SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
3. Yasama Yılı
02/06/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın, coronavirüs salgınına ve Komisyonun gündemine ilişkin açıklaması
 • Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve 110 Milletvekilinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2875)
29/01/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın, (2/2537) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerde bazı milletvekillerinin yaptıkları konuşmalardaki geçen ifadeler üzerine, geçen dönem Komisyondan mutabakatla çıkan kanun teklifinin seçimler nedeniyle kanunlaşamadığına ve sivil toplum örgütlerine de çağrıda bulunulduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın (2/2537) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi (2/2537)
 • Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ve (2/2537) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki termik santrallere baca filtresi takılmasıyla ilgili yasa teklifine yönelik ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, katkı sunan bütün milletvekillerine teşekkür ettiğine, sistemin yürümediğine ve Komisyonların daha güçlü olması gerektiğine ilişkin açıklaması
02/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın, vefat eden Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet dilediğine ve TBMM Danışma Kurulunun aldığı karara istinaden Komisyonun toplantı tarihinin değiştiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın, Komisyon üyeliğine seçilen Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'a "Hoş geldiniz." dediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın (2/2213) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, vefat eden Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet dilediğine ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın Komisyon üyeliğine seçildiğine ilişkin açıklaması
 • Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/2213)