PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
5. Yasama Yılı
26/11/2021
Tarihli Toplantı
 • CUMHURBAŞKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Diyanet İşleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Devlet Arşivleri Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • İletişim Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Savunma Sanayi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Sayıştay Raporu)
 • Yatırım Ofisi Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
 • 2022 YILI GELİR BÜTÇESİ
 • 2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ MADDELERİ
 • 2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ MADDELERİ
25/11/2021
Tarihli Toplantı
 • SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe),
 • (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu )
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap +Sayıştay Raporu )
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(Özel Bütçe),(Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Sayıştay Raporu)
24/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ADALET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • ANAYASA MAHKEMESİ (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • YARGITAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • DANIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
23/11/2021
Tarihli Toplantı
 • GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
22/11/2021
Tarihli Toplantı
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Jandarma Genel Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu )
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
19/11/2021
Tarihli Toplantı
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + (Sayıştay Raporu)
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Kapadokya Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
18/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Karayolları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap Sayıştay Raporu)
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
17/11/2021
Tarihli Toplantı
 • TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap )
 • Helal Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
16/11/2021
Tarihli Toplantı
 • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Sayıştay Raporu)
12/11/2021
Tarihli Toplantı
 • HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Kamu İhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sermaye Piyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi (Sayıştay Raporu)
11/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
10/11/2021
Tarihli Toplantı
 • AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bütçe)
 • AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Sayıştay Raporu)
09/11/2021
Tarihli Toplantı
 • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Orman Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu)
05/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Bütçe) Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (Sayıştay Raporu)
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Sayıştay Raporu)
 • AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Sayıştay Raporu)
04/11/2021
Tarihli Toplantı
 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Avrupa Birliği Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) (Sayıştay Raporu)
03/11/2021
Tarihli Toplantı
 • SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Ankara, Çukurova, Doğu Karadeniz, Doğu Marmara, Fırat, İpekyolu, İstanbul, İzmir, Mevlana)
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Standardları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Türkiye Uzay Ajansı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
02/11/2021
Tarihli Toplantı
 • Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Üniversiteler (Özel Bütçe), (127 Bütçe + 127 Kesin Hesap + 96 Sayıştay Raporu)
01/11/2021
Tarihli Toplantı
 • ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)
 • Nükleer Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)
 • Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Kesin Hesap)
 • Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (Özel Bütçe), (Kesin Hesap)
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (Özel Bütçe), (Kesin Hesap)
27/10/2021
Tarihli Toplantı
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesin Hesap)
 • Kamu Denetçiliği Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu) SAYIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap)
26/10/2021
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon aşamasında bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanmamasına ilişkin kararın doğru bir karar olmadığına ve Komisyon Başkanından ajansların kayıt yapabilecekleri konusunda açıklama talebinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/282) ve Sayıştay tezkereleri
20/10/2021
Tarihli Toplantı
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/282) hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, 2019 yılında tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının etkilerinin devam etmesi nedeniyle toplantı öncesinde aldıkları ilave fiziki tedbirlere, Komisyon salonundan daha geniş ve tavan seviyesi yüksek olan Tören Salonu'nu bu yıl da bütçe müzakerelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür ettiğine; 2022 yılı bütçe görüşme takvimine ve bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını ve sağlık içinde geçmesini temenni ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, bütçe görüşmeleri sırasında salona sınırlı sayıda danışman alınacağına ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin, salonun fiziki kapasitesinden dolayı Komisyon üyelerinin yerlerine oturmamaları konusunda hassasiyetlerini beklediklerine ilişkin açıklaması
 • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/282) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
 • 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/283) ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/282) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanmasının elzem olduğunu düşündüğüne ve görüşmelerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin kabul edilen kararlara niçin katılmadığını kayda geçirmek istediğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, milletvekillerinin konuşmalarında kameraların görüntü almamasını mantıklı bulmadığına ve bunun kabul edilebilir olmadığına ilişkin açıklaması
11/10/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na Başkan olarak Komisyona ilk gelişi vesilesiyle yeni görevinde tekrar başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın vefat eden İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yılda 2 kez yapılması gereken bilgilendirme oturumlarının yapılmamasının sebebinin kayda geçirilmesi gerektiğine ve Para Politikası Kurulu üyelerinin toplantıya az sayıda gelmelerini merak ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer'in, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in Merkez Bankası Başkanının sunumu üzerine yapılan görüşmelerdeki konuşmasında ismini kullanarak birtakım ifadeler kullandığına ve cevap vermek istediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Merkez Bankasının faaliyetleri hakkında sunumu
06/10/2021
Tarihli Toplantı
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 49 Milletvekilinin Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3854)
05/10/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Beşinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • (2/3854) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Komisyona getirilme süreci ve şekli, 2022 bütçe görüşmeleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının Komisyonu bilgilendirme faaliyetleri ve basının toplantı salonunda bulunup bulunmaması hakkında görüşme
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve 49 Milletvekilinin Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3854)
4. Yasama Yılı
13/07/2021
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve 45 Milletvekilinin, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3740)
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, (2/3740) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 22'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin açıklaması
12/07/2021
Tarihli Toplantı
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının Komisyonu bilgilendirme faaliyetlerinin yapılıp yapılmaması; (2/3740) esas numaralı Kanun Teklifi'nin benzer kanun teklifleriyle birleştirilip birleştirilmemesi, torba teklif olarak getirilip getirilmemesi ve Anayasa'ya aykırılık içerip içermemesi hakkında görüşmeler
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/3740)
15/06/2021
Tarihli Toplantı
 • 6085 sayılı Kanun'un 16'nci maddesi gereğince siyasi partilerin TBMM'deki temsil güçleri oranına göre Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından ad çekme usulüyle belirlenecek 15 üyeden oluşacak Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulmasına ilişkin karar
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Sayıştay Başkanlığı adaylarını tanımak için bir alt komisyon kurulması ya da adayların Komisyonda bulunarak kendilerini tanıtmaları gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulması
27/05/2021
Tarihli Toplantı
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3622)
26/05/2021
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, parlamenterlerin görevlerini yaparken hiçbir şekilde baskı altında kalmamaları gerektiğine ve bir Cumhurbaşkanının Parlamentoya gelip milletvekillerini tehdit anlamına gelecek bir şeyi savunamayacağının kayıtlara geçmesini istediğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, torba yasa teklifinin doğru bir yöntem olmadığına, etki analizi bulunmayan kanun tekliflerini görüşmemek gerektiğine ve Komisyonun denetim fonksiyonunun elinden alınmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, etki analizlerinin müzakerelerden önce verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ve 79 Milletvekilinin; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/3622)
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon toplantısının geç başlamasının gerekçesinin belirtilmesine ve kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmadan önce bir gazetede haber olarak yayımlandığına; teklifi basına kimin sızdırdığını sorduğuna ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, kanun teklifinin getirilme usulüne ve etki analizlerinin olmadığına; Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay, TMSF gibi kurumların denetimlerinin yapılması konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu olarak sorumluluğun yerine getirilmesine ilişkin açıklaması
17/05/2021
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ülkenin finansal yapısının çöktüğüne ve getirilen kanun teklifinin finansal istikrara yönelik önemli maddelerinin görüşülmesi, diğer maddelerin daha sonraya bırakılmasına ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Meclisin yasama kalitesini artırmak için yepyeni bir İç Tüzük'e ihtiyaç olduğuna ilişkina açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve 64 Milletvekilinin; Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3607)
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, (2/3607) esas numaralı Kanun Teklifi'nde ülkedeki sorunları çözecek düzenlemelerin yer almadığına ve 5018 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinin kanun tekliflerinde uygulanması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, yakın dönemde üzerinde tartışılmadan Meclis'ten geçirilen düzenlemelerin, yaşanan sorunlardan dolayı (2/3607) esas numaralı Kanun Teklifi ile yeniden gündeme getirildiğine ve torba kanun düzenlemelerinin yanlışlığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Mecliste yasama süreciyle ilgili yapısal sorun olduğuna ve bununla ilgili yapısal bir çözüm bulmak için sorumluluk alma çağrısı yaptığına ilişkin açıklaması
21/04/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Miletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş'un (2/3572) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler esnasında yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerini düzeltmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, ilk defa bir torba kanunun amacına uygun ve bütüncül olarak hazırlanmasından dolayı teşekkür ettiğine ve kanun teklifinin eksiklerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve Covid-19 salgını nedeniyle Komisyon toplantı salonunda aldıkları tedbirlere ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, (2/3572) esas numaralı Kanun Teklifi'nin öncelikle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmesinin ardından gerekiyorsa Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş'un, (2/3572) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler esnasında yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve 60 Milletvekilinin, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3572)
07/04/2021
Tarihli Toplantı
 • Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve 39 milletvekilinin, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3519)
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyon üyeliğine seçilen Ankara Milletvekili Orhan Yegin'e "Hoş geldiniz." dediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e bugüne kadar Komisyona yaptığı katkılardan dolayı şükranlarını sunduğuna ve Komisyon gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın kendisinin Komisyon üyeliğine seçilmesi nedeniyle yaptığı konuşmaya ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, (2/3519) esas numaralı Kanun Teklifi'nin torba kanun olarak getirilmesine, Komisyonu bilgilendirmesi gereken kurumlarla ilgili toplantıların yapılmadığına ve kanun tekliflerinin birleştirilmesine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, toplantıda görsel basının bulunmadığına, (2/3519) esas numaralı Kanun Teklifi'nin torba kanun olarak getirilmesine ve Covid-19 salgını şartlarına göre çalışması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, Merkez Bankası Başkanına sorduğu soruların cevaplarını alamadığına ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, (2/3519) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki konuşmasında borçla ilgili söylediği rakamın tutanaklarda düzeltilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, yeni görevi nedeniyle Komisyon üyeliğine devam edemeyeceğine, herkesle helalleşmek istediğine ve teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
27/01/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, 2021 yılının ülkemize huzur ve refah getirmesini ve Komisyonun verimli ve başarılı bir çalışma dönemi geçirmesini temenni ettiğine; Komisyonun yasama, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine, bugünkü gündemine ve Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının görüşülmesinde izlenecek usulle ilgili Komisyonun 16/10/2019 tarihli 2'nci Toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklaması
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporları hakkında sunumu
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1510)
25/12/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Noel'ini tebrik ettiğine, yeni yılı kutladığına ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile ekibine şahsı ve Komisyon adına başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Varlık Fonu Genel Müdürüyle görüştüğüne ve uygun bir vakitte Komisyona detaylı bir sunum yapılacağına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Noel Bayramında Komisyonun çalıştırılmasının doğru olmadığını düşündüğüne, Merkez Bankasının TBMM'yi on dört aydır bilgilendirmemesinin öz eleştirisini kayıtlara geçirilmesini talep ettiğine ve Merkez Bankasının önceki toplantı tutanakları konusunda bilgi rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Merkez Bankası sunumunun bütçe görüşmelerinden önce yapılmasının faydalı olacağını düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, bugünkü bilgilendirme toplantısının faydalı olacağına ve bundan sonra da yılda 2 defa devam edeceğine inancını belirtmek istediğine ilişkin açıklaması
 • Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Merkez Bankasının faaliyetleri hakkında Komisyonu bilgilendirme sunumu
27/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bazı bakanlıkların verilen süre içerisinde sorulara cevap vermediğinden oturumun ertelenip cevaplar geldikten sonra kapanış oturumunun yapılmasını önerdiğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, bazı bakanlıkların sorulara cevapları henüz vermediğine ve bu konunun üzerinde hassasiyetle durulmasının faydalı olacağını düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporundaki iddialar için basın açıklamasıyla cevap vermesi konusunda üzüntüsünün ve uyarısının dikkate alınmasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bugün bütçeleri görüşülen kurumların çoğunun başkanlarının toplantıda bulunmadığına ve sonraki toplantılara en üst seviyede katılınmasının daha iyi olacağına ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın ((1/280) ile (1/281) esas numaralı Kanun Tekliflerinin görüşmelerinde son söz milletvekilinindir anlayışı içinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın, 26/11/2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde kendisinin barolarla ilgili yaptığı konuşma üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği cevaba ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, 2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ve katkı veren, emeği geçen, mesai harcayan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, halkın taleplerini bu bütçeye yansıtamadıklarına ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında ve görüşmelerinde katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ve Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere kamu idarelerine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında ve görüşmelerinde katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ve bütçenin ülkeye, millete hayırlar getirmesini dilediğine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, Komisyonun 26/11/2020 tarihli 24'üncü Toplantısında söylediği bir ifadeyi düzelttiğine; 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında ve görüşmelerinde emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ettiğine, bütçenin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğine ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2021 yılı bütçesinin hazırlanmasında ve görüşmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Komisyon üyeleri olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla ilgili çok bilgiye ihtiyaç duyduklarına ve işi kolaylaştırmak için bir temas noktasının verilmesinin gerekli olduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, usulle ilgili olarak, tartışmaların kişiselleştirilmemesi ve birbirimize karşı ses tonumuzun yükseltilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, bütçe görüşmelerinin Tören Salonunda yapılmasına; katkı veren, emeği geçen herkese Başkanlık Divanı adına teşekkür ettiğine ve 2021 yılı bütçesinin millete, memlekete hayırlı, bereketli olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Cumhurbaşkanlığı b) Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ç)Diyanet İşleri Başkanlığı d)Devlet Arşivleri Başkanlığı e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı g)İletişim Başkanlığı ğ) Savunma Sanayii Başkanlığı h)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ı)Yatırım Ofisi Başkanlığı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) (Gelir Bütçesi, Maddeler)
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) (Maddeler)
26/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, toplantı salonunun ve diğer salonun hıncahınç dolu olduğuna ve Covid-19 tedbirleriyle ilgili gerekli mesafe ile tedbirin alınmasını önerdiğine ilişkin açıklaması
 • Ağırı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, (1/281) ile (1/280) esas numaralı Kanun Tekliflerinin İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen bir ifadesini düzelttiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Covid rahatsızlığı geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun dediğine ve tüm hastalara acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyonda konuşma sıraları ile sürelerine ve Covid-19 nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin açıklaması
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) İçişleri Bakanlığı b) Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç) Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
24/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanlıklardan yazılı cevapların verilen süre içerisinde gelmediğine ve verilen süreye uyulmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Dışişleri Bakanlığı b) Avrupa Birliği Başkanlığı c) Türk Akreditasyon Kurumu ç) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı d) Türkiye Ulusal Ajansı
23/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a annesinin vefatından dolayı başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonunda korumaların kurduğu baskıyı kınadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesine Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Ticaret Bakanlığı b) Rekabet Kurumu c) Helal Akreditasyon Kurumu
20/11/2020
Tarihli Toplantı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, toplantıda görüşler ifade edilirken sabırla dinlenilmesi, büyük tepki gösterilmemesi gerektiğine ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un soruları cevapladığı sırada Bakana yönelik kullandığı bazı ifadelere ilişkin açıklaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
19/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Karayolları Genel Müdürlüğü c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Bakanlık bütçesi üzerindeki konuşması sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, 17/11/2020 tarihli toplantıda söz talepleriyle ilgili alınan Komisyon kararına ve 21.00'de görüşmeleri bitirmeyle ilgili prensip kararına uyulması hususunda gruplardan ve milletvekillerinden anlayış beklediğine ilişkin açıklaması
