PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
3. Yasama Yılı
16/07/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, ikinci devre Başkan ve Başkanlık Divanı seçimindeki destekleri dolayısıyla Komisyon üyelerine teşekkür ettiğine ve Komisyona seçilen Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Merkez Bankası ve diğer kuruluşların sunuşlarına, Komisyonun çalışmalarına basının ilgi ve katılımı ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine ve kanun tekliflerinin etki analizine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, kanun tekliflerinin usule uygun bir şekilde gelmesi gerektiğiyle ilgili ısrarını tekrarladığına ve Merkez Bankası ve diğer kurumlarla ilgili görüşmelerin hâlâ yapılmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, kanun tekliflerinin Komisyona getiriliş usulüne, basının Komisyon toplantısına ilgisinin düştüğüne ve Merkez Bankası ve diğer kurumlarla ilgili görüşmelerin haftaya yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Başkan ve Başkanlık Divanını tebrik ettiğine ve Komisyonda kanun yapma kalitesini yükseltmenin yollarına bakılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile 2 Milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3037)
16/07/2020
Tarihli Toplantı
 • Geçici Başkan Erol Katırcıoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonunda kanun tekliflerinin görüşülme usullerine ilişkin açıklaması
 • Geçici Başkan Erol Katırcıoğlu'nun, Komisyon üyeliğine seçilen Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a "Hoş geldiniz" dediğine ilişkin açıklaması
 • Geçici Başkan Erol Katırcıoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerine başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Başkan Vekili, Kâtibi ve Sözcüsünün seçimi
 • Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın Komisyon üyeliğine seçilmesi nedeniyle herkese hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Başkanlık Divanının daha demokratik bir yapıda kurulabilmesi için bütün siyasi parti üyelerinden oluşması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın, ikinci devre Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçilmesi dolayısıyla herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerine başarılar dilediğine ve tebrik ettiğine ilişkin açıklaması
10/06/2020
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, (2/2945) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili olarak da bundan önceki toplantılarda yaptığı eleştirileri tekrarladığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, (2/2945) esas numaralı Kanun Teklifi'nin torba yasa teklifi olduğuna, bütçe hakkıyla ilgili maddenin geri çekilmesi gerektiğine; geri çekilmeyecekse Hazine ve Maliye Bakanının Komisyona çağrılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın (2/2945) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasında ismini zikrettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile 63 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2945)
09/06/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının görüşülmesinde izlenecek usulle ilgili Komisyonun 16/10/2019 tarihli 2'nci Toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklaması
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile Komisyona brifing vermesi gereken kurumlar hakkında görüşmeler
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez'in, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporları hakkında sunumu
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1153)
15/04/2020
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Komisyon gündeminde bulunan (2/2812) esas numaralı Kanun Teklifi ile aynı mahiyette verdiği kanun teklifinin birleştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon gündeminde bulunan (2/2812) esas numaralı Kanun Teklifi ile 3 HDP milletvekilinin verdiği aynı mahiyetteki kanun teklifinin birleştirilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2812)
19/03/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Sayıştayda Açık Bulunan 5 Üyelik İçin 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 15'inci Maddesi Hükmü Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi'ne (3/1087) ilişkin açıklaması
 • Sayıştayda açık bulunan 5 üyeliğin seçiminde adayların tanıtılması ve coronavirüs salgını nedeniyle Komisyonun yapması gerekenler hakkında görüşmeler
 • Coronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal krize karşı alınabilecek acil tedbirleri görüşmek üzere TBMM İçtüzüğü'nün 26'ncı maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun, yürütmenin ve ilgili kurumların katılımı sağlanarak acilen toplantıya çağrılması gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
 • Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunu oluşturmak için yapılacak ad çekmeye katılmayacaklarını Başkanlık Divanına bildiren üyelerin bu isteklerinin dikkate alınmasına ve 6085 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi gereğince siyasi partilerin temsil güçleri oranında 15 üyeli ön seçim geçici komisyonuna ilişkin karar
 • Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulması
26/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
25/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
24/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2633) Komisyona getirilme şekli ve görüşülme usulleri hakkında görüşme
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, teklifin tümü üzerindeki eleştirilere cevap verilmesi ve maddelere geçilmeden sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
