SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
1. Yasama Yılı
18/08/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkan Ziya Altunyaldız'ın, son günlerde Diyarbakır, Hakkâri, Van ve Elâzığ'da yaşanan terör saldırlarında şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine ve ülkemizin geleceğinin inşası için Meclis ve Hükûmetin çalışmalarına devam ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı (1/753)
11/05/2016
Tarihli Toplantı
 • Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı (1/699) (Alt Komisyon metni)
05/05/2016
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, Komisyonun 28 Nisan 2016 tarihli toplantısında Elektrik Piyasası Kanunun 24'üncü maddesinin oylamasında tutanağa "oy birliği" şeklinde geçen ifadenin "oy çokluğu" şeklinde düzeltilmesi talebinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı'nın (1/699) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılmasına ilişkin karar
 • Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı (1/699) (Alt Komisyon metni)
28/04/2016
Tarihli Toplantı
 • Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın, Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
 • Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın (2/1082) esas numaralı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin Komisyon gündemine alınmasına ilişkin karar
 • Komisyon gündeminde bulunan (1/715) esas numaralı Kanun Tasarısı ile (2/28), (2/75), (2/242), (2/288), (2/586), (2/614), (2/1076), (2/1081) ve (2/1082) esas numaralı Kanun Tekliflerinin birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birleştirilmesi ve görüşmelerde (2/1081) esas numaralı Kanun Teklifi'nin esas alınmasına ilişkin karar
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1081)
26/04/2016
Tarihli Toplantı
 • Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı(1/699)
 • Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı'nın (1/699) Alt komisyona sevk edilmesi
26/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540)
21/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/540)
 • Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız'ın, hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un ailesine başsağlığı dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
23/12/2015
Tarihli Toplantı
 • 24 Aralık 2015 Perşembe günü saat 10.00'da yapılması planlanan Komisyon toplantısının 23 Aralık 2015 tarihinde icra edilerek tamamlanmasına ilişkin karar
 • Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/386), tali Komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük'ün 23'üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tasarının maddelerine geçmeden tümü üzerinde yapılmasına ilişkin karar
 • Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/386)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/374) ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/298)
10/12/2015
Tarihli Toplantı
 • Komisyon gündeminde yer alan tasarılar tali Komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük'ün 23'üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tasarıların maddelerine geçmeden tümü üzerinde yapılmasına ilişkin karar
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın (1/298), 22/5/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşma'yla birlikte daha sonra görüşülmesine ilişkin karar
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/298)
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/303)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/312)