SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
2. Yasama Yılı
10/01/2019
Tarihli Toplantı
 • Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle (2/1410) ilgili kurulan alt komisyonun başkanı olarak alt komisyon çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın yaptğı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/1410) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılmasına ilişkin karar
 • Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1410) (Alt komisyon metni)
 • Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın, İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun (2/1410) sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
25/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1410)
 • Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş'ın, TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun Batman Rafinerisiyle ilgili olarak Komisyon üyelerine gönderdiği bilgi notunun kamuoyuna yansımasına ve Genel Müdürün bu konuda Komisyonu bilgilendirmesine ilişkin açıklaması
 • TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun, Batman Rafinerisiyle ilgili olarak Komisyon üyelerine gönderdiği bilgi notuna ilişkin açıklaması
 • Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in, Batman Rafinerisinin kapatılmasına yönelik yayılan haberlere ilişkin açıklaması
 • Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/1410) alt komisyona sevk edilmesi
15/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1287)