SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
2. YASAMA YILI
28/06/2012
TARİHLİ TOPLANTI
 • TÜRK AKREDITASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TASARISI (1/644) (DEVAM)
27/06/2012
TARİHLİ TOPLANTI
 • TÜRK AKREDITASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TASARISI (1/644)
14/06/2012
TARİHLİ TOPLANTI
 • BOR TUZLARI, TRONA VE ASFALTIT MADENLERI ILE NÜKLEER ENERJI HAMMADDELERININ İŞLETILMESINI, LINYIT VE DEMIR SAHALARININ BAZILARININ İADESINI DÜZENLEYEN KANUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN TASARISI (1/597)
02/05/2012
TARİHLİ TOPLANTI
 • ELEKTRONIK TICARETIN DÜZENLENMESI HAKKINDA KANUN TASARISI (1/488) (DEVAM)
18/04/2012
TARİHLİ TOPLANTI
 • ELEKTRONIK TICARETIN DÜZENLENMESI HAKKINDA KANUN TASARISI (1/488) (DEVAM)
12/04/2012
TARİHLİ TOPLANTI
 • FINANSAL KIRALAMA, FAKTORING VE FINANSMAN ŞIRKETLERI KANUNU TASARISI (1/601)
26/01/2012
TARİHLİ TOPLANTI
 • KULLANILMIŞ YAKIT İDARESININ VE RADYOAKTIF ATIK İDARESININ GÜVENLIĞI ÜZERINE BIRLEŞIK SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI (1/367)
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ILE IRAK CUMHURIYETI SU KAYNAKLARI BAKANLIĞI ARASINDA SU ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI (1/380)
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI ILE MISIR ARAP CUMHURIYETI ARASINDA TESIS EDILEN ORTAK KOMITENIN 1/2010 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI
 • TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE BIRLEŞIK TANZANYA CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN TASARISI
18/01/2012
TARİHLİ TOPLANTI
 • ELEKTRONIK TICARETIN DÜZENLENMESI HAKKINDA KANUN TASARISI (1/488)
23/11/2011
TARİHLİ TOPLANTI
 • TICARI SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERI SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI (1/483) (DEVAM)
17/11/2011
TARİHLİ TOPLANTI
 • TICARI SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERI SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI (1/483)
03/11/2011
TARİHLİ TOPLANTI
 • YABANCI SIVIL KURULUŞ TEMSILCILERININ AĞIRLANIP SORULARININ CEVAPLANDIRILMASI VE KOMISYON GÜNDEMI KONUSUNDA BRIFING VERILMESI