PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
3. Yasama Yılı
14/05/2018
Tarihli Toplantı
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in, (2/2341) esas numaralı Kanun Teklifi'nin acilen görüşülmesini gerektiren bir neden olmadığına ve usullere uymadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, (2/2341) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Genel Gerekçe'sinde 24 Haziran seçimine atıfta bulunulmasının kabul edilemez olduğuna ve teklifin sakince tartışılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2341)
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Maliye Bakanının (2/2341) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Komisyona niçin geldiğini anlatması gerektiğine ilişkin açıklaması
10/05/2018
Tarihli Toplantı
 • 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı (1/949)
03/05/2018
Tarihli Toplantı
 • Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/944)
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, 26'ncı Yasama Döneminde Komisyonun yaptığı çalışmalara ve katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in, 26'ncı Yasama Döneminde Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, 26'ncı Yasama Döneminde Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın, 26'ncı Yasama Döneminde Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, 26'ncı Yasama Döneminde Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
15/03/2018
Tarihli Toplantı
 • Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/926)
14/03/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekilliklerinin düşürülmesini kınadığına, toplantının ertelenmesinin telefonla bildirilmesi ve toplantı yeter sayısının olup olmadığı konusunda Komisyon Başkanının takdirlerini ortaya koyması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek olan tasarı ve tekliflerin takip edilebilmesi ve katılımın sağlanabilmesi için Komisyon çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun (1/926) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Komisyon üyeliğine seçilen Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'ya "Hoş geldiniz" dediğine ilişkin açıklaması
 • Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/926)
22/02/2018
Tarihli Toplantı
 • Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı(1/914)
21/02/2018
Tarihli Toplantı
 • Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı(1/914)
20/02/2018
Tarihli Toplantı
 • Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı(1/914)
15/02/2018
Tarihli Toplantı
 • Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/914)
14/02/2018
Tarihli Toplantı
 • Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı(1/914)
13/02/2018
Tarihli Toplantı
 • Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı(1/914)
08/02/2018
Tarihli Toplantı
 • Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı(1/914)
06/02/2018
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, geçen toplantıda iktidar partisinden milletvekilleri olmadığı hâlde tasarının maddelerine geçilmesinin kabul edilebilir olmadığına, oylamanın yeniden yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/912)
01/02/2018
Tarihli Toplantı
 • Genel Kurul gündeminde bulunan 512 sıra sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için İç Tüzük'ün 24'üncü maddesi gereğince, belirlenen özel sözcülerin kabul edilmesine ilişkin karar
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, (1/912) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın ilgili komisyonlarında görüşülmesi gerektiğine, etki analizinin olmadığına, ilgili kurum ve kuruluşların Komisyonda bulunmadıklarına ilişkin açıklaması
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/912)
29/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Plan ve Bütçe Komisyonunun Başkan, Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, komisyona yeni seçilen üyelere başarılar dilediğine, Merkez Bankasıyla ilgili yapılacak oturumun üçüncü defa ertelendiğine, her partiden bir üyenin ve kadın üyenin olabildiği bir Başkanlık Divanı teşekkül ettirilebileceğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, iki yıl beraber çalıştığı Komisyon üyelerine teşekkür ettiğine, Komisyona seçilen yeni üyelere hoş geldiniz dediğine, Başkanlık Divanının oluşumuyla ilgili açıklamalara ilişkin açıklaması
 • Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, öz geçmişine ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, öz geçmişine ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Halil Etyemez'in, öz geçmişine ve yeni çalışma döneminin güzel hizmetlere vesile olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk'ün, öz geçmişine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım'ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
 • Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, Komisyon Başkanlığına seçilmesinden dolayı herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Bütçe görüşmeleri için daha önce seçilen özel sözcüler yerine İç Tüzük'ün 24'üncü maddesi uyarınca yeni özel sözcülerin belirlenmesine ilişkin karar
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, komisyona yeni seçilen üyelere hayırlı olsun dediğine, herkesin Mevlit Kandili'ni kutladığına, Komisyon Başkanlık Divanında muhalefet temsilcilerinin olmasından memnun olacağına, Süreyya Sadi Bilgiç'in ismini Komisyon Başkanlığı için yazdığına ilişkin açıklaması
24/11/2017
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bütçe sunuş konuşması kitapçığının çok fazla olduğuna, bunun önceden dağıtılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Elâzığ Milletvekili Ejder Açıkkapı'nın, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç'in, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Genç Osman Yaraşlı'nın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Maliye Bakanlığı b) Gelir İdaresi Başkanlığı c) Kamu İhale Kurumu, ç) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı d) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Samsun Milletvekili Hayati Tekin'in Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki cümlenin amacını aşan bir cümle olduğunu kabul ettiklerine, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun da hakarete varabilecek ifadelerini doğru bulmadıklarına ilişkin açıklaması
23/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın, Samsun Milletvekili Hayati Tekin'in Adalet Bakanlığı 2018 yılı merkezî bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu.