18/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Covid-19 salgını nedeniyle hastalananlara acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve sağlık çalışanlarına fedakârlıkları için Komisyon adına şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Ankara Milletvekilili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Komisyon üyesi olmayan milletvekilleriyle ilgili alınan karara riayet edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyon çalışmalarının Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde yürütülebilmesi amacıyla konuşmacı sayısı ve konuşma süresiyle ilgili olarak bir gün önce alınan kararı hatırlatmak istediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyon düzeniyle, söz sırası ve süreleriyle ilgili uyarıyı tekrarladığına ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Sağlık Bakanlığıyla ilgili Sayıştay raporundaki hususların Sağlık Bakanının sunumunda bulunmadığına ve gelecek hafta bu konunun değerlendirilmesi kararının alınmasını teklif ettiğine ilişkin açıklaması
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Sağlık Bakanlığı b)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
17/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yeni görevinde başarılar dilediğine ve Komisyona yaptığı katkılardan dolayı da teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon çalışmalarının Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde yürütülebilmesi amacıyla her parti grubuna Komisyon üye sayısının 2 katı kadar ilave konuşmacı eklenebilmesi ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin konuşma sürelerinin beş dakikayla sınırlandırılmasına ilişkin karar
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanlar dâhil konuşmalar yapılırken maske takılmasını önerdiğine ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın önceki Bakanın sunduğu ekonomik program çerçevesinde sunum yapıp yapmayacağı hakkında bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Covid-19 tedbirleri kapsamında konuşmacı sayısı ve sürelerine ilişkin karar için önce grup sözcüleriyle görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya'nın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç'in, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Rıza Çelen'in, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkanı Ali Ersoy'un, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Hazine ve Maliye Bakanlığı b) Kamu İhale Kurumu c) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ç) Sermaye Piyasası Kurulu d) Gelir İdaresi Başkanlığı e) Türkiye İstatistik Kurumu f) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı g) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ğ) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu h) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
16/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı c) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e) Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Doğu Karadeniz, İpekyolu, İstanbul, İzmir) f) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı g) Türk Standardları Enstitüsü ğ) Türk Patent ve Marka Kurumu h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ı) Türkiye Bilimler Akademisi i) Türkiye Uzay Ajansı
13/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Gençlik ve Spor Bakanlığı b) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
12/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Savunma Bakanlığı b) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, vefat eden 15'inci Dönem CHP Yozgat Milletvekili, Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi İlhami Çetin'e Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
11/11/2020
Tarihli Toplantı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c) Nükleer Düzenleme Kurumu ç) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü d) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü e) Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu f) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü g) Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü ğ) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın, Komisyon Başkanı görevine seçilmesi dolayısıyla tüm üyelere şükranlarını sunduğuna ve bu dönemin başarılı hizmetlere vesile olması temennisine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin internetten canlı yayınlanmasına ve Komisyonun diğer çalışma usullerine ilişkin açıklaması ile Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın aynı konuya ilişkin açıklaması
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan'ın,, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
10/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Oturum Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun, Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması nedeniyle boşalan Komisyon üyeliğine Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın seçildiğine ilişkin açıklaması
 • Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçimi
 • Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçilmesi dolayısıyla bütün Komisyon üyelerine teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
10/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Oturum Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun, Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması nedeniyle tebrik ettiğine ve başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, 6/11/2020 günkü oturumda yaptığı konuşma ve kendisine karşı yöneltilen eleştirilere ve Oturum Başkanı Şirin Ünal'ın tutumuna ilişkin açıklaması
 • Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine birlikte çalışmış olmalarından dolayı teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylon'ın, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın ve Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı tebrik ettiklerine ve başarılar dilediklerine ilişkin açıklamaları
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyonda yürütmenin oturma düzeninin yargının bağımsızlığına uygun olmadığına ve Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı üyelerine de söz verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen'in, Anayasa Mahkemesinin 2021 yılı bütçe rakamlarına ve 2019 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Yargıtay Genel Sekteri Fevzi Yıldırım'ın, Yargıtayın 2021 yılı bütçe rakamlarına ve 2019 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz'ün, Danıştayın 2021 yılı bütçe rakamlarına ve 2019 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Boş bulunan Komisyon Başkanı seçiminin yapılıp yapılmaması hakkında görüşme
 • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir'in, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c) Türkiye Adalet Akademisi ç) Anayasa Mahkemesi d) Yargıtay e) Danıştay f) Hakimler ve Savcılar Kurulu g) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ) Kişisel Verileri Koruma Kurumu
06/11/2020
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, toplantıya katılan herkesin HES kodu alması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Bakanlık bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un tarafından, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b) Mesleki Yeterlilik Kurumu c) Devlet Personel Başkanlığı d)Sosyal Güvenlik Kurumu e)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
05/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz alabilecekleri saatlere, yemek saatlerine, Sayın Bakanın soru-cevap bölümünde özellikle sorulara cevap vermelerinden memnun olacaklarına ve usulle ilgili diğer bazı hususlara ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, konuşmaların içindeki soruları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin mümkün mertebe takip etmesini istirham ettiğine ve Sayın Bakanın toplantıya geç gelmesinin açıklanmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b)Orman Genel Müdürlüğü c)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ç)Meteoroloji Genel Müdürlüğü d)Türkiye Su Enstitüsü e)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında ismini zikrederek kullandığı bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
03/11/2020
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bağlı ve bağımsız kuruluşların temsilcilerinin sorulara cevap vermesi için bir usul belirlenmesini talep ettiğine, bakanların seçtikleri sorulara cevap verdiğine ve verilmeyen cevaplar için süre hatırlatmasının yapılmasının gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, 4 Kasım 2020 Çarşamba günü yapılacak Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin Dışişleri Bakanının programı nedeniyle ertelendiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, her gün 17.00-19.00 saatleri arasında Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz verilmesi konusunda tüm parti grupları olarak karar aldıklarına, grup sözcülerinin Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin konuşma taleplerini toplantı başladıktan sonra iki saat içerisinde Başkanlığa ulaştırmaları gerektiğine ve yemek saatlerine ilişkin açıklaması
 • Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Eğitim Bakanlığı b)Yükseköğretim Kurulunun, c)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ç)Yükseköğretim Kalite Kurulu d)Üniversiteler
02/11/2020
Tarihli Toplantı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/280) Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
 • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak'ın 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Kültür ve Turizm Bakanlığı b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e) Vakıflar Genel Müdürlüğü f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h) Atatürk Araştırma Merkezi ı) Atatürk Kültür Merkezi i) Türk Dil Kurumu j) Türk Tarih Kurumu k) Kapadokya Alan Başkanlığı
28/10/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon aşamasında da bütçe görüşmelerinin televizyonda canlı yayınlanmasına, konuşmalarda belirlenen sürelere uyulmasına, sorulara bakanlarca net cevaplar verilmesine ilişkin görüşme
 • TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
 • Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri a) Türkiye Büyük Millet Meclisi b) Sayıştay Başkanlığı c) Kamu Denetçiliği Kurumu
27/10/2020
Tarihli Toplantı
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkereleri
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281 ) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) ve Sayıştay tezkerelerinin Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
23/10/2020
Tarihli Toplantı
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3147)
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 19 ve 20'nci maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 19 ve 20'nci maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın aynı konuyla ilgili yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklamaları
 • İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 19 ve 20'nci maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine yönelik yapılan konuşmalara ilişkin açıklaması
22/10/2020
Tarihli Toplantı
