PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
2. Yasama Yılı
16/07/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin (3/777) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, On Birinci Kalkınma Planı'nın başarılı olmasını istediklerine, bu çerçevede katkılarının alınması için alt komisyona sevk edilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, Komisyon üyelerinin konuşma sürelerinin on dakikayla, Komisyon üyesi olmayanların beş dakikayla sınırlandırılmasını teklif ettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bugün Genel Kurulda da Plan ve Bütçe Komisyonunun gönderdiği bir teklif görüşüldüğü için ya Komisyona ya da Genel Kurula ara verilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz kaydı taleplerinin görüşmelere başlanılmasını takiben 13.30'a kadar uzatılmasına ilişkin karar
 • On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/777)
15/07/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 Temmuz gecesi ikinci kez "gazi" unvanına sahip olduğuna; bu darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilediğine ve milletin her ferdine şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin (3/777) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
 • On Birinci Kalkınma Planı'nın Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/777)
11/07/2019
Tarihli Toplantı
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)
10/07/2019
Tarihli Toplantı
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)
 • (2/2019) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile On Birinci Kalkınma Planı'nın Komisyonda görüşülme süreci hakkında görüşmeler
09/07/2019
Tarihli Toplantı
 • On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin (3/777) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin karar
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/777) hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumunda On Birinci Kalkınma Planı'nın hazırlanmasıyla ilgili süreç hakkında bilgi alamadıklarına ve müzakerelere sosyal tarafların da çağrılmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • On Birinci Kalkınma Planı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasındaki gecikme ile Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler
22/05/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın Komisyon Başkanlığına seçilmesinde verdikleri destek için tüm milletvekillerine teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1908)
19/02/2019
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, teklifin toplumun beklentilerini karşılayan maddeler içermediğine, üç maddesinin üniversite isim değişikliği olduğuna, kanun yapma tarzında problemler olduğuna ve İç Tüzük'te değişiklik yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında usul tartışması açılmasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, yasa yapma usulüyle ilgili sıkıntıların olduğuna, Komisyonun çalışma usul ve esasları ile Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un 16'ncı maddeyle bağlantılı kanun teklifinin bu teklifle birleştirilmesini arz ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, kanun yapma tekniği açısından geride olunduğuna, Varlık Fonu ve Merkez Bankasıyla ilgili toplantıların bir an önce yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, usul yönünden yaşanan sıkıntıların başka bir gün görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, komisyonun çalışma usulüyle ilgili daha önce de eleştirilerinin olduğuna, İç Tüzük'ün yeniden düzenlenmesi için hazır olduklarına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, usul tartışmasıyla ilgili konuşulanlara katıldığına, Komisyonun onurunun ve ağırlığının korunması anlamında usul tartışmasının yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, yapılan değerlendirmeler için teşekkür ettiğine, katıldığı ve katılmadığı konulara ilişkin açıklaması
 • Komisyonun çalışma usulü hakkında görüşmeler
 • Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1579
10/01/2019
Tarihli Toplantı
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1520)
 • Komisyonun çalışma ve kanun teklifinin görüşülme usulü hakkında görüşmeler
24/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, 2019 yılı bütçesi ve 2017 yılı kesin hesabının hayırlara vesile olmasını temenni ettiğine ve tüm milletvekillerine özverili çalışma ve katkılarından dolayı Başkanlık Divanı adına teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, (2/1491) esas numaralı Kanun Teklifi'nin bütçe görüşmelerinin hemen arkasından Komisyona gelme nedenini merak ettiğine ve yeni sistemde birtakım usullerin oluşturulması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Komisyonun (2/1491) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşmesinde usul açısından bir eksikliğinin olmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon Başkanının Komisyonun çalışma usullerinde önceki teamüllere dönmesi, TBMM Başkanının tarafsız olması ve inançlara saygı gereği Noel Bayramı'nda toplantı yapılmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, (2/1491) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili tali komisyonların raporları ile TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının Anayasa'ya aykırılık açısından görüşü varsa ilgili raporun suretini istediğine, 1 Ekim 2018 tarihinde verdiği 573 esas numaralı Kanun Teklifi'nin bugüne kadar gündeme alınmadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, (2/1491) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesinin bir başka ana kanunun bir parçası olduğuna, kanun teklifi hakkında erken bilgi verilmesi gerektiğine ve torba yasa şeklinde yasa yapmanın doğru olmadığına ilişkin açıklaması
 • Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1491)
07/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
06/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in (2/1369) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 35'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasında şahsına sataşmasına ilişkin açıklaması
05/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bir yasama üyesinin yürütmeyi temsil eder mahiyette yürütmeyle beraber oturmasının yanlış olduğuna ve güçler ayrılığı ilkesine aykırı bir usul olduğuna ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Oturum Başkanı Sözcü Abdullah Nejat Koçer'in Gelir İdaresi Başkanına söz vermemesine ve İçtüzük gereği Sözcünün Komisyonu yönetemeyeceğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, (2/1369) esas numaralı Kanun Teklifi'nin on dört maddesi konusunda ayrı brifing alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, yürütme ve kanun teklifi sahipleri için oturma düzeninin farklı olması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, görüşmelerde hakaret edilmemesi ve kanun teklifi sahibine sadece teklifle ilgili sorular sorulması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, yeni dönemin yasa yapma tekniğiyle ilgili ciddi problem olduğuna ve bunun çözülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yeni sistemde yeni teamüllerin düzgün oluşturulması gerektiğine ve Gelir İdaresi Başkanına söz verilmediği için 4'üncü madde üzerinde sorduğu sorulara cevap alamadığına, istediği bilgiye ulaşamadığına;ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Gelir İdaresi Başkanına söz verilmediği için 4'üncü madde üzerinde sorduğu sorulara cevap alamadığı ve istediği bilgiye ulaşamadığıyla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin açıklaması
04/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Komisyon gündeminde bulunan (2/1369) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırılıklarının bulunduğu iddiası ile Komisyona getirilme şekli ve görüşülme usulü hakkında görüşmeler
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
22/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanlara sorulan soruların yazılı cevaplarının kifayetli olması ve soruların seçilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, eski Komisyon Üyesi İzmir Milletvekili Musa Çam'ın hem bütçe için hem de eski Komisyon Üyesi İstanbul Milletvekili rahmetli Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nu yâd etmek için gönderdiği ikrama teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Hazine ve Maliye Bakanlığı b) Maliye Bakanlığı c)Gelir İdaresi Başkanlığı ç)Kamu İhale Kurumu d)Özelleştirme İdaresi Başkanlığı e)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu f)Türkiye İstatistik Kurumu g)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ğ)Hazine Müsteşarlığı h)Sermaye Piyasası Kurulu ı)Yatırımcı Tazmin Merkezi i)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
21/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Komisyon Başkan Vekili İsmail Faruk Aksu'nun annesinin vefatı nedeniyle Başkanlık Divanı olarak kendisine başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gönderilen dokümanlarda TOKİ'yle ilgili sunum ve bütçe teklifi olmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Hazine ve Maliye Bakanına sorulan soruların cevaplarının bugün gelmediği takdirde yarınki birleşimin ertelenmesi ve bununla ilgili usul tartışması açılmasını önerdiğine ilişkin açıklaması
20/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yargı kurumlarının ve İnsan Hakları Kurumunun kendi sunumlarını yapıp yapmayacaklarını ve Adalet Bakanının yanında oturmalarının kuvvetler ayrılığına ve yargı bağımsızlığına uygun olup olmadığını sorduğuna ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Uyuşmazlık Mahkemesinin, YSK'nin ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığının bütçelerinin yine Adalet Bakanlığı bütçesi içinde geldiğine ilişkin açıklaması
 • Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, görüşmelerde milletvekillerinin eleştiri yapabileceğine, hakarete varan konuşmalarının olmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener'in Emniyet mensuplarının ek göstergeleriyle ilgili verdikleri önerge hakkında attığı "tweet"e ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c)Türkiye Adalet Akademisi ç)Anayasa Mahkemesi d)Yargıtay e)Danıştay f)Hakimler ve Savcılar Kurulu g)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ)Kişisel Verileri Koruma Kurumu