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c) Türkiye Adalet Akademisi ç) Anayasa Mahkemesi d) Yargıtay e) Danıştay f)Hâkimler ve Savcılar Kurulu
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay temsilcilerinin önünde "Hükûmet" yazan bir yerde oturmamaları, kendi sunumlarını yapabilmeleri ve bu konularda bir usul tartışması açılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in, bağımsız kurumların bütçelerinin görüşülme şekli ve performansla ilgili denetim konularında bir çözüm bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bütçelerinin yine Adalet Bakanlığı bütçesi içerisinde yer aldığına ilişkin açıklaması
22/11/2017
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun bütçe kalemlerinde olmadığına, Millî Savunma Bakanlığı bütçesiyle birlikte mutlaka görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun Millî Savunma Bakanlığı 2018 yılı merkezî yönetim bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Millî Savunma Bakanlığı b) Savunma Sanayii Müsteşarlığı c) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Başkanlığı
21/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Orman ve Su İşleri Bakanlığı b) Orman Genel Müdürlüğü c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ç) Meteoroloji Genel Müdürlüğü d) Türkiye Su Enstitüsü
20/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ç) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu d) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
17/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı b) Mesleki Yeterlilik Kurumu c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ç) Devlet Personel Başkanlığı d) Türkiye İş Kurumu e) Sosyal Güvenlik Kurumu
16/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Dışişleri Bakanlığı b) Kültür ve Turizm Bakanlığı c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
15/11/2017
Tarihli Toplantı
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) İçişleri Bakanlığı b) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı c) Emniyet Genel Müdürlüğü ç) Jandarma Genel Komutanlığı d) Sahil Güvenlik Komutanlığı, e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 2018 yılı merkezî yönetim bütçesiyle ilgili 2018 yılı gizli fiilî kadrolarının görüşülebilmesi için İç Tüzük'ün 32'nci maddesi gereğince kapalı oturumda devam edilmesine ilişkin karar
14/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Sağlık Bakanlığı b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı d) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu e) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun AB Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde yaptığı konuşmasında Barış Bildirisi'ne imza atan akademisyenleri hedef gösterdiğine, basında bunun karşılık bulduğuna ve düzeltilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
13/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı b) Avrupa Birliği Bakanlığı c) Türk Akreditasyon Kurumu ç) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 • Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
10/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Günlük programın beşinci kez değiştiği, temsil ettikleri organlar ve bütçe büyüklükleri itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerinin aynı gün görüşülmemesi ve eski hâline dönüştürülmesi gerektiği hakkında görüşmeler
 • Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Kalkınma Bakanlığı b) Türkiye İstatistik Kurumu c) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı f) Kalkınma Ajansları
 • Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın, dağıtmış oldukları konuşma metninde sehven yazılmış bir ifadeye ilişkin açıklaması
 • Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, sorulara cevapların geç gönderildiğine, Genel Kurul görüşmelerine kadar bütün bakanlıklardan soruların cevaplarını talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, Kalkınma Bakanlığının son yayınları içindeki bir çalışma ve TÜİK'in e-mail'lerine gönderdikleri bilgi paylaşımı için ilgilileri tebrik ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, 13 Kasım 2017 Pazartesi görüşülecek iki bakanlık bütçesi çok fazla olduğu için itiraz edildiğine ve gelecek haftalardaki program değişikliğine ilişkin açıklaması
 • 13 Kasım 2017 Pazartesi görüşülecek iki bakanlık bütçesi çok fazla olduğu için itiraz edildiğine ve gelecek haftalardaki program değişikliğine ilişkin açıklaması
09/11/2017
Tarihli Toplantı
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Ekonomi Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
08/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Rekabet Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ömer Torlak'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı b) Rekabet Kurumu c) Gençlik ve Spor Bakanlığı ç) Spor Genel Müdürlüğü d) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
07/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı(1/887)