 • (2/3147) esas numaralı Kanun Teklifi'nin ve diğer tekliflerin Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile milletvekillerinin kendi mobil cihazlarıyla yayın yapıp yapmamaları hakkında görüşmeler
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile 46 milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3147)
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Komisyonda milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısıtlanamayacağına ilişkin açıklaması ve Oturum Başkanı Abdullah Nejat Koçer'in aynı konuya ilişkin cevabı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın konuşma sürelerine ilişkin yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın konuşma süreleriyle ilgili yaptığı açıklamada geçen bazı ifdelerine ilişkin açıklaması ve Oturum Başkanı Abdullah Nejat Koçer'in aynı konuya ilişkin cevabı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Komisyonda milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısıtlanamayacağına ilişkin yaptıkları konuşmalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
21/10/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Komisyonda bu sene gerçekleştirilecek bütçe görüşmelerine; dünyada etkili olan salgın nedeniyle toplantı öncesinde birtakım ilave tedbirler aldıklarına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptıkları görüşmelerde, bu yıl bütçe müzakerelerinin daha geniş ve tavan seviyesi yüksek olan TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarına ilişkin açıklaması
 • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin (1/280) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/281) ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi (1/280) hakkında sunumu
07/10/2020
Tarihli Toplantı
 • Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3113)
 • İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğl'nun, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun (2/3113) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 8'inci ve 9'uncu maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
06/10/2020
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Komisyonun çalışma ortamının pandemi şartlarına uygun olmadığına ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine, kanun tekliflerinin usule uygun bir şekilde gelmesi gerektiğiyle ilgili ısrarını tekrarladığına ve Merkez Bankası ile diğer kurumlarla ilgili görüşmelerin hâlâ yapılmadığına, getirilen kanun teklifiyle ilgili Anayasa'ya aykırılık iddiasının olduğuna ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine birlikte çalışmış olmalarından dolayı teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'na İYİ PARTİ Grup Başkan Vekili seçilmesi dolayısıyla yeni görevinin hayırlı olmasını dilediğine ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya Komisyona yeni üye seçilmiş olması dolayısıyla"Hoş geldiniz" dediğine ilişkin açıklaması
 • Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin; Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3113)
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptıkları açıklamalarında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
3. Yasama Yılı
16/07/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, ikinci devre Başkan ve Başkanlık Divanı seçimindeki destekleri dolayısıyla Komisyon üyelerine teşekkür ettiğine ve Komisyona seçilen Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Merkez Bankası ve diğer kuruluşların sunuşlarına, Komisyonun çalışmalarına basının ilgi ve katılımı ile sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine ve kanun tekliflerinin etki analizine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, kanun tekliflerinin usule uygun bir şekilde gelmesi gerektiğiyle ilgili ısrarını tekrarladığına ve Merkez Bankası ve diğer kurumlarla ilgili görüşmelerin hâlâ yapılmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, kanun tekliflerinin Komisyona getiriliş usulüne, basının Komisyon toplantısına ilgisinin düştüğüne ve Merkez Bankası ve diğer kurumlarla ilgili görüşmelerin haftaya yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Başkan ve Başkanlık Divanını tebrik ettiğine ve Komisyonda kanun yapma kalitesini yükseltmenin yollarına bakılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile 2 Milletvekilinin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/3037)
16/07/2020
Tarihli Toplantı
 • Geçici Başkan Erol Katırcıoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonunda kanun tekliflerinin görüşülme usullerine ilişkin açıklaması
 • Geçici Başkan Erol Katırcıoğlu'nun, Komisyon üyeliğine seçilen Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a "Hoş geldiniz" dediğine ilişkin açıklaması
 • Geçici Başkan Erol Katırcıoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerine başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Başkan Vekili, Kâtibi ve Sözcüsünün seçimi
 • Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın Komisyon üyeliğine seçilmesi nedeniyle herkese hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Başkanlık Divanının daha demokratik bir yapıda kurulabilmesi için bütün siyasi parti üyelerinden oluşması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın, ikinci devre Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı seçilmesi dolayısıyla herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerine başarılar dilediğine ve tebrik ettiğine ilişkin açıklaması
10/06/2020
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, (2/2945) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili olarak da bundan önceki toplantılarda yaptığı eleştirileri tekrarladığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, (2/2945) esas numaralı Kanun Teklifi'nin torba yasa teklifi olduğuna, bütçe hakkıyla ilgili maddenin geri çekilmesi gerektiğine; geri çekilmeyecekse Hazine ve Maliye Bakanının Komisyona çağrılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın (2/2945) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasında ismini zikrettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile 63 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2945)
09/06/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının görüşülmesinde izlenecek usulle ilgili Komisyonun 16/10/2019 tarihli 2'nci Toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklaması
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile Komisyona brifing vermesi gereken kurumlar hakkında görüşmeler
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez'in, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporları hakkında sunumu
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1153)
15/04/2020
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Komisyon gündeminde bulunan (2/2812) esas numaralı Kanun Teklifi ile aynı mahiyette verdiği kanun teklifinin birleştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon gündeminde bulunan (2/2812) esas numaralı Kanun Teklifi ile 3 HDP milletvekilinin verdiği aynı mahiyetteki kanun teklifinin birleştirilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2812)
19/03/2020
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Sayıştayda Açık Bulunan 5 Üyelik İçin 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 15'inci Maddesi Hükmü Gereğince Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi'ne (3/1087) ilişkin açıklaması
 • Sayıştayda açık bulunan 5 üyeliğin seçiminde adayların tanıtılması ve coronavirüs salgını nedeniyle Komisyonun yapması gerekenler hakkında görüşmeler
 • Coronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal krize karşı alınabilecek acil tedbirleri görüşmek üzere TBMM İçtüzüğü'nün 26'ncı maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun, yürütmenin ve ilgili kurumların katılımı sağlanarak acilen toplantıya çağrılması gerektiğine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
 • Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunu oluşturmak için yapılacak ad çekmeye katılmayacaklarını Başkanlık Divanına bildiren üyelerin bu isteklerinin dikkate alınmasına ve 6085 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi gereğince siyasi partilerin temsil güçleri oranında 15 üyeli ön seçim geçici komisyonuna ilişkin karar
 • Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulması
26/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
25/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
24/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2633) Komisyona getirilme şekli ve görüşülme usulleri hakkında görüşme
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2633)
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, teklifin tümü üzerindeki eleştirilere cevap verilmesi ve maddelere geçilmeden sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
12/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'nde BDDK'yle ilgili maddelerin çoğunun, getirilmesi gereken çok önemli maddeler olduğuna ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'nin etki analizi gelinceye kadar görüşmelerin durdurulmasını, Türkiye Bankalar Birliğinin 26 sayfalık raporunu ve Varlık Fonu Genel Müdürünün görüşmelere katılmasını istirham ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, banka genel müdürlerinin istifalarına ve el yordamıyla kanun geçirildiğine, kanun teklifiyle getirilen ilave yükleri bilmediklerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'nin önemli bir kanun teklifi olduğuna ve aceleye getirilmesini doğru bulmadıklarına ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili olarak konunun uzmanlarının verdikleri bilgilerden istifade ettiklerine ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 31'inci ve 34'üncü maddeleri üzerinde yaptığı konuşmasında geçen Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'le ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, değerli konut vergisiyle ilgili bir maddenin Genel Kuruldan geçtiğine ve bu konuda Komisyonun ve milletvekillerinin haberinin olmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, değerli konut vergisiyle ilgili Genel Kuruldan geçen maddeye grup olarak imza atmadıklarına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, (2/2596) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili olarak milletvekillerinin yaptıkları açıklamalarda geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Komisyonda görüşmelerde rencide edici ifadelerin kullanılmaması gerektiğine ve belli bir seviyede çalışmaların yürütülebileceğine inandığına ilişkin açıklaması
11/02/2020
Tarihli Toplantı
 • Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2596) kanun yapma tekniğine ve görüşülme usulünde eksikliklerinin olup olmadığına ilişkin görüşme
 • Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596)
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
18/12/2019
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, (2/2452) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, komisyonda görüşülme usulü açısından çok büyük eksiklikleri olduğuna ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, (2/2452) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırılıklar taşıdığı ve ilgili komisyonlarda tartışılması gerektiği için bir usul tartışması açılmasını istirham ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, (2/2452) esas numaları Kanun Teklifi'yle ilgili olarak usul açısından Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın endişelerine, önerilerine katıldığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, (2/2452) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin incelendiğini ve Anayasa'ya aykırı durum olmadığına ilişkin açıklaması
