SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
2. Yasama Yılı
28/06/2012
Tarihli Toplantı
 • Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/644) (Devam)
27/06/2012
Tarihli Toplantı
 • Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/644)
14/06/2012
Tarihli Toplantı
 • Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597)
02/05/2012
Tarihli Toplantı
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/488) (Devam)
18/04/2012
Tarihli Toplantı
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/488) (Devam)
12/04/2012
Tarihli Toplantı
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı (1/601)
26/01/2012
Tarihli Toplantı
 • Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/367)
 • Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile ırak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/380)
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
18/01/2012
Tarihli Toplantı
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/488)
23/11/2011
Tarihli Toplantı
 • Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı (1/483) (Devam)
17/11/2011
Tarihli Toplantı
 • Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı (1/483)
03/11/2011
Tarihli Toplantı
 • Yabancı sivil kuruluş temsilcilerinin ağırlanıp sorularının cevaplandırılması ve Komisyon gündemi konusunda brifing verilmesi