PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
5. Yasama Yılı
26/11/2021
Tarihli Toplantı
 • CUMHURBAŞKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Diyanet İşleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Devlet Arşivleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • İletişim Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Savunma Sanayi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Sayıştay Raporu)
 • Yatırım Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
 • 2022 YILI GELİR BÜTÇESİ
 • 2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ MADDELERİ
 • 2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ MADDELERİ
25/11/2021
Tarihli Toplantı
 • SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe),
 • (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu )
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap +Sayıştay Raporu )
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(Özel Bütçe),(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Sayıştay Raporu)
24/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ADALET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • ANAYASA MAHKEMESİ (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • YARGITAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • DANIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
23/11/2021
Tarihli Toplantı
 • GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
22/11/2021
Tarihli Toplantı
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Jandarma Genel Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu )
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
19/11/2021
Tarihli Toplantı
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + (Sayıştay Raporu)
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Kapadokya Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
18/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Karayolları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap Sayıştay Raporu)
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
17/11/2021
Tarihli Toplantı
 • TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap )
 • Helal Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
16/11/2021
Tarihli Toplantı
 • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
12/11/2021
Tarihli Toplantı
 • HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Kamu İhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sermaye Piyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi (Sayıştay Raporu)
11/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
10/11/2021
Tarihli Toplantı
 • AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bütçe)
 • AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Sayıştay Raporu)
09/11/2021
Tarihli Toplantı
 • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Orman Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu)
05/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Bütçe) Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (Sayıştay Raporu)
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Sayıştay Raporu)
 • AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Sayıştay Raporu)
04/11/2021
Tarihli Toplantı
 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Avrupa Birliği Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) (Sayıştay Raporu)
03/11/2021
Tarihli Toplantı
 • SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Ankara, Çukurova, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara, Fırat, İpekyolu, İstanbul, İzmir, Mevlana)
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Standardları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Türkiye Uzay Ajansı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
02/11/2021
Tarihli Toplantı
 • Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Üniversiteler (Özel Bütçe), (127 Bütçe + 127 Kesin Hesap + 96 Sayıştay Raporu)
01/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
 • Nükleer Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Kesin Hesap)
 • Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Kesin Hesap)
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (Özel Bütçe), (Kesin Hesap)
27/10/2021
Tarihli Toplantı
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Kamu Denetçiliği Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) SAYIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap)
26/10/2021
Tarihli Toplantı
 • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde Görüşmeler
20/10/2021
Tarihli Toplantı
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, 2019 yılında tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının etkilerinin devam etmesi nedeniyle toplantı öncesinde aldıkları ilave fiziki tedbirlere, Komisyon salonundan daha geniş ve tavan seviyesi yüksek olan Tören Salonu'nu bu yıl da bütçe müzakerelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür ettiğine; 2022 yılı bütçe görüşme takvimine ve bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını ve sağlık içinde geçmesini temenni ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, bütçe görüşmeleri sırasında salona sınırlı sayıda danışman alınacağına ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin, salonun fiziki kapasitesinden dolayı Komisyon üyelerinin yerlerine oturmamaları konusunda hassasiyetlerini beklediklerine ilişkin açıklaması
 • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/282) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
 • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/282) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanmasının elzem olduğunu düşündüğüne ve görüşmelerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin kabul edilen kararlara niçin katılmadığını kayda geçirmek istediğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, milletvekillerinin konuşmalarında kameraların görüntü almamasını mantıklı bulmadığına ve bunun kabul edilebilir olmadığına ilişkin açıklaması
11/10/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na Başkan olarak Komisyona ilk gelişi vesilesiyle yeni görevinde tekrar başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın vefat eden İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yılda 2 kez yapılması gereken bilgilendirme oturumlarının yapılmamasının sebebinin kayda geçirilmesi gerektiğine ve Para Politikası Kurulu üyelerinin toplantıya az sayıda gelmelerini merak ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer'in, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in Merkez Bankası Başkanının sunumu üzerine yapılan görüşmelerdeki konuşmasında ismini kullanarak birtakım ifadeler kullandığına ve cevap vermek istediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Merkez Bankasının faaliyetleri hakkında sunumu
06/10/2021
Tarihli Toplantı
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 49 Milletvekilinin Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3854)
05/10/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Beşinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • (2/3854) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Komisyona getirilme süreci ve şekli, 2022 bütçe görüşmeleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının Komisyonu bilgilendirme faaliyetleri ve basının toplantı salonunda bulunup bulunmaması hakkında görüşme
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 49 Milletvekilinin Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3854)