SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
2. YASAMA YILI
10/01/2019
TARİHLİ TOPLANTI
 • ZONGULDAK MILLETVEKILI AHMET ÇOLAKOĞLU'NUN, MADEN KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TEKLIFI'YLE (2/1410) ILGILI KURULAN ALT KOMISYONUN BAŞKANI OLARAK ALT KOMISYON ÇALIŞMALARINA ILIŞKIN AÇIKLAMASI
 • DENIZLI MILLETVEKILI YASIN ÖZTÜRK'ÜN, KOMISYON BAŞKANI MUSTAFA ELITAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMASINDAKI BAZI IFADELERINE ILIŞKIN AÇIKLAMASI
 • KOCAELI MILLETVEKILI TAHSIN TARHAN'IN, KOMISYON BAŞKANI MUSTAFA ELITAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMASINDAKI BAZI IFADELERINE ILIŞKIN AÇIKLAMASI
 • İSTANBUL MILLETVEKILI ALI KENANOĞLU'NUN, KOMISYON BAŞKANI MUSTAFA ELITAŞ'IN YAPTĞI AÇIKLAMASINDAKI BAZI IFADELERINE ILIŞKIN AÇIKLAMASI
 • MADEN KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TEKLIFI'NIN (2/1410) GÖRÜŞMELERININ ALT KOMISYON METNI ÜZERINDEN YAPILMASINA ILIŞKIN KARAR
 • MADEN KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TEKLIFI (2/1410) (ALT KOMISYON METNI)
 • KOMISYON BAŞKANI MUSTAFA ELITAŞ'IN, İSTANBUL MILLETVEKILI İBRAHIM ÖZDEN KABOĞLU'NUN (2/1410) SAYILI KANUN TEKLIFI'NIN TÜMÜ ÜZERINDE YAPTIĞI KONUŞMASINDAKI BAZI IFADELERINE ILIŞKIN AÇIKLAMASI
25/12/2018
TARİHLİ TOPLANTI
 • MADEN KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TEKLIFI (2/1410)
 • KOMISYON BAŞKANI MUSTAFA ELITAŞ'IN, TÜPRAŞ GENEL MÜDÜRÜ İBRAHIM YELMENOĞLU'NUN BATMAN RAFINERISIYLE ILGILI OLARAK KOMISYON ÜYELERINE GÖNDERDIĞI BILGI NOTUNUN KAMUOYUNA YANSIMASINA VE GENEL MÜDÜRÜN BU KONUDA KOMISYONU BILGILENDIRMESINE ILIŞKIN AÇIKLAMASI
 • TÜPRAŞ GENEL MÜDÜRÜ İBRAHIM YELMENOĞLU'NUN, BATMAN RAFINERISIYLE ILGILI OLARAK KOMISYON ÜYELERINE GÖNDERDIĞI BILGI NOTUNA ILIŞKIN AÇIKLAMASI
 • BATMAN MILLETVEKILI ZIVER ÖZDEMIR'IN, BATMAN RAFINERISININ KAPATILMASINA YÖNELIK YAYILAN HABERLERE ILIŞKIN AÇIKLAMASI
 • MADEN KANUNU ILE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TEKLIFI'NIN (2/1410) ALT KOMISYONA SEVK EDILMESI
15/11/2018
TARİHLİ TOPLANTI
 • TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI ILE ODALAR VE BORSALAR KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TEKLIFI (2/1287)