SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
4. YASAMA YILI
24/06/2014
TARİHLİ TOPLANTI
 • ELEKTRIK PIYASASI KANUNU ILE ZEYTINCILIĞIN ISLAHI VE YABANILERININ AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TASARISI (1/939) ILE ELEKTRIK PIYASASI KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLIFI (2/1190) VE ÇEŞITLI ADLAR ALTINDA ELEKTRIK FATURALARINA YANSITILAN BEDELLERIN KALDIRILMASI AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLIFI (2/1619)'NIN BIRLEŞTIRILEREK GÖRÜŞÜLMESI
07/05/2014
TARİHLİ TOPLANTI
 • ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESINE DAIR KANUN TASARISI (1/894)
18/02/2014
TARİHLİ TOPLANTI
 • REKABETIN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TASARISI (1/882)
07/11/2013
TARİHLİ TOPLANTI
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÛMETI ILE MORITYUS CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLIŞKIN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI (1/829)
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÛMETI ILE ŞILI CUMHURIYETI ARASINDA SERBEST TICARET ANLAŞMASINDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI (1/844)
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE İSVEÇ KRALLIĞI HÜKÜMETI ARASINDA ÇEVRE TEKNOLOJILERI ALANINDA TICARET, YATIRIM VE İŞBIRLIĞININ GELIŞTIRILMESINE İLIŞKIN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI (1/806)
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE NIJER CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASINDA SU ALANINDA İŞBIRLIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI (1/851)
 • İSTANBUL TAHKIM MERKEZI KANUNU TASARISI (1/758)
31/10/2013
TARİHLİ TOPLANTI
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE CIBUTI CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASINDA ENERJI ALANINDA İŞBIRLIĞINE İLIŞKIN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI (1/799)
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI ILE KAMERUN CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASINDA ENERJI VE HIDROKARBONLAR ALANLARINDA İŞBIRLIĞINE İLIŞKIN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI (1/819)
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÛMETI ILE JAPONYA HÜKÛMETI ARASINDA NÜKLEER ENERJININ BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIMINA DAIR İŞBIRLIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI (1/850)