/1081) sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelere esas alınmasına ilişkin karar
  • (2/1081) sayılı Kanun Teklifi tali Komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük'ün 23'üncü maddesi uyarınca geneli ve ilgili maddeleri üzerinde görüşme yapılmasına ilişkin karar
  • Komisyon Başkanı Erol Kaya'nın, Türkiye'nin enerji ihtiyacı, enerji üretim kaynakları ile gündemdeki tasarı ve teklifle getirilen düzenlemelere ilişkin açıklaması
  • Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1081)