PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
1. Yasama Yılı
23/07/2018
Tarihli Toplantı
  • Yeni dönemde Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
  • Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2)
  • Komisyon gündeminde bulunan (2/3) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 26'ncı maddesi uyarınca Komisyon gündemine alınmasına ve görüşülmekte olan (2/2) esas numaralı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili görülmesine istinaden İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birleştirilmesine ve görüşmelerde (2/2) esas numaralı Kanun Teklifi'nin esas alınmasına ilişkin karar
  • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, birleştirilen kanun teklifine ilişkin açıklaması