12/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'nde BDDK'yle ilgili maddelerin çoğunun, getirilmesi gereken çok önemli maddeler olduğuna ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'nin etki analizi gelinceye kadar görüşmelerin durdurulmasını, Türkiye Bankalar Birliğinin 26 sayfalık raporunu ve Varlık Fonu Genel Müdürünün görüşmelere katılmasını istirham ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, banka genel müdürlerinin istifalarına ve el yordamıyla kanun geçirildiğine, kanun teklifiyle getirilen ilave yükleri bilmediklerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'nin önemli bir kanun teklifi olduğuna ve aceleye getirilmesini doğru bulmadıklarına ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili olarak konunun uzmanlarının verdikleri bilgilerden istifade ettiklerine ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 31'inci ve 34'üncü maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasında geçen Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'le ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, değerli konut vergisiyle ilgili bir maddenin Genel Kuruldan geçtiğine ve bu konuda Komisyonun ve milletvekillerinin haberinin olmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, değerli konut vergisiyle ilgili Genel Kuruldan geçen maddeye grup olarak imza atmadıklarına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili olarak milletvekillerinin yaptıkları açıklamalarda geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Komisyonda görüşmelerde rencide edici ifadelerin kullanılmaması gerektiğine ve belli bir seviyede çalışmaların yürütülebileceğine inandığına ilişkin açıklaması
11/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2596) kanun yapma tekniğine ve görüşülme usulünde eksikliklerinin olup olmadığına ilişkin görüşme
 • Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
18/12/2019
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, (2/2452) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, komisyonda görüşülme usulü açısından çok büyük eksiklikleri olduğuna ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, (2/2452) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırılıklar taşıdığı ve ilgili komisyonlarda tartışılması gerektiği için bir usul tartışması açılmasını istirham ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, (2/2452) esas numaları Kanun Teklifi'yle ilgili olarak usul açısından Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın endişelerine, önerilerine katıldığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, (2/2452) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin incelendiğini ve Anayasa'ya aykırı durum olmadığına ilişkin açıklaması
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2452)
04/12/2019
Tarihli Toplantı
 • Oturum Başkanı Abdullah Nejat Koçer'in, 21/11/2019 Tarihli ve 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi'nin Komisyon gündemine alınmasına ilişkin açıklaması
 • 21/11/2019 Tarihli ve 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/279)
29/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Cumhurbaşkanlığı b)Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ç)Diyanet İşleri Başkanlığı d)Devlet Arşivleri Başkanlığı e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı g)Kalkınma Bakanlığı ğ)İletişim Başkanlığı h)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ı)Savunma Sanayii Başkanlığı i)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu j)Yatırım Ofisi Başkanlığı k)Başbakanlık
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyonda üç ayrı birleşimde görüşülmesi gereken konuların bir güne sığdırıldığını ve bu konuda bir değerlendirilme yapılmasını rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, önümüzdeki dönemlerde bütçe üzerinde daha etkili tartışmalar içerisinde olunabileceğini düşündüğüne ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, gelecek dönemde muhalefetin hesap sorması için ortam yaratılması ile şeffaflığın korunması gerektiğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer'in, 2020 bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, şeffaflık, hesap verilebilirlik boyutunda 2020 yılı bütçesini ve 2018 yılı kesin hesabını sunduklarına ve Komisyon Başkanı ile şahsında Komisyonun tüm üyelerine, katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, dile getirilen bazı hususların daha sonraki dönemlerde konuşulacak hususlar olduğunu düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, bugün bütçe görüşmeleri sonunda tüm katılımcıları, basın mensuplarını ve personeli yemeğe davet ettiğine ve görüşmelerde ilave süre vermeyeceğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan için kullandığı ifadeyi son derece yakışıksız ve yanlış bulduğunu söylemek istediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısına ve ekibine, Komisyon üyesi olan ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine, katkı veren, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğine, tartışmalara rağmen nitelikli görüşmelerin olduğuna, Sayıştayla iş birliği içerisinde tüm kurumlara eğitim verilmesi gerektiğine ve bütçenin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
28/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Karayolları Genel Müdürlüğü c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü d)Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi üzerindeki tutanaklardaki ifadesine ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın söylediğini iddia ettiği krizle ilgili ifadesini düzelttiğine ama krizi yücelterek kayda geçirdiğine ilişkin açıklaması
27/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Hazine ve Maliye Bakanlığı b)Gelir İdaresi Başkanlığı c)Kamu İhale Kurumu ç)Özelleştirme İdaresi Başkanlığı d)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu e)Türkiye İstatistik Kurumu f)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu g)Hazine Müsteşarlığı ğ)Sermaye Piyasası Kurulu h)Yatırımcı Tazmin Merkezi ı)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Rıza Çelen'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un kendisi hakkında Twitter'daki ifadelerine ilişkin açıklaması
26/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b)GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı c)Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç)Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d)Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e)Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı f)Türk Standardları Enstitüsü g)Türk Patent ve Marka Kurumu ğ)Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu h)Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ı)Türkiye Uzay Ajansı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dâhil olmak üzere bütün bakanların verilen sürede sorulara neden cevap vermediklerinin açıklanmasını beklediğine ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına sunum izni verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
