SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
5. Yasama Yılı
18/03/2015
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1014) (Devam)
17/03/2015
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1014) (Devam)
16/03/2015
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1014) (Devam)
19/02/2015
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1//1014)
21/01/2015
Tarihli Toplantı
 • Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1012) (Devam)
16/01/2015
Tarihli Toplantı
 • Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1012) (Devam)
15/01/2015
Tarihli Toplantı
 • Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1012) (Devam)
14/01/2015
Tarihli Toplantı
 • Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1012)
11/12/2014
Tarihli Toplantı
 • Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/974)
4. Yasama Yılı
24/06/2014
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/939) ile Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1190) ve Çeşitli Adlar Altında Elektrik Faturalarına Yansıtılan Bedellerin Kaldırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1619)'nin birleştirilerek görüşülmesi
07/05/2014
Tarihli Toplantı
 • Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/894)
18/02/2014
Tarihli Toplantı
 • Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/882)
07/11/2013
Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Morityus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/829)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/2013 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/844)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/806)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/851)
 • İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı (1/758)
31/10/2013
Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/799)
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/819)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Japonya Hükûmeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/850)
3. Yasama Yılı
04/07/2013
Tarihli Toplantı
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/787) (Devam)
03/07/2013
Tarihli Toplantı
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/787) (Devam)
13/06/2013
Tarihli Toplantı
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/787)
23/05/2013
Tarihli Toplantı
 • Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/756) (Devam)
21/05/2013
Tarihli Toplantı
 • Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/756) (Devam)
14/05/2013
Tarihli Toplantı
 • Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/756) (Devam)
10/04/2013
Tarihli Toplantı
 • Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/756)
26/03/2013
Tarihli Toplantı
 • Türk Petrol Kanunu Tasarısı (1/725) (Devam)
21/03/2013
Tarihli Toplantı
 • Türk Petrol Kanunu Tasarısı (1/725) (Devam)
20/03/2013
Tarihli Toplantı
 • Türk Petrol Kanunu Tasarısı (1/725) (Devam)
19/03/2013
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Kâtip Üye seçimi
 • Türk Petrol Kanunu Tasarısı (1/725)
14/02/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (1/724) (Devam)
13/02/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (1/724) (Devam)
12/02/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (1/724) (Devam)
06/02/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (1/724) (Devam)
05/02/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (1/724) (Devam)
31/01/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (1/724) (Devam)
30/01/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı (1/724) (Devam)
29/01/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (1/724) (Devam)
24/01/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı (1/724) (Devam)
23/01/2013
Tarihli Toplantı
 • Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı (1/724)
31/10/2012
Tarihli Toplantı
 • Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597)
2. Yasama Yılı
28/06/2012
Tarihli Toplantı
 • Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/644) (Devam)
27/06/2012
Tarihli Toplantı
 • Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/644)
14/06/2012
Tarihli Toplantı
 • Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597)
02/05/2012
Tarihli Toplantı
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/488) (Devam)
18/04/2012
Tarihli Toplantı
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/488) (Devam)
12/04/2012
Tarihli Toplantı
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı (1/601)
26/01/2012
Tarihli Toplantı
 • Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/367)
 • Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile ırak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/380)
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
18/01/2012
Tarihli Toplantı
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/488)
23/11/2011
Tarihli Toplantı
 • Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı (1/483) (Devam)
17/11/2011
Tarihli Toplantı
 • Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı (1/483)
03/11/2011
Tarihli Toplantı
 • Yabancı sivil kuruluş temsilcilerinin ağırlanıp sorularının cevaplandırılması ve Komisyon gündemi konusunda brifing verilmesi