SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
2. Yasama Yılı
13/06/2017
Tarihli Toplantı
 • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/837) (S.Sayısı: 485) (Madde 2)
01/06/2017
Tarihli Toplantı
 • Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, (1/837) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın zeytinlikler, kıyı ve meralarla ilgili 7 maddesinin tasarı metninden çıkarılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak ısrarcı olduklarının kamuoyunca bilinmesini istediklerine ilişkin açıklaması
 • Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Diyarbakır ve Şırnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine, kıyıların sanayiye ve sağlık alanlarına açılmasına ilişkin düzenlemenin (1/837) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın 26'ncı maddesinden çıkarıldığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız'ın açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak (1/837) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın 4'üncü maddesinin tasarı metninden tamamen çıkarılması gerektiğini düşündüklerine ilişkin açıklaması
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, (1/837) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın sonuna kadar doğru, dengeleri ve hassasiyetleri gözeten, zeytinlik sahaları koruyan, sanayinin gelişmesinin önünü açacak bir tasarı olduğuna ilişkin açıklaması
 • Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın,, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Denizli Milletvekili Şahin Tin'in, Türkiye'de hiç kimsenin zeytinlikleri yok etmek gibi bir niyette olamadığına ve iktidar partisinin de buna rıza göstermeyeceğine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Komisyonun mehabetini bozmadan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Komisyon üyeliğine seçilmekten mutluluk duyduğuna ve Şırnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Komisyonda kabul edilen (1/837) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın 7 maddesine karşı olduklarına ve bundan sonra bazı ek maddelerin gelmemesi noktasında ricada bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, tasarının birçok maddesinin üretimin önündeki engelleri kaldırabilmesi açısından yerinde olduğunu düşündüğüne ve muhalefet partilerinin önergelerine daha fazla hassasiyet gösterilmesini beklediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız'ın, (1/837) esas numaralı Kanun Tasarısı'nda zeytinlik alanlara ilişkin hususlarda negatif anlamda hiçbir düzenleme yapılmadığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız'ın, Komisyon üyeliğine seçilen İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'e Komisyon adına "Hoş geldin" dediğine ve Komisyon üyeliğinden ayrılıp Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilen Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'a başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/837)
31/05/2017
Tarihli Toplantı
 • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/837)
 • Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız'ın, Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 askerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet dileğine ilişkin açıklaması
30/05/2017
Tarihli Toplantı
 • İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın, komisyonda konuşma sürelerinin sınırlandırılmasının daha çok katılımcının dinlenmesi açısından uygun olacağına ilişkin açıklaması
 • Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/837)
08/03/2017
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığına ve trafik kazasında hayatını kaybeden TÜRK METAL-İŞ Sendikası üyelerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/827)
 • Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın kanun tekniği açısından "kanun hükmünde kararname" yerine "kanun" ibaresinin kullanılmasının daha doğru olacağına ilişkin açıklaması
02/03/2017
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız'ın İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun Komisyon üyesi seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/823
24/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkan Ziya Altunyaldız'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin açıklaması
 • Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/666)
23/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/666)