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2452)
04/12/2019
Tarihli Toplantı
 • Oturum Başkanı Abdullah Nejat Koçer'in, 21/11/2019 Tarihli ve 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi'nin Komisyon gündemine alınmasına ilişkin açıklaması
 • 21/11/2019 Tarihli ve 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/279)
29/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Cumhurbaşkanlığı b)Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı c)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ç)Diyanet İşleri Başkanlığı d)Devlet Arşivleri Başkanlığı e)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı f)Strateji ve Bütçe Başkanlığı g)Kalkınma Bakanlığı ğ)İletişim Başkanlığı h)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ı)Savunma Sanayii Başkanlığı i)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu j)Yatırım Ofisi Başkanlığı k)Başbakanlık
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyonda üç ayrı birleşimde görüşülmesi gereken konuların bir güne sığdırıldığını ve bu konuda bir değerlendirilme yapılmasını rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, önümüzdeki dönemlerde bütçe üzerinde daha etkili tartışmalar içerisinde olunabileceğini düşündüğüne ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, gelecek dönemde muhalefetin hesap sorması için ortam yaratılması ile şeffaflığın korunması gerektiğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer'in, 2020 bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ve katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, şeffaflık, hesap verilebilirlik boyutunda 2020 yılı bütçesini ve 2018 yılı kesin hesabını sunduklarına ve Komisyon Başkanı ile şahsında Komisyonun tüm üyelerine, katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, dile getirilen bazı hususların daha sonraki dönemlerde konuşulacak hususlar olduğunu düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, bugün bütçe görüşmeleri sonunda tüm katılımcıları, basın mensuplarını ve personeli yemeğe davet ettiğine ve görüşmelerde ilave süre vermeyeceğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan için kullandığı ifadeyi son derece yakışıksız ve yanlış bulduğunu söylemek istediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısına ve ekibine, Komisyon üyesi olan ve Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine, katkı veren, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğine, tartışmalara rağmen nitelikli görüşmelerin olduğuna, Sayıştayla iş birliği içerisinde tüm kurumlara eğitim verilmesi gerektiğine ve bütçenin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
28/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Karayolları Genel Müdürlüğü c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü d)Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi üzerindeki tutanaklardaki ifadesine ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın söylediğini iddia ettiği krizle ilgili ifadesini düzelttiğine ama krizi yücelterek kayda geçirdiğine ilişkin açıklaması
27/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Hazine ve Maliye Bakanlığı b)Gelir İdaresi Başkanlığı c)Kamu İhale Kurumu ç)Özelleştirme İdaresi Başkanlığı d)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu e)Türkiye İstatistik Kurumu f)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu g)Hazine Müsteşarlığı ğ)Sermaye Piyasası Kurulu h)Yatırımcı Tazmin Merkezi ı)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Rıza Çelen'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un kendisi hakkında Twitter'daki ifadelerine ilişkin açıklaması
26/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b)GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı c)Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç)Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d)Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e)Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı f)Türk Standardları Enstitüsü g)Türk Patent ve Marka Kurumu ğ)Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu h)Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ı)Türkiye Uzay Ajansı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dâhil olmak üzere bütün bakanların verilen sürede sorulara neden cevap vermediklerinin açıklanmasını beklediğine ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına sunum izni verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
25/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Adalet Bakanlığı b)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c)Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ç)Anayasa Mahkemesi d)Yargıtay e)Danıştay f)Hâkimler ve Savcılar Kurulu g)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ)Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin kendi sunumlarını yapabilmeleri için bir usul tartışması açılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen'in, Anayasa Mahkemesinin 2020 yılı bütçe rakamları ile 2018 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik'in, Yargıtayın 2020 yılı bütçe rakamları ile 2018 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan'ın, Danıştayın 2020 yılı bütçe rakamları ile 2018 yılı kesin hesap rakamlarına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in "azmettirici Demirtaş" ve Selahattin Demirtaş'a"katil" ifadelerini kullandığı için aynı sözleri iade ettiğine ve Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir sözlerini geri alırsa kendisinin de o sözleri geri alacağına ilişkin açıklaması
 • Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, Cumhurbaşkanının bir hakkı savunduğuna ve konuşmasının çarpıtılmasını büyük bir haksızlık ve hadsizlik olarak gördüğüne ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın açıklamasındaki bazı ifadelerine ve sözünü aldığına ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Selahattin Demirtaş'ın yargılama sürecinin devam ettiğine, "katil" demenin kendisine düşmediğine ve sözünü geri aldığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın dile getirdiği ve bugün bütçeleri gündemde olan kamu kurumlarının bütçelerinin görüşülme usulüne ve usul tartışmasını doğru bulmadığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in Adalet Bakanlığı bütçesinin üzerinde konuşurken çıkan tartışmada Cumhurbaşkanına yönelik "azmettiricidir" ifadesini ve milletvekillerine yönelik "katil" ifadesini geri almasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanlığı dışındaki diğer kurumların bütçe rakamlarını almak istediğine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "katil" ifadesini geri aldığına ilişkin açıklaması
22/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c)Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ç)Türkiye Atom Enerjisi Kurumu d)Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü e)Nükleer Düzenleme Kurumu f)Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü g)Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanların soru ve görüşlere verilecek cevaplar için tanınan süreye uymamaları konusunda Komisyon Başkanının Komisyonu bilgilendirmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, bütçe görüşmeleri Genel Kurulda başlamadan tüm cevapların milletvekillerinin eline ulaşacağını daha önce ifade ettiğine ilişkin açıklaması
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
21/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Millî Savunma Bakanlığı b)Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
 • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
20/11/2019
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP, HDP ve İYİ PARTİ milletvekillerinin elini sıkmamasını organize bir saygısızlık olarak gördüğüne ve Komisyon Başkanından bir açıklama beklediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon Başkanının kanaat belirtmemesi gerektiğine ve bu konuda kendisini kınadıklarına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki kendisiyle ilgili bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) İçişleri Bakanlığı b)Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç)Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Müsteşarlığı f)Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı g)Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Başkanlığı
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
19/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Mesleki Yeterlilik Kurumu ç) Devlet Personel Başkanlığı d)Sosyal Güvenlik Kurumu e) Türkiye İş Kurumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sivil toplum örgütlerinin, emeklilikte yaşa takılanların katılabildiği bir oturumda Bakanlık bütçesinin görüşülmesini önerdiklerine ve bu konuda bir usul tartışması açılmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe görüşmelerinin tümü üzerindeki konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
18/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Dışişleri Bakanlığı b)Avrupa Birliği Başkanlığı c)Avrupa Birliği Bakanlığı ç)Türk Akreditasyon Kurumu
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Bakanlığın kesin hesabı ve (E) cetvelindeki harcamalarla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bilgi rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması için 3 siyasi parti grubunun daha önce TBMM Başkanlığına yaptıkları başvuruya ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
15/11/2019
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 2018 yılı kesin hesabı ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin (E) cetvelindeki harcamalarla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama istediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, eğitimle ilgili temsilcilerin Komisyonda bulunmadığına, üniversitelerin bütçelerini Komisyonda savunmaları gerektiğine ve YÖK Başkanının sunum yapıp yapmayacağına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Eğitim Bakanlığı b)Yükseköğretim Kurulu c)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ç)Yükseköğretim Kalite Kurulu d)Üniversiteler e)Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü f)İTÜNOVA Teknoloji AŞ
14/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c)Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç)Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d)Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e)Vakıflar Genel Müdürlüğü f)Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h)Atatürk Araştırma Merkezi ı)Atatürk Kültür Merkezi i)Türk Dil Kurumu j)Türk Tarih Kurumu k)Kapadokya Alan Başkanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Genel Kurulda Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkan bir torba yasa görüşüldüğü için oraya da katıldıklarına ve yanlış anlaşılmamalarını rica ettiklerine ilişkin açıklaması
