PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
1. Yasama Yılı
16/08/2016
Tarihli Toplantı
 • Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1319)
15/08/2016
Tarihli Toplantı
 • (2/1319) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle usul hakkında görüşmeler
 • Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1319)
12/08/2016
Tarihli Toplantı
 • Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/750)
11/08/2016
Tarihli Toplantı
 • Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/750)
 • Görüşülen kanun tasarısının bir maddesiyle ilgili muhalefetin Anayasa'ya aykırılık iddasına ilişkin bir işlem yapılmadığı hakkında görüşmeler
10/08/2016
Tarihli Toplantı
 • Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/750)
09/08/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyon gündemine gelen kanun tasarı ve tekliflerinin torba kanun şeklinde olması ve Komisyona havale süreci hakkında görüşmeler
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/752)
 • Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/750)
 • Komisyona havale edilmiş bulunan İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin (2/571) esas numaralı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 26'ncı maddesi uyarınca Komisyon gündemine alınmasına ve İç Tüzük'ün 35'inci maddesi gereğince (1/750) esas numaralı Kanun Tasarısı'yla birleştirilmesine ve görüşmelerde (1/750) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın esas alınmasına ilişkin karar
27/07/2016
Tarihli Toplantı
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi(2/1310)
26/07/2016
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Komisyon gündeminde bulunan (2/1310) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tasarı olarak Meclise sevk edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1310)
29/06/2016
Tarihli Toplantı
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/728)
28/06/2016
Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
 • Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/728)
21/06/2016
Tarihli Toplantı
 • Sayıştay Birinci Başkanlığı seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkeresi ile açık bulunan 5 Sayıştay üyeliğine aday seçimine ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkereleri için 15 üyeden oluşan tek bir ön seçim geçici komisyonu kurulmasına ilişkin karar
 • Ön Seçim Geçici Komisyonu kurulması
06/04/2016
Tarihli Toplantı
 • Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı (1/516)
 • Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'nın (1/516) alt komisyona sevk edilmesi
01/04/2016
Tarihli Toplantı
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/694) (Alt komisyon metni)
31/03/2016
Tarihli Toplantı
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/694) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılmasına ilişkin karar
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/694) (Alt Komisyon metni)
29/03/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Komisyon üyeleri İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'e annesinin, Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/694)
 • (2/899), (2/393), (2/403), (2/404) esas numaralı Kanun Tekliflerinin İç Tüzük'ün 26'ncı maddesi uyarınca gündeme alınması; Komisyon gündeminde bulunan (1/694), (1/689) esas numaralı Kanun Tasarıları ve (2/922), (2/923) esas numaralı Kanun Teklifleri ile (2/899), (2/393), (2/403), (2/404) esas numaralı Kanun Tekliflerinin, birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birleştirilmesi ve görüşmelere (1/694) esas numaralı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın esas alınmasına ilişkin karar
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/694) alt komisyona sevk edilmesi
17/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Kamu İhale Kurumu Başkanı Mahmut Gürses'in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Vekili İmdat Ersoy'un, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) a) Maliye Bakanlığı b) Gelir İdaresi Başkanlığı c) Kamu İhale Kurumu, d) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı e) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 • Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadığını, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadığını, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in, Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadığını, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadığını, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in, Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadığını, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un, Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadığını, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadığını, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
16/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Suat Evcimen'in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı b) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu c) Kültür ve Turizm Bakanlığı ç) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü d) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü e) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
15/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu c) Türkiye Adalet Akademisi ç) Anayasa Mahkemesi d) Yargıtay e) Danıştay f) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu g) Kalkınma Bakanlığı h) Türkiye İstatistik Kurumu ı) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı i) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı j) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı k) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
14/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) a) İçişleri Bakanlığı b) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı c) Emniyet Genel Müdürlüğü ç) Jandarma Genel Komutanlığı d) Sahil Güvenlik Komutanlığı e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü f) Millî Savunma Bakanlığı g) Savunma Sanayii Müsteşarlığı
 • İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasına ilişkin açıklaması
 • Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasına ilişkin açıklaması
 • Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın, Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin açıklaması
 • İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
13/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı b) Mesleki Yeterlilik Kurumu c) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, ç) Devlet Personel Başkanlığı d) Avrupa Birliği Bakanlığı e) Türk Akreditasyon Kurumu
12/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hakkında (1/297) ve Sayıştay tezkereleri a) Orman ve Su İşleri Bakanlığı b) Orman Genel Müdürlüğü c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ç) Meteoroloji Genel Müdürlüğü d) Türkiye Su Enstitüsü e) Ekonomi Bakanlığı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun Ekonomi Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
11/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) a) Millî Eğitim Bakanlığı b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı c) Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler
10/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) ve Sayıştay tezkereleri (Devam) a) Sağlık Bakanlığı b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu d) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu e) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
09/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hakkında (1/297) ve Sayıştay tezkereleri a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu c) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ç) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu d) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı f) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
08/02/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) ve Sayıştay tezkereleri a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı b) Karayolları Genel Müdürlüğü c) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü d) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e) Rekabet Kurumu
29/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) ve Sayıştay tezkereleri a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı c) Türk Standartları Enstitüsü ç) Türk Patent Enstitüsü d) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu e) Türkiye Bilimler Akademisi f) Gençlik ve Spor Bakanlığı g) Spor Genel Müdürlüğü h) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ı) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
28/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş'in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hakkında sunumu
 • SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) ve Sayıştay tezkereleri a) Vakıflar Genel Müdürlüğü b) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı c) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ç) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu e) Atatürk Araştırma Merkezi f) Atatürk Kültür Merkezi g) Türk Dil Kurumu h) Türk Tarih Kurumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) ve Sayıştay tezkereleri (Devam) ı) Hazine Müsteşarlığı i) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu j) Sermaye Piyasası Kurulu
27/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) ve Sayıştay tezkereleri a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
26/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel'in, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu'nun, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) ve Sayıştay tezkereleri a) Türkiye Büyük Millet Meclisi b) Sayıştay Başkanlığı c) Cumhurbaşkanlığı ç) Kamu Denetçiliği Kurumu d) Başbakanlık e) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı f) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği g) Diyanet İşleri Başkanlığı h) Türkiye İnsan Hakları Kurumu ı) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü i) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
25/01/2016
Tarihli Toplantı
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) ve Sayıştay tezkereleri
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
20/01/2016
Tarihli Toplantı
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın (1/297) görüşmelerinde uyulacak usul ve esasa ilişkin karar
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu
14/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/517)
13/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/517)
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/434)
 • Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/517) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/434), İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birbiriyle ilgili görülmesi nedeniyle birleştirilmesi ve görüşmelere Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/517) esas alınmasına ilişkin karar
07/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/414)
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
06/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/414)
05/01/2016
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/414) ile Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile 35 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/338), İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birbiriyle ilgili görülmesi nedeniyle birleştirilmesi ