PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
2. Yasama Yılı
13/06/2017
Tarihli Toplantı
 • Türkiye İstatistik Kurumunun faaliyetlerine ilişkin Kurum Başkanlığının sunumu
11/05/2017
Tarihli Toplantı
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1703)
10/05/2017
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Komisyon üyeliğine seçilen Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'a "Hoş geldiniz" dediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Anayasa değişikliği sonrasında Hükûmet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi birbirinden ayrıştırıldığı için çok daha güçlü bir denetim takip süreci olacağını düşündüğüne ve Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'na ilişkin kurulan alt komisyondaki üye değişikliğine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in, Anayasa değişikliği sonrasında Plan ve Bütçe Komisyonu çalışma esaslarının yeniden belirlenmesi ve olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin Komisyonda görüşülmesi gerektiğine, yeni bir seçim olana veya Cumhurbaşkanının görev süresi dolana kadar yürürlükteki kanunların geçerli olduğuna ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, milletvekilliği düşürülen Nursel Aydoğan'ın Komisyondaki yeriyle ilgili düzenlemenin Komisyon Başkanının emriyle mi olduğunu öğrenmek istediğine ve milletvekilliklerinin düşürülme sürecine ilişkin TBMM'de yapılan uygulamanın doğru olmadığına ilişkin açıklaması
 • Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrası Komisyon üyelikleriyle ilgili duruma ve önümüzdeki günlerde tekrar özgür siyaset yapma imkânına sahip olmayı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1703)
09/05/2017
Tarihli Toplantı
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in, olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin Komisyon gündemine alınıp öncelikle görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin Komisyon gündemine alınıp öncelikle görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, teklif sahibi olarak Komisyona bilgi vermesi ve Komisyon Başkanlığının teklifle ilgili grup sözcüleriyle bir bilgilendirme toplantısı yapması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Nursel Aydoğan'ın Genel Kurulda okunan tezkereyle milletvekilliğinin düşürüldüğüne ve Türkiye siyaseti adına çok üzgün olduğuna ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, yapılan Anayasa değişikliğiyle Parlamentonun devre dışı kaldığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin görüşülme sürecinin nasıl olacağının, yapılan Anayasa değişikliği neticesinde Meclis Başkanlığının kararına bağlı olduğuna ve bir usul tartışmasına gerek olmadığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Komisyon üyeliğine seçilen Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'a "Hoş geldiniz." dediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, (2/1703) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1703)
 • Komisyon gündeminde bulunan (2/1622) esas numaralı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 26'ncı maddesi uyarınca Komisyon gündemine alınmasına ve görüşülmekte olan (2/1703) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili görülmesine istinaden İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birleştirilmesine ve görüşmelerde (2/1703) esas numaralı Kanun Teklifi'nin esas alınmasına ilişkin karar
15/02/2017
Tarihli Toplantı
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1585)
14/02/2017
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun görüşmeleri yapılacak kanun teklifinin Komisyon gündemine getiriliş usul ve şekline ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun (2/1585) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1585)
22/12/2016
Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı (1/796)
21/12/2016
Tarihli Toplantı
 • Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ve KOSGEB kredisi için başvuru süresinin uzatılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın KOSGEB kredisi için başvuru süresinin uzatılması gerektiğine ve Komisyonun çalışma saatlerinin Anayasa Komisyonunu çalışma saatlerine denk getirilmemesini istediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in Başkanlık Divanı olarak El Bab'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı (1/796)
20/12/2016
Tarihli Toplantı
 • Görüşülecek kanun tasarısının Komisyona getirilme şekli hakkında görüşmeler
 • Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı (1/796)
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun görüşülen kanun tasarısının alelacele getirilmesi ve etki analizinin olmaması nedeniyle yeterli katkıyı sunamadıklarına ilişkin açıklaması
25/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç'in 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Genç Osman Yaraşlı'nın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri
 • Maliye Bakanlığı
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Kamu İhale Kurumu,
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Gelir Bütçesi-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Maddeleri
24/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in Adana'da gerçekleştirilen terör saldırısında ve Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin açıklaması
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı b) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri c) Avrupa Birliği Bakanlığı ç) Türk Akreditasyon Kurumu
23/11/2016
Tarihli Toplantı
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) İçişleri Bakanlığı b) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı c) Emniyet Genel Müdürlüğü ç) Jandarma Genel Komutanlığı d) Sahil Güvenlik Komutanlığı e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • İçişleri Bakanlığı 2017 yılı bütçesi ve 2015 yılı kesin hesap görüşmelerinin İç Tüzük'ün 32'nci maddesi gereğince kapalı oturumda devam edilmesine ilişkin karar
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
22/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun yüksek yargı organlarının bütçelerinin ayrı görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Musa Çam'ın 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açıklaması
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c) Türkiye Adalet Akademisi ç) Anayasa Mahkemesi d) Yargıtay e) Danıştay f) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
21/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı b) Mesleki Yeterlilik Kurumu c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, ç) Devlet Personel Başkanlığı
18/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Kalkınma Bakanlığı b) Türkiye İstatistik Kurumu c) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri f) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı g) Rekabet Kurumu
17/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Millî Savunma Bakanı Fikri Işık'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Millî Savunma Bakanlığı b) Savunma Sanayi Müsteşarlığı c) Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığı
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider'in Millî Savunma Bakanlığı 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Millî Savunma Bakanlığı 2017 yılı bütçesi ve 2015 yılı kesin hesap görüşmelerinin İç Tüzük'ün 32'nci maddesi gereğince kapalı oturumda devam edilmesine ilişkin karar
16/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Orman ve Su İşleri Bakanlığı b) Orman Genel Müdürlüğü c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ç) Meteoroloji Genel Müdürlüğü d) Türkiye Su Enstitüsü
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri e) Kültür ve Turizm Bakanlığı f) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü g) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü h) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
15/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Millî Eğitim Bakanlığı b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı c) Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler
14/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Sağlık Bakanlığı b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu d) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu e) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
11/11/2016
Tarihli Toplantı
 • İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın, şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'e Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Komisyon Başkan Vekili Mehmet Şükrü Erdinç'in, şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'e Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı c) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
10/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, ölümünün 78'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri şükran ve minnetle andığına ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in, ölümünün 78'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle andığına ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomi politikalarına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, ölümünün 78'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri saygıyla ve rahmetle andığına ilişkin açıklaması
 • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Ekonomi Bakanlığı
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri b) Gençlik ve Spor Bakanlığı c) Spor Genel Müdürlüğü ç) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu d) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı 2017 yılı bütçesi ve 2015 yılı kesin hesap görüşmelerinin İç Tüzük'ün 32'nci maddesi gereğince kapalı oturumda devam edilmesine ilişkin karar
09/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı c) Türk Standartları Enstitüsü ç) Türk Patent Enstitüsü d) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu e) Türkiye Bilimler Akademisi
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri (Devam) f) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı g) Karayolları Genel Müdürlüğü h) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ı) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
08/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ç) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu d) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri e) Dışişleri Bakanlığı
 • Genel Kurul gündeminde bulunan 670 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler için özel sözcüler belirlenmesine ilişkin karar
07/11/2016
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Türkiye'nin olağanüstü hâli bütün ağırlığıyla yaşamaya başladığına, milletvekillerinin yargılanmasının tutuksuz yapılmasının esas olduğuna, Parlamentonun iradesinin baskı altında olduğuna ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel'in bir milletvekilinin söz hakkının engellenmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş'in 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • SPK Başkanı Dr Vahdettin Ertaş'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Vakıflar Genel Müdürlüğü b) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı c) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ç) Türkiye İnsan Hakları Kurumu d) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı e) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, f) Atatürk Araştırma Merkezi g) Atatürk Kültür Merkezi h) Türk Dil Kurumu ı) Türk Tarih Kurumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri i) Hazine Müsteşarlığı j) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu k) Sermaye Piyasası Kurulu
03/11/2016
Tarihli Toplantı
 • TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu'nun 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya'nın 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Meclis bütçesi görüşmelerinde Komisyonda Meclis başkan vekilinin değil Meclis Başkanının olması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer'in İzmir Milletvekili Musa Çam'ı bütçe programı üzerinde yaptığı konuşmasındaki Cumhurbaşkanıyla ilgili ifadelerinden dolayı kınadığına ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Musa Çam'ın Cumhurbaşkanıyla ilgili söylediklerinin arkasında olduğuna ilişkin açıklaması
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Türkiye Büyük Millet Meclisi b) Cumhurbaşkanlığı c) Sayıştay Başkanlığı ç) Kamu Denetçiliği Kurumu
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri d) Başbakanlık e) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı f) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği g) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü h) Diyanet İşleri Başkanlığı ı) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
02/11/2016
Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın görüşülecek bütçe kanun tasarının geri çekilmesi, Komisyon çalışmalarının kamuoyu tarafından görüntülü izlenebilmesi ve çalışmalarda yasamanın saygınlığını artıracak uygulamaların yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri
01/11/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in Plan ve Bütçe Komisyonu personeli Faruk Maden'e Divan olarak Allah'tan rahmet dilediklerine ilişkin açıklaması
 • (1/779) esas numaralı Kanun Tasarısı ile (2/1439) esas numaralı Kanun Teklifi'nin birleştirilerek görüşülmesi ve görüşmelerde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın (1/779) esas alınmasına ilişkin karar
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/779)
25/10/2016
Tarihli Toplantı
 • 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın (1/733) görüşmelerinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin karar
 • Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/1419) Komisyon gündemine alınmasına ilişkin karar
 • Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının görüşülme usulleri hakkında görüşmeler
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) hakkında sunumu
 • Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1419)