13/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b)Orman ve Su İşleri Bakanlığı c)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ç)Orman Genel Müdürlüğü d)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü e) Meteoroloji Genel Müdürlüğü f)Türkiye Su Enstitüsü
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sunumunda 2018 yılı kesin hesabına daha fazla yer vermesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, Sayıştay raporlarıyla ilgili belgelerin resmî yoldan TBMM'de yapılan denetlemenin adına dosyaya girmesini ve Genel Kuruldaki milletvekillerinin de bundan haberdar olmasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sunumunda Sayıştay raporlarıyla ilgili gerekli bilgiyi vermediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Sayıştay raporlarıyla ilgili bilgi vermesi için süre verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Sayıştay raporlarına değinmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bütçe görüşmelerinin devamında Sayıştay raporlarına değineceğinden emin olduğuna ilişkin açıklaması
 • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bütçe görüşmeleri devamında Sayıştayla ilgili soruları cevaplayacağına ve bakanlıklara Sayıştay raporlarının sunumda yer alması hususunu söyleyeceğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin Komisyon üyesi milletvekillerinin yerlerine otururken izin konusuna riayet etmeleri gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasında geçen Komisyon üyelerinin yerlerine oturulmamasına yönelik açıklamanın şık olmadığıyla ilgili ifadesine ilişkin açıklaması
12/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Sağlık Bakanlığı b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı yaptığı sunum sonunda bakanlık bürokratlarının alkışlamasının usule aykırı olduğuna ilişkin açıklaması
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bakanlık bürokratlarının kendisini alkışlamalarının organize bir iş olmadığına ilişkin açıklaması
 • Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Oturum Başkanı Kâtip Şirin Ünal'ın Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'ye sataşmadan dolayı söz verme usulüne ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Oturum Başkanı Kâtip Şirin Ünal'ın Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'ye sataşmadan dolayı söz vermesini Sağlık Bakanına saygısızlık olarak gördüğüne ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Oturum Başkanı Kâtip Şirin Ünal'ın, Başkanlık koltuğunda kendisine yönelik konuşma uslubunu kabul etmediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen CHP milletvekilleriyle ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
11/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü c)Gençlik ve Spor Bakanlığı ç) Spor Genel Müdürlüğü d) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, iki bakanlık bütçesi görüşüleceğinden milletvekillerinin süresi içinde konuşmaları gerektiğini tekrar ifade etmek istediğine ilişkin açıklaması
08/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Ticaret Bakanlığı b)Ekonomi Bakanlığı c)Rekabet Kurumu ç)Helal Akreditasyon Kurumu
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bütçesi görüşülen bakanlık ve kurumların dokümanlarının eksik geldiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bütçe görüşmelerinin televizyonda canlı yayınlanmasına ve grup sözcülerinin konuşma sürelerine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiyle ilgili kötü yorum yapanlara yönelik sözlerine ve bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in usul tartışmalarının bir usule girmesini istirham ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, , 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
07/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Türkiye Büyük Millet Meclisi b)Sayıştay Başkanlığı c)Kamu Denetçiliği Kurumu
 • TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Komisyon toplantısına katılıp katılmamasına ve bütçe görüşmelerinin tamamının televizyonda yayınlanıp yayınlanmamasına ilişkin görüşme
 • TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM Bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen Ermeni meselesinin Mecliste tartışılmasıyla ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM Bütçesi üzerine yaptığı konuşmasında geçen Ermeni meselesinin Mecliste tartışılmasıyla ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan,ın Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın yaptıkları açıklamalara ilişkin açıklaması
06/11/2019
Tarihli Toplantı
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkerelerinin Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, TBMM TV'nin toplantıyı tam kaydettiğine ve basın mensuplarının oradan kayıt alabileceklerine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
01/11/2019
Tarihli Toplantı
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
31/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/2312) Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
30/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2312)
 • Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/2312) Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşme
24/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) hakkında sunumu
 • 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin (1/277) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
22/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2272)
16/10/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Türkiye Varlık Fonunun 2016, 2017 ve 2018 yılları denetim raporlarına ilişkin açıklaması
 • Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşme
 • Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının görüşmeleri sırasında uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez'in, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporları hakkında sunumu
 • Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/43)
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu Bünyesinde Kurulan Alt Fonların Mali Tabloları ve Faaliyetleri Hakkındaki Denetim ve İnceleme Raporlarının Komisyonda görüşülme usulünün belirlenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
2. Yasama Yılı
16/07/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin (3/777) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, On Birinci Kalkınma Planı'nın başarılı olmasını istediklerine, bu çerçevede katkılarının alınması için alt komisyona sevk edilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, Komisyon üyelerinin konuşma sürelerinin on dakikayla, Komisyon üyesi olmayanların beş dakikayla sınırlandırılmasını teklif ettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bugün Genel Kurulda da Plan ve Bütçe Komisyonunun gönderdiği bir teklif görüşüldüğü için ya Komisyona ya da Genel Kurula ara verilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz kaydı taleplerinin görüşmelere başlanılmasını takiben 13.30'a kadar uzatılmasına ilişkin karar
 • On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/777)
15/07/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 Temmuz gecesi ikinci kez "gazi" unvanına sahip olduğuna; bu darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilediğine ve milletin her ferdine şükranlarını sunduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin (3/777) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
 • On Birinci Kalkınma Planı'nın Komisyonda görüşülme usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/777)
11/07/2019
Tarihli Toplantı
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)
10/07/2019
Tarihli Toplantı
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)
 • (2/2019) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Komisyonda görüşülme usul ve esasları ile On Birinci Kalkınma Planı'nın Komisyonda görüşülme süreci hakkında görüşmeler
09/07/2019
Tarihli Toplantı
 • On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin (3/777) Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin karar
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/777) hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumunda On Birinci Kalkınma Planı'nın hazırlanmasıyla ilgili süreç hakkında bilgi alamadıklarına ve müzakerelere sosyal tarafların da çağrılmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • On Birinci Kalkınma Planı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasındaki gecikme ile Komisyonda görüşülme usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler
22/05/2019
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın Komisyon Başkanlığına seçilmesinde verdikleri destek için tüm milletvekillerine teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1908)
19/02/2019
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, teklifin toplumun beklentilerini karşılayan maddeler içermediğine, üç maddesinin üniversite isim değişikliği olduğuna, kanun yapma tarzında problemler olduğuna ve İç Tüzük'te değişiklik yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında usul tartışması açılmasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, yasa yapma usulüyle ilgili sıkıntıların olduğuna, Komisyonun çalışma usul ve esasları ile Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un 16'ncı maddeyle bağlantılı kanun teklifinin bu teklifle birleştirilmesini arz ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, kanun yapma tekniği açısından geride olunduğuna, Varlık Fonu ve Merkez Bankasıyla ilgili toplantıların bir an önce yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, usul yönünden yaşanan sıkıntıların başka bir gün görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, komisyonun çalışma usulüyle ilgili daha önce de eleştirilerinin olduğuna, İç Tüzük'ün yeniden düzenlenmesi için hazır olduklarına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, usul tartışmasıyla ilgili konuşulanlara katıldığına, Komisyonun onurunun ve ağırlığının korunması anlamında usul tartışmasının yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, yapılan değerlendirmeler için teşekkür ettiğine, katıldığı ve katılmadığı konulara ilişkin açıklaması
 • Komisyonun çalışma usulü hakkında görüşmeler
 • Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1579
10/01/2019
Tarihli Toplantı
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1520)
 • Komisyonun çalışma ve kanun teklifinin görüşülme usulü hakkında görüşmeler
24/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, 2019 yılı bütçesi ve 2017 yılı kesin hesabının hayırlara vesile olmasını temenni ettiğine ve tüm milletvekillerine özverili çalışma ve katkılarından dolayı Başkanlık Divanı adına teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, (2/1491) esas numaralı Kanun Teklifi'nin bütçe görüşmelerinin hemen arkasından Komisyona gelme nedenini merak ettiğine ve yeni sistemde birtakım usullerin oluşturulması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Komisyonun (2/1491) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşmesinde usul açısından bir eksikliğinin olmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon Başkanının Komisyonun çalışma usullerinde önceki teamüllere dönmesi, TBMM Başkanının tarafsız olması ve inançlara saygı gereği Noel Bayramı'nda toplantı yapılmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, (2/1491) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili tali komisyonların raporları ile TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının Anayasa'ya aykırılık açısından görüşü varsa ilgili raporun suretini istediğine, 1 Ekim 2018 tarihinde verdiği 573 esas numaralı Kanun Teklifi'nin bugüne kadar gündeme alınmadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, (2/1491) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesinin bir başka ana kanunun bir parçası olduğuna, kanun teklifi hakkında erken bilgi verilmesi gerektiğine ve torba yasa şeklinde yasa yapmanın doğru olmadığına ilişkin açıklaması
 • Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1491)
07/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
06/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in (2/1369) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 35'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasında şahsına sataşmasına ilişkin açıklaması
05/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, bir yasama üyesinin yürütmeyi temsil eder mahiyette yürütmeyle beraber oturmasının yanlış olduğuna ve güçler ayrılığı ilkesine aykırı bir usul olduğuna ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Oturum Başkanı Sözcü Abdullah Nejat Koçer'in Gelir İdaresi Başkanına söz vermemesine ve İçtüzük gereği Sözcünün Komisyonu yönetemeyeceğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, (2/1369) esas numaralı Kanun Teklifi'nin on dört maddesi konusunda ayrı brifing alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, yürütme ve kanun teklifi sahipleri için oturma düzeninin farklı olması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, görüşmelerde hakaret edilmemesi ve kanun teklifi sahibine sadece teklifle ilgili sorular sorulması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, yeni dönemin yasa yapma tekniğiyle ilgili ciddi problem olduğuna ve bunun çözülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yeni sistemde yeni teamüllerin düzgün oluşturulması gerektiğine ve Gelir İdaresi Başkanına söz verilmediği için 4'üncü madde üzerinde sorduğu sorulara cevap alamadığına, istediği bilgiye ulaşamadığına;ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Gelir İdaresi Başkanına söz verilmediği için 4'üncü madde üzerinde sorduğu sorulara cevap alamadığı ve istediği bilgiye ulaşamadığıyla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin açıklaması
04/12/2018
Tarihli Toplantı
 • Komisyon gündeminde bulunan (2/1369) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırılıklarının bulunduğu iddiası ile Komisyona getirilme şekli ve görüşülme usulü hakkında görüşmeler
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
22/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanlara sorulan soruların yazılı cevaplarının kifayetli olması ve soruların seçilmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, eski Komisyon Üyesi İzmir Milletvekili Musa Çam'ın hem bütçe için hem de eski Komisyon Üyesi İstanbul Milletvekili rahmetli Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nu yâd etmek için gönderdiği ikrama teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Hazine ve Maliye Bakanlığı b) Maliye Bakanlığı c)Gelir İdaresi Başkanlığı ç)Kamu İhale Kurumu d)Özelleştirme İdaresi Başkanlığı e)Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu f)Türkiye İstatistik Kurumu g)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ğ)Hazine Müsteşarlığı h)Sermaye Piyasası Kurulu ı)Yatırımcı Tazmin Merkezi i)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
21/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Komisyon Başkan Vekili İsmail Faruk Aksu'nun annesinin vefatı nedeniyle Başkanlık Divanı olarak kendisine başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gönderilen dokümanlarda TOKİ'yle ilgili sunum ve bütçe teklifi olmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Hazine ve Maliye Bakanına sorulan soruların cevaplarının bugün gelmediği takdirde yarınki birleşimin ertelenmesi ve bununla ilgili usul tartışması açılmasını önerdiğine ilişkin açıklaması
20/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yargı kurumlarının ve İnsan Hakları Kurumunun kendi sunumlarını yapıp yapmayacaklarını ve Adalet Bakanının yanında oturmalarının kuvvetler ayrılığına ve yargı bağımsızlığına uygun olup olmadığını sorduğuna ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Uyuşmazlık Mahkemesinin, YSK'nin ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığının bütçelerinin yine Adalet Bakanlığı bütçesi içinde geldiğine ilişkin açıklaması
 • Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, görüşmelerde milletvekillerinin eleştiri yapabileceğine, hakarete varan konuşmalarının olmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener'in Emniyet mensuplarının ek göstergeleriyle ilgili verdikleri önerge hakkında attığı "tweet"e ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b)Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c)Türkiye Adalet Akademisi ç)Anayasa Mahkemesi d)Yargıtay e)Danıştay f)Hakimler ve Savcılar Kurulu g)Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ğ)Kişisel Verileri Koruma Kurumu
19/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Mevlit Kandili'nin milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını temenni ettiğine ve CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet, partisine ve ailesine başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e) Vakıflar Genel Müdürlüğü f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h) Atatürk Araştırma Merkezi ı) Atatürk Kültür Merkezi i) Türk Dil Kurumu j) Türk Tarih Kurumu k) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bugünkü bütçelerin görüşme usulüne; Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ilgili kitapçığın içinden RTÜK'ün çıkarılması, RTÜK'ün kendi bütçesini sunması gerektiğine ve bakanlıklardan cevapların gelmediğine ilişkin açıklaması
 • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
16/11/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin milletvekillerinin yerli üretimle ilgili anlattıkları konuda onlara karşı gösterdiği tavır nedeniyle özür dilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İçişleri Bakanlığı bütçesinde polis kamerasıyla çekim yapılması konusunun tetkik edilmesini ve yürütmenin yasamaya karşı saygısızlığı konusunda usul tartışması açılmasını istediğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, İçişleri Bakanlığı bütçesinde emniyet mensuplarının ek göstergeleriyle ilgili verdikleri önergelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı c)Orman ve Su İşleri Bakanlığı ç)Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu d)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu e)Orman Genel Müdürlüğü f)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü g)Meteoroloji Genel Müdürlüğü ğ)Türkiye Su Enstitüsü
15/11/2018
Tarihli Toplantı
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)İçişleri Bakanlığı b)Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç)Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı f)Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "provokatör" ifadesinin geri alınmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
14/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanlara sordukları soruların yazılı cevaplarının gününde gelmediğine ve grup danışmanlarının toplantı salonuna giremediklerine ilişkin açıklaması
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Dışişleri Bakanlığı b)Avrupa Birliği Başkanlığı c)Avrupa Birliği Bakanlığı ç)Türk Akreditasyon Kurumu d)Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
13/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Sağlık Bakanlığı b)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç)Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı d)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu e)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken TBMM kapısında 2 hekimin gözaltına alındığına ve Meclis karakolunda tutulduğuna ilişkin açıklaması
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, şu anda TBMM'de gözaltına alınan veya alıkonulan hekim bulunmadığına ilişkin açıklaması
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Sayıştay raporuna ilişkin açıklaması
12/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye Bilimler Akademisinin bütçesinin ayrıca görüşülmesi gerektiğine ve Komisyon Başkanının tutumuna göre usul tartışması açılmasını isteyeceğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, bakanlıkların bütçeleriyle ilgili tekliflerinin, Sayıştay raporlarının ve bakan sunuşlarının önceden gelmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, ilk beş bakanlığa 12 Kasıma kadar milletvekillerinin sorduğu soruların yazılı cevaplarının gönderilmesi için Komisyon Başkanlığı tarafından yapılan çağrıya rağmen cevapların gelmemesine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM İçtüzüğü'nün 56'ncı maddesine göre milletvekillerinin kravat takması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmasında geçen "üfürmek" kelimesine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, milletvekilleri tarafından sorulan soruların cevaplarının Komisyon Başkanlığına geldiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmasında AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit'le ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı c) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı f) Kalkınma Ajansları g) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ğ) Türk Standardları Enstitüsü h) Türk Patent ve Marka Kurumu ı) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu i) Türkiye Bilimler Akademisi
09/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Rekabet Kurumu Başkanının sunum yapmasını ve bu konuda usul tartışması açılmasını önerdiğine ilişkin açıklamas
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, bütçe görüşmelerinde konuşmaların birinci partiden başlaması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Ticaret Bakanlığı b)Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı c)Ekonomi Bakanlığı ç)Rekabet Kurumu d)Helal Akreditasyon Kurumu
08/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, geniş, topyekûn toplumu ilgilendiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin görüşme usulüne ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi görüşmelerinde konunun önce kadın boyutuyla, sonra çalışma ve diğer boyutlarıyla ele alınmasının doğru olacağına ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, bakanlıklardan dokümanların erken gelmesi konusunda önem gösterilmesini rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı d)Mesleki Yeterlilik Kurumu e)Devlet Personel Başkanlığı f)Türkiye İş Kurumu g)Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, milletvekili danışmanlarının sürekli olarak salonda bulunmamalarına ilişkin açıklaması
07/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, üniversitelerin bütçelerinin ne şekilde tartışılacağıyla ilgili usul görüşmesi açılması istediğine ilişkin açıklaması
 • Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Eğitim Bakanlığı b)Yükseköğretim Kurulu c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ç)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı d)Yükseköğretim Kalite Kurulu e)Üniversiteler
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, grup sözcüleriyle yapılan toplantıdan sonra milletvekili danışmanlarının milletvekillerine ve basına ayrılan yerlerde kesinlikle oturmamaları konusunda oluşan karara ve komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin söz talepleri için başvurularına ilişkin açıklaması
06/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Sayıştayın denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker'in görevden alınmasına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Komisyon Başkanının toplantıyı yönetim şekline ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki üniversiteli kız öğrencilerin büyük bir kısmının fuhuş ve eskortluk yaptığı iddiasını ve "Kürt illeri" ifadesini reddettiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasında kullandığı "Kürt illeri" ifadesinde düzelteceği bir noktanın olmadığına ve üniversiteli kızların fuhuş ve eskortluk yapmasının da zorunlu hâle geldiğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, "Kürt illeri" kavramının Türkiye'de yaşayan Kürtlere bir hakaret olduğuna ve herkesi aklıselime davet ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki "Kürt illeri" ifadesinin "Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iller" olarak düzeltmelerinin yapıldığına ve gençlerimizin bütününü hedef aldığını düşündüğü ifadelerini de kabul edilebilir bulmadığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İç Tüzük uyarınca milletvekili danışmalarının komisyon salonuna girmemelerine ilişkin açıklaması
 • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Gençlik ve Spor Bakanlığı b)Spor Genel Müdürlüğü c)Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu d)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
05/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, soruların büyük bölümüne yürütme tarafından cevap verilmediğine ve toplantı devam ettiği sürece görüntülü basının salonda bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın her toplantıda aynı konulara ilişkin açıklama yaptığına ve kravat takmadığına ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, Komisyon toplantılarındaki konuşmalarının görüntülerini almak istediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 21 genel müdürlüğün bağlı olduğu bir bakanlığın bütçe görüşmelerinde süre kısıtlamasının olmaması ve hoş ortamın devam ettirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın, bakanlıkların soruların cevaplarını kısa sürede iletmelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, kıyafetle ilgili olarak İç Tüzük'le belirlenmiş kuralların geçerli olduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı c)Karayolları Genel Müdürlüğü ç)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu d)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
02/11/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in kendi konuşmasıyla ilgili attığı "tweet"in yalan bir ifade olduğuna ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun yaptığı açıklamayla alakalı olarak düzeltme yapmayacağına ilişkin açıklaması
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c) Nükleer Düzenleme Kurumu ç)Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü d)Türkiye Atom Enerjisi Kurumu e)Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü f)Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü g)Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
01/11/2018
Tarihli Toplantı
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, milletvekili iradesinin sağlıklı gerçekleşmesi için oylamalarda bir süre verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyonda sorulan sorulara hükûmet adına cevap verilme usulüne ilişkin açıklaması
 • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD'yle beraber Menbic'te yapılması planlanan Amerika-Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyesinin saat 15.53'te başlamış olduğuna ilişkin açıklaması
 • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Millî Savunma Bakanlığı b)Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığı
31/10/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Komisyonda bugünkü konuşma sürelerinin uzatılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Meclis bütçesi görüşmelerinin TBMM Başkanının katılımıyla düzenlenmesi, üç kurum bütçesinin aynı günde görüşülmemesi ve görüntülü basının toplantı salonunda bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Komisyon Başkanlık Divanının ve Komisyonun aldığı kararların yerinde olduğunu düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, usule ve bütçe hakkına gereken saygının verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • TBMM Başkanı Vekili Mustafa Şentop'un, TBMM Başkanının vekâleti kendisinde olduğu için toplantıya katıldığına ilişkin açıklaması
 • Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın, üst kademe kamu yöneticilerinin komisyonda söz almalarının ve bu konuda sunum yapmalarının TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olduğuna ilişkin açıklaması
 • TBMM Başkanı Vekili Mustafa Şentop'un, üst kademe kamu yöneticilerinin yürütme adına konuşabileceklerine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, ikinci bölümdeki kurum bütçeleri fazla olacağı için konuşma sürelerinin ayarlanması gerektiğine ve Cumhurbaşkanı Vekilinin seçilmiş kişi olmamasına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanların 2 güvenlik görevlisiyle Meclise gelmeleri konusunda duyarlı davranmalarını rica ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, TBMM Başkanının görüşmelere katılamamasına ve görüntülü basının salonda bulunmasına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • TBMM Başkanı Vekili Mustafa Şentop'un, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) hakkında sunumu
 • Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Üst kademe kamu yöneticilerinin Komisyonda söz almalarının ve sunum yapmalarının İç Tüzük'e aykırı olup olmadığı hakkında görüşmeler
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Türkiye Büyük Millet Meclisi b)Kamu Denetçiliği Kurumu c)Sayıştay Başkanlığı ç)Cumhurbaşkanlığı d)Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı e)Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı f)Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği g)Diyanet İşleri Başkanlığı ğ)Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu h)İletişim Başkanlığı ı)Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü i)Savunma Sanayii Başkanlığı j)Savunma Sanayii Müsteşarlığı k)Strateji ve Bütçe Başkanlığı l)Kalkınma Bakanlığı m)Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı n)Devlet Arşivleri Başkanlığı o)Başbakanlık ö)Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği p)Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
30/10/2018
Tarihli Toplantı
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/276 ) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun bakanlık sayısı ve Komisyon üye sayısı azaldığı için konuşma sürelerinin artırılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yeni dönemde bütçe hakkının etkin kullanılması, konuşma sürelerinin artırılması ve canlı yayın yapılması hakkında usul görüşmesi açılmasını önerdiğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyon çalışmalarında Anadolu Ajansının çekim yapmasına ve bakanlara sorulan soruların cevaplarının kendilerine ulaşması konusuna ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmasında kullandığı "gâvur" kelimesinin nefret söylemi olduğuna ve Mecliste kullanılmış olmasını kınadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Orta Vadeli Mali Plan'ın yayınlanmasına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri
23/10/2018
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, 2019 yılı bütçesindeki Anayasa'ya ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na aykırılıklar konusunda neler yapıldığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
 • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) hakkında sunumu
18/10/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunu oluşturmak için yapılacak ad çekmeye katılmayacağına ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunu oluşturmak için yapılacak ad çekmeye katılmayacağına ilişkin açıklaması
 • Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, Sayıştay üyeliği için seçilen adayların devletin bayrağına ve milletine yeterince hizmet edebileceğini düşündüğüne ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, ad çekmeye katılmak istemeyen milletvekillerinin konuşmalarına ve 2019 yılı bütçesinin sunumuna ilişkin açıklaması
 • TBMM Genel Kurulunda yapılacak Sayıştay üye seçimi için gerekli değerlendirmeleri yapmak ve adayları belirlemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından siyasi partiler ve bağımsızların 17 Ekim 2018 tarihi itibarıyla TBMM'deki temsil güçleri oranında ad çekme usulüyle belirlenecek 15 üyeden oluşacak Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulmasına ilişkin karar
 • Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulması
 • İstanbul Milletvekili Erol Katırcoğlu'nun, Sayıştay Başkanı ve Üyeleri Ön Seçim Geçici Komisyonunu oluşturmak için yapılacak ad çekmeye katılmayacağına ilişkin açıklaması
03/10/2018
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, İç Tüzük değişikliğinden sonra kanun teklifinin gündeme getirilmesi, bakanlık görüşlerinin toplantıdan önce ulaştırılması gerektiğine ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun görüşünün olmadığına ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, yeni dönemin usullerinin görüşülmesi gerektiğine ve Komisyona bilgi verecek uzmanlara ihtiyaç olduğuna ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun, kanun teklifinin çok hızlı getirildiğine ve Komisyona ve Meclise saygın davranılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı açıklamasındasi bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Şanlıurfa eski Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu eski Üyesi İbrahim Ayhan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi (2/773)
1. Yasama Yılı
23/07/2018
Tarihli Toplantı
 • Yeni dönemde Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2)
 • Komisyon gündeminde bulunan (2/3) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 26'ncı maddesi uyarınca Komisyon gündemine alınmasına ve görüşülmekte olan (2/2) esas numaralı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili görülmesine istinaden İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birleştirilmesine ve görüşmelerde (2/2) esas numaralı Kanun Teklifi'nin esas alınmasına ilişkin karar
 • Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, birleştirilen kanun teklifine ilişkin açıklaması