19/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Mevlit Kandili'nin milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını temenni ettiğine ve CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet, partisine ve ailesine başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e) Vakıflar Genel Müdürlüğü f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h) Atatürk Araştırma Merkezi ı) Atatürk Kültür Merkezi i) Türk Dil Kurumu j) Türk Tarih Kurumu k) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bugünkü bütçelerin görüşme usulüne; Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ilgili kitapçığın içinden RTÜK'ün çıkarılması, RTÜK'ün kendi bütçesini sunması gerektiğine ve bakanlıklardan cevapların gelmediğine ilişkin açıklaması
 • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
16/11/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin milletvekillerinin yerli üretimle ilgili anlattıkları konuda onlara karşı gösterdiği tavır nedeniyle özür dilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İçişleri Bakanlığı bütçesinde polis kamerasıyla çekim yapılması konusunun tetkik edilmesini ve yürütmenin yasamaya karşı saygısızlığı konusunda usul tartışması açılmasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı bütçesinde emniyet mensuplarının ek göstergeleriyle ilgili verdikleri önergelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı c)Orman ve Su İşleri Bakanlığı ç)Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu d)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu e)Orman Genel Müdürlüğü f)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü g)Meteoroloji Genel Müdürlüğü ğ)Türkiye Su Enstitüsü
15/11/2018
Tarihli Toplantı
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)İçişleri Bakanlığı b)Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç)Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı f)Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "provokatör" ifadesinin geri alınmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
14/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanlara sordukları soruların yazılı cevaplarının gününde gelmediğine ve grup danışmanlarının toplantı salonuna giremediklerine ilişkin açıklaması
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Dışişleri Bakanlığı b)Avrupa Birliği Başkanlığı c)Avrupa Birliği Bakanlığı ç)Türk Akreditasyon Kurumu d)Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
13/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Sağlık Bakanlığı b)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç)Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı d)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu e)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken TBMM kapısında 2 hekimin gözaltına alındığına ve Meclis karakolunda tutulduğuna ilişkin açıklaması
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, şu anda TBMM'de gözaltına alınan veya alıkonulan hekim bulunmadığına ilişkin açıklaması
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Sayıştay raporuna ilişkin açıklaması
12/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye Bilimler Akademisinin bütçesinin ayrıca görüşülmesi gerektiğine ve Komisyon Başkanının tutumuna göre usul tartışması açılmasını isteyeceğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, bakanlıkların bütçeleriyle ilgili tekliflerinin, Sayıştay raporlarının ve bakan sunuşlarının önceden gelmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, ilk beş bakanlığa 12 Kasıma kadar milletvekillerinin sorduğu soruların yazılı cevaplarının gönderilmesi için Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan çağrıya rağmen cevapların gelmemesine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM İçtüzüğü'nün 56'ncı maddesine göre milletvekillerinin kravat takması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmasında geçen "üfürmek" kelimesine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, milletvekilleri tarafından sorulan soruların cevaplarının Komisyon Başkanlığına geldiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmasında AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit'le ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı c) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı f) Kalkınma Ajansları g) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ğ) Türk Standardları Enstitüsü h) Türk Patent ve Marka Kurumu ı) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu i) Türkiye Bilimler Akademisi
09/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Rekabet Kurumu Başkanının sunum yapmasını ve bu konuda usul tartışması açılmasını önerdiğine ilişkin açıklamas
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, bütçe görüşmelerinde konuşmaların birinci partiden başlaması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Ticaret Bakanlığı b)Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı c)Ekonomi Bakanlığı ç)Rekabet Kurumu d)Helal Akreditasyon Kurumu
08/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, geniş, topyekûn toplumu ilgilendiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin görüşme usulüne ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi görüşmelerinde konunun önce kadın boyutuyla, sonra çalışma ve diğer boyutlarıyla ele alınmasının doğru olacağına ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, bakanlıklardan dokümanların erken gelmesi konusunda önem gösterilmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı d)Mesleki Yeterlilik Kurumu e)Devlet Personel Başkanlığı f)Türkiye İş Kurumu g)Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, milletvekili danışmanlarının sürekli olarak salonda bulunmamalarına ilişkin açıklaması