25/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Adalet Bakanlığı b)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c)Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ç)Anayasa Mahkemesi d)Yargıtay e)Danıştay f)Hâkimler ve Savcılar Kurulu g)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ)Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin kendi sunumlarını yapabilmeleri için bir usul tartışması açılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen'in, Anayasa Mahkemesinin 2020 yılı bütçe rakamları ile 2018 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik'in, Yargıtayın 2020 yılı bütçe rakamları ile 2018 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan'ın, Danıştayın 2020 yılı bütçe rakamları ile 2018 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in "azmettirici Demirtaş" ve Selahattin Demirtaş'a"katil" ifadelerini kullandığı için aynı sözleri iade ettiğine ve Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir sözlerini geri alırsa kendisinin de o sözleri geri alacağına ilişkin açıklaması
 • Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, Cumhurbaşkanının bir hakkı savunduğuna ve konuşmasının çarpıtılmasını büyük bir haksızlık ve hadsizlik olarak gördüğüne ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın açıklamasındaki bazı ifadelerine ve sözünü aldığına ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Selahattin Demirtaş'ın yargılama sürecinin devam ettiğine, "katil" demenin kendisine düşmediğine ve sözünü geri aldığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın dile getirdiği ve bugün bütçeleri gündemde olan kamu kurumlarının bütçelerinin görüşülme usulüne ve usul tartışmasını doğru bulmadığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in Adalet Bakanlığı bütçesinin üzerinde konuşurken çıkan tartışmada Cumhurbaşkanına yönelik "azmettiricidir" ifadesini ve milletvekillerine yönelik "katil" ifadesini geri almasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanlığı dışındaki diğer kurumların bütçe rakamlarını almak istediğine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "katil" ifadesini geri aldığına ilişkin açıklaması
22/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c)Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ç)Türkiye Atom Enerjisi Kurumu d)Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü e)Nükleer Düzenleme Kurumu f)Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü g)Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanların soru ve görüşlere verilecek cevaplar için tanınan süreye uymamaları konusunda Komisyon Başkanının Komisyonu bilgilendirmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, bütçe görüşmeleri Genel Kurulda başlamadan tüm cevapların milletvekillerinin eline ulaşacağını daha önce ifade ettiğine ilişkin açıklaması
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
21/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Millî Savunma Bakanlığı b)Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
 • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
20/11/2019
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP, HDP ve İYİ PARTİ milletvekillerinin elini sıkmamasını organize bir saygısızlık olarak gördüğüne ve Komisyon Başkanından bir açıklama beklediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon Başkanının kanaat belirtmemesi gerektiğine ve bu konuda kendisini kınadıklarına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki kendisiyle ilgili bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) İçişleri Bakanlığı b)Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç)Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Müsteşarlığı f)Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı g)Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Başkanlığı
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
19/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Mesleki Yeterlilik Kurumu ç) Devlet Personel Başkanlığı d)Sosyal Güvenlik Kurumu e) Türkiye İş Kurumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sivil toplum örgütlerinin, emeklilikte yaşa takılanların katılabildiği bir oturumda Bakanlık bütçesinin görüşülmesini önerdiklerine ve bu konuda bir usul tartışması açılmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe görüşmelerinin tümü üzerindeki konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
18/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Dışişleri Bakanlığı b)Avrupa Birliği Başkanlığı c)Avrupa Birliği Bakanlığı ç)Türk Akreditasyon Kurumu
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Bakanlığın kesin hesabı ve (E) cetvelindeki harcamalarla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bilgi rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması için 3 siyasi parti grubunun daha önce TBMM Başkanlığına yaptıkları başvuruya ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
15/11/2019
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 2018 yılı kesin hesabı ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin (E) cetvelindeki harcamalarla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama istediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, eğitimle ilgili temsilcilerin Komisyonda bulunmadığına, üniversitelerin bütçelerini Komisyonda savunmaları gerektiğine ve YÖK Başkanının sunum yapıp yapmayacağına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Eğitim Bakanlığı b)Yükseköğretim Kurulu c)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ç)Yükseköğretim Kalite Kurulu d)Üniversiteler e)Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü f)İTÜNOVA Teknoloji AŞ
14/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c)Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç)Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d)Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e)Vakıflar Genel Müdürlüğü f)Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h)Atatürk Araştırma Merkezi ı)Atatürk Kültür Merkezi i)Türk Dil Kurumu j)Türk Tarih Kurumu k)Kapadokya Alan Başkanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Genel Kurulda Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkan bir torba yasa görüşüldüğü için oraya da katıldıklarına ve yanlış anlaşılmamalarını rica ettiklerine ilişkin açıklaması
13/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b)Orman ve Su İşleri Bakanlığı c)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ç)Orman Genel Müdürlüğü d)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü e) Meteoroloji Genel Müdürlüğü f)Türkiye Su Enstitüsü
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sunumunda 2018 yılı kesin hesabına daha fazla yer vermesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, Sayıştay raporlarıyla ilgili belgelerin resmî yoldan TBMM'de yapılan denetlemenin adına dosyaya girmesini ve Genel Kuruldaki milletvekillerinin de bundan haberdar olmasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sunumunda Sayıştay raporlarıyla ilgili gerekli bilgiyi vermediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Sayıştay raporlarıyla ilgili bilgi vermesi için süre verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Sayıştay raporlarına değinmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bütçe görüşmelerinin devamında Sayıştay raporlarına değineceğinden emin olduğuna ilişkin açıklaması
 • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bütçe görüşmeleri devamında Sayıştayla ilgili soruları cevaplayacağına ve bakanlıklara Sayıştay raporlarının sunumda yer alması hususunu söyleyeceğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin Komisyon üyesi milletvekillerinin yerlerine otururken izin konusuna riayet etmeleri gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasında geçen Komisyon üyelerinin yerlerine oturulmamasına yönelik açıklamanın şık olmadığıyla ilgili ifadesine ilişkin açıklaması
12/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Sağlık Bakanlığı b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yaptığı sunum sonunda bakanlık bürokratlarının alkışlamasının usule aykırı olduğuna ilişkin açıklaması
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bakanlık bürokratlarının kendisini alkışlamalarının organize bir iş olmadığına ilişkin açıklaması
 • Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Oturum Başkanı Kâtip Şirin Ünal'ın Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'ye sataşmadan dolayı söz verme usulüne ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Oturum Başkanı Kâtip Şirin Ünal'ın Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'ye sataşmadan dolayı söz vermesini Sağlık Bakanına saygısızlık olarak gördüğüne ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Oturum Başkanı Kâtip Şirin Ünal'ın, Başkanlık koltuğunda kendisine yönelik konuşma uslubunu kabul etmediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen CHP milletvekilleriyle ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
11/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü c)Gençlik ve Spor Bakanlığı ç) Spor Genel Müdürlüğü d) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, iki bakanlık bütçesi görüşüleceğinden milletvekillerinin süresi içinde konuşmaları gerektiğini tekrar ifade etmek istediğine ilişkin açıklaması
08/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Ticaret Bakanlığı b)Ekonomi Bakanlığı c)Rekabet Kurumu ç)Helal Akreditasyon Kurumu
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bütçesi görüşülen bakanlık ve kurumların dokümanlarının eksik geldiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin televizyonda canlı yayınlanmasına ve grup sözcülerinin konuşma sürelerine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiyle ilgili kötü yorum yapanlara yönelik sözlerine ve bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in usul tartışmalarının bir usule girmesini istirham ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, , 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
07/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Türkiye Büyük Millet Meclisi b)Sayıştay Başkanlığı c)Kamu Denetçiliği Kurumu
 • TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Komisyon toplantısına katılıp katılmamasına ve bütçe görüşmelerinin tamamının televizyonda yayınlanıp yayınlanmamasına ilişkin görüşme
 • TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM Bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen Ermeni meselesinin Mecliste tartışılmasıyla ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM Bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen Ermeni meselesinin Mecliste tartışılmasıyla ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan,ın Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın yaptıkları açıklamalara ilişkin açıklaması
06/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkerelerinin Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, TBMM TV'nin toplantıyı tam kaydettiğine ve basın mensuplarının oradan kayıt alabileceklerine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
01/11/2019
Tarihli Toplantı
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
31/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/2312) Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
30/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/2312) Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
24/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/277) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
22/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2272)
16/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Türkiye Varlık Fonunun 2016, 2017 ve 2018 yılları denetim raporlarına ilişkin açıklaması
 • Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
 • Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının görüşmeleri sırasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez'in, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporları hakkında sunumu
 • Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/43)
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının Komisyonda görüşülme usulünün belirlenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması