SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
3. Yasama Yılı
12/04/2018
Tarihli Toplantı
  • Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı (1/934)
06/03/2018
Tarihli Toplantı
  • Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin küresel ölçekte sesini duyurmakta güçlük çeken birçok yoksul ülkenin sesi olmayı görev edindiğine, kanun tasarısının küresel barışa ve refaha katkıda bulunmasını dilediğine ilişkin açıklaması
  • Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/923) tali komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük'ün 23'üncü maddesi uyarınca görüşmelerinin tümü üzerinden ve maddelerle ilgili görüşlerin de tümü üzerindeki görüşmelerde yapılmasına ilişkin karar
  • Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/923)
19/10/2017
Tarihli Toplantı
  • Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/886)