07/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, üniversitelerin bütçelerinin ne şekilde tartışılacağıyla ilgili usul görüşmesi açılması istediğine ilişkin açıklaması
 • Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Eğitim Bakanlığı b)Yükseköğretim Kurulu c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ç)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı d)Yükseköğretim Kalite Kurulu e)Üniversiteler
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, grup sözcüleriyle yapılan toplantıdan sonra milletvekili danışmanlarının milletvekillerine ve basına ayrılan yerlerde kesinlikle oturmamaları konusunda oluşan karara ve komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz talepleri için başvurularına ilişkin açıklaması
06/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Sayıştayın denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker'in görevden alınmasına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Komisyon Başkanının toplantıyı yönetim şekline ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki üniversiteli kız öğrencilerin büyük bir kısmının fuhuş ve eskortluk yaptığı iddiasını ve "Kürt illeri" ifadesini reddettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasında kullandığı "Kürt illeri" ifadesinde düzelteceği bir noktanın olmadığına ve üniversiteli kızların fuhuş ve eskortluk yapmasının da zorunlu hâle geldiğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, "Kürt illeri" kavramının Türkiye'de yaşayan Kürtlere bir hakaret olduğuna ve herkesi aklıselime davet ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki "Kürt illeri" ifadesinin "Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iller" olarak düzeltmelerinin yapıldığına ve gençlerimizin bütününü hedef aldığını düşündüğü ifadelerini de kabul edilebilir bulmadığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İç Tüzük uyarınca milletvekili danışmalarının komisyon salonuna girmemelerine ilişkin açıklaması
 • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Gençlik ve Spor Bakanlığı b)Spor Genel Müdürlüğü c)Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu d)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
05/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, soruların büyük bölümüne yürütme tarafından cevap verilmediğine ve toplantı devam ettiği sürece görüntülü basının salonda bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın her toplantıda aynı konulara ilişkin açıklama yaptığına ve kravat takmadığına ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Komisyon toplantılarındaki konuşmalarının görüntülerini almak istediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 21 genel müdürlüğün bağlı olduğu bir bakanlığın bütçe görüşmelerinde süre kısıtlamasının olmaması ve hoş ortamın devam ettirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, bakanlıkların soruların cevaplarını kısa sürede iletmelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, kıyafetle ilgili olarak İç Tüzük'le belirlenmiş kuralların geçerli olduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı c)Karayolları Genel Müdürlüğü ç)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu d)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
02/11/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in kendi konuşmasıyla ilgili attığı "tweet"in yalan bir ifade olduğuna ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun yaptığı açıklamayla alakalı olarak düzeltme yapmayacağına ilişkin açıklaması
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c) Nükleer Düzenleme Kurumu ç)Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü d)Türkiye Atom Enerjisi Kurumu e)Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü f)Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü g)Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
01/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, milletvekili iradesinin sağlıklı gerçekleşmesi için oylamalarda bir süre verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyonda sorulan sorulara hükûmet adına cevap verilme usulüne ilişkin açıklaması
 • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD'yle beraber Menbic'te yapılması planlanan Amerika-Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyesinin saat 15.53'te başlamış olduğuna ilişkin açıklaması
 • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Savunma Bakanlığı b)Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığı
31/10/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Komisyonda bugünkü konuşma sürelerinin uzatılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Meclis bütçesi görüşmelerinin TBMM Başkanının katılımıyla düzenlenmesi, üç kurum bütçesinin aynı günde görüşülmemesi ve görüntülü basının toplantı salonunda bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Komisyon Başkanlık Divanının ve Komisyonun aldığı kararların yerinde olduğunu düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, usule ve bütçe hakkına gereken saygının verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • TBMM Başkanı Vekili Mustafa Şentop'un, TBMM Başkanının vekâleti kendisinde olduğu için toplantıya katıldığına ilişkin açıklaması
 • Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, üst kademe kamu yöneticilerinin komisyonda söz almalarının ve bu konuda sunum yapmalarının TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğuna ilişkin açıklaması
 • TBMM Başkanı Vekili Mustafa Şentop'un, üst kademe kamu yöneticilerinin yürütme adına konuşabileceklerine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, ikinci bölümdeki kurum bütçeleri fazla olacağı için konuşma sürelerinin ayarlanması gerektiğine ve Cumhurbaşkanı Vekilinin seçilmiş kişi olmamasına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanların 2 güvenlik görevlisiyle Meclise gelmeleri konusunda duyarlı davranmalarını rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, TBMM Başkanının görüşmelere katılamamasına ve görüntülü basının salonda bulunmasına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • TBMM Başkanı Vekili Mustafa Şentop'un, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) hakkında sunumu
 • Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Üst kademe kamu yöneticilerinin Komisyonda söz almalarının ve sunum yapmalarının İç Tüzük'e aykırı olup olmadığı hakkında görüşmeler
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Türkiye Büyük Millet Meclisi b)Kamu Denetçiliği Kurumu c)Sayıştay Başkanlığı ç)Cumhurbaşkanlığı d)Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı e)Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı f)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği g)Diyanet İşleri Başkanlığı ğ)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu h)İletişim Başkanlığı ı)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü i)Savunma Sanayii Başkanlığı j)Savunma Sanayii Müsteşarlığı k)Strateji ve Bütçe Başkanlığı l)Kalkınma Bakanlığı m)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı n)Devlet Arşivleri Başkanlığı o)Başbakanlık ö)Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği p)Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
30/10/2018
Tarihli Toplantı
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/276 ) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun bakanlık sayısı ve Komisyon üye sayısı azaldığı için konuşma sürelerinin artırılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yeni dönemde bütçe hakkının etkin kullanılması, konuşma sürelerinin artırılması ve canlı yayın yapılması hakkında usul görüşmesi açılmasını önerdiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon çalışmalarında Anadolu Ajansının çekim yapmasına ve bakanlara sorulan soruların cevaplarının kendilerine ulaşması konusuna ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmasında kullandığı "gâvur" kelimesinin nefret söylemi olduğuna ve Mecliste kullanılmış olmasını kınadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Orta Vadeli Mali Plan'ın yayınlanmasına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri
23/10/2018
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 2019 yılı bütçesindeki Anayasa'ya ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na aykırılıklar konusunda neler yapıldığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
 • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) hakkında sunumu
18/10/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunu oluşturmak için yapılacak ad çekmeye katılmayacağına ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunu oluşturmak için yapılacak ad çekmeye katılmayacağına ilişkin açıklaması
 • Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, Sayıştay üyeliği için seçilen adayların devletin bayrağına ve milletine yeterince hizmet edebileceğini düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, ad çekmeye katılmak istemeyen milletvekillerinin konuşmalarına ve 2019 yılı bütçesinin sunumuna ilişkin açıklaması
 • TBMM Genel Kurulunda yapılacak Sayıştay üye seçimi için gerekli değerlendirmeleri yapmak ve adayları belirlemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından siyasi partiler ve bağımsızların 17 Ekim 2018 tarihi itibarıyla TBMM'deki temsil güçleri oranında ad çekme usulüyle belirlenecek 15 üyeden oluşacak Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulmasına ilişkin karar
 • Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulması
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcoğlu'nun, Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunu oluşturmak için yapılacak ad çekmeye katılmayacağına ilişkin açıklaması
03/10/2018
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, İç Tüzük değişikliğinden sonra kanun teklifinin gündeme getirilmesi, bakanlık görüşlerinin toplantıdan önce ulaştırılması gerektiğine ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun görüşünün olmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yeni dönemin usullerinin görüşülmesi gerektiğine ve Komisyona bilgi verecek uzmanlara ihtiyaç olduğuna ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, kanun teklifinin çok hızlı getirildiğine ve Komisyona ve Meclise saygın davranılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındasi bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Şanlıurfa eski Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu eski Üyesi İbrahim Ayhan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi (2/773)