06/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı c) Türk Standartları Enstitüsü ç) Türk Patent ve Marka Kurumu d) Türk Patent Enstitüsü e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu f) Türkiye Bilimler Akademisi g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ğ) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye Bilimler Akademisi mali ve bilimsel özerkliğe sahip bir kuruluşun temsilcilerinin ikinci sırada oturmaması, sunumlarını kendilerinin yapması gerektiğine ve Bakanın sunumunda Akademiye az yer verdiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün (1/887) esas numaralı Kanun Tasarısı ile (1/861) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde yaptığı konuşmasındaki kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelere ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelere ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Sözcü Abdullah Nejat Koçer'in, Komisyon Kâtibi Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'a annesinin vefatı nedeniyle Komisyon adına taziyelerini ilettiklerine ve başsağlığı dilediklerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Kâtibi Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'a annesinin vefatı nedeniyle Komisyon adına taziyelerini ilettiklerine ve başsağlığı dilediklerine ilişkin açıklaması
03/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr.Ömer Fatih Sayan'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı b) Karayolları Genel Müdürlüğü c) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
02/11/2017
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Hakkâri Şemdinli'de hain bir saldırı sonucu şehit düşen 8 askerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, millete başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Vekili Seyit Ali Kurtuluş'un, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı b) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu c) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
01/11/2017
Tarihli Toplantı
 • RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya'nın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir'in, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Vakıflar Genel Müdürlüğünün b) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı c) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ç) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü d) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, f) Atatürk Araştırma Merkezi g) Atatürk Kültür Merkezi ğ) Türk Dil Kurumu h) Türk Tarih Kurumu ı) Kişisel Verileri Koruma Kurumu i) Hazine Müsteşarlığı j) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu k) Sermaye Piyasası Kurulu l) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
31/10/2017
Tarihli Toplantı
 • TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Hacı Ali Özel'in, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider'in, CHP Sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı hakkında Anayasa'ya, TCK'ya, ahlaka ve adaba aykırı haksız ve edepsiz isnatta bulunulduğuna ve bunun CHP üyelerince yahut sözcüsünce derhâl, ivedilikle ve şeddeli özürle kınanması gerektiğine, aksi takdirde görüşmelerin devam edemeyeceğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Hükûmet sıralarında yasama, yürütme ve yargı temsilcilerinin yan yana oturmasının kuvvetler ayrılığına aykırı olduğuna, Komisyon Başkanına bu konuda gerekli tedbirleri alması için tavsiyede bulunduğuna ve 5 kurum bütçesinin aynı anda görüşülmesini eleştirdiklerine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in, Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bağımsız bir kurum olduğu için sunumu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın yerine Kurum Başkanının kendisinin yapması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Türkiye Büyük Millet Meclisi b) Cumhurbaşkanlığı c) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ç) Sayıştay Başkanlığı d) Kamu Denetçiliği Kurumu e) Başbakanlık f) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği g) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ğ) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı h) Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği ı) Diyanet İşleri Başkanlığı i) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı j) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in birinci bölümde yer alan bütçeler üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in birinci bölümde yer alan bütçeler üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın ikinci bölümde yer alan bütçeler üzerinde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ve TMSF'nin sağlık harcamalarıyla ilgili Sayıştay Raporuna ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın ikinci bölümde yer alan bütçeler üzerinde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ve TMSF'nin sağlık harcamalarıyla ilgili Sayıştay Raporuna ilişkin açıklaması
30/10/2017
Tarihli Toplantı
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın (1/861) görüşmelerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, bakanların soruları cevaplarken süreyi etkin kullanmaları ve Komisyon çalışmalarının kamuoyu tarafından görüntülü izlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili bir usul tartışması açılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • bakanların soruları cevaplarken süreyi etkin kullanmaları ve Komisyon çalışmalarının kamuoyu tarafından görüntülü izlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili bir usul tartışması açılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, çalışmalarda yürütmenin yasamaya olan saygısızlığını bildiklerine, bakanların soruları cevaplama yönteminin tartışılması ve bakanların sorulara hemen ya da iki üç gün içinde yazılı olarak cevap vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • çalışmalarda yürütmenin yasamaya olan saygısızlığını bildiklerine, bakanların soruları cevaplama yönteminin tartışılması ve bakanların sorulara hemen ya da iki üç gün içinde yazılı olarak cevap vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri
 • Bülent Kuşoğlu ve arkadaşlarının 2016 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'nun (Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen) ayrı bir alt komisyon kurularak veya ayrı bir gündem maddesi yapılarak değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler
24/10/2017
Tarihli Toplantı
 • 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) hakkında sunumu
23/10/2017
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, (1/884) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın kalan ve ilave edilecek maddeleri hakkında bilgi almak istediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, her yeni yasama yılında Komisyon toplantı numarasının 1'den başlaması gerektiğine, önce sehven söylenen numaraları şimdi düzelttiklerine; annesinin vefatı dolayısıyla Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'a başsağlığı ve geçirdiği anjiyo nedeniyle Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884)
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon toplantı numarasının 1'den başlaması gerektiğine, önce sehven söylenen numaraları şimdi düzelttiklerine; annesinin vefatı dolayısıyla Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'a başsağlığı ve geçirdiği anjiyo nedeniyle Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
20/10/2017
Tarihli Toplantı
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/884)
19/10/2017
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, bürokratların hazır olmadığı bir madde görüşü için Komisyon Başkanının tavrını desteklediğine, toplantının başlama ve ara verme saatlerine uyulması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884)
18/10/2017
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, etki analizi konusunda Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından bir sunum yapılmasını istediklerine ve sunumun yapılmadığına ilişkin açıklaması
 • etki analizi konusunda Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından bir sunum yapılmasını istediklerine ve sunumun yapılmadığına ilişkin açıklaması
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884)
17/10/2017
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, gündemdeki kanun tasarısına hazırlanabilmeleri için hangi maddenin ne zaman görüşüleceğinin önceden açıklanması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884)
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
16/10/2017
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, nasıl etkin bir şekilde yasa yapılabileceği, yürütmenin yasamaya karşı yaptığı saygısızlığın ve yürütmenin yasamayı noter olarak görmesinin önüne nasıl geçilebileceği konusunda bir usul tartışması açılması talebine ilişkin açıklaması
 • nasıl etkin bir şekilde yasa yapılabileceği, yürütmenin yasamaya karşı yaptığı saygısızlığın ve yürütmenin yasamayı noter olarak görmesinin önüne nasıl geçilebileceği konusunda bir usul tartışması açılması talebine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Garo Paylan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884)
13/10/2017
Tarihli Toplantı
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/884)
12/10/2017
Tarihli Toplantı
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884)
11/10/2017
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Merkez Bankası, Sayıştay ve TÜİK'le ayrı ayrı yapılacak toplantıların bütçe görüşmelerine başlamadan yapılması gerektiğine ve TELEKOM'un özelleştirilmesiyle ilgili, Sayın Bakandan cevap beklediğine ilişkin açıklaması
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884)
10/10/2017
Tarihli Toplantı
 • Komisyon gündeminde bulunan (2/588) esas numaralı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 26'ncı maddesi gereğince gündeme alınmasına, görüşülmekte olan (1/884) esas numaralı Kanun Tasarısı'yla ilgili görülmesi sebebiyle İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birleştirilerek görüşülmesi ve görüşmelerde (1/884) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın esas alınmasına ilişkin karar
 • 10 Ekimin Ankara Garı önündeki terör saldırısının yıl dönümü olduğuna ve yakınlarını kaybeden ailelerin bugün bu meydana karanfil bırakarak anmalarına Ankara Emniyetinin engel olduğuna ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, 10 Ekimin Ankara Garı önündeki terör saldırısının yıl dönümü olduğuna ve yakınlarını kaybeden ailelerin bugün bu meydana karanfil bırakarak anmalarına Ankara Emniyetinin engel olduğuna ilişkin açıklaması
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884)
05/10/2017
Tarihli Toplantı
 • Görüşülecek Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/884) Komisyona getirilme şekli hakkında görüşmeler
 • Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884)
 • Komisyonun ekim ve kasım aylarındaki çalışma takvimine ilişkin açıklaması.
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Komisyonun ekim ve kasım aylarındaki çalışma takvimine ilişkin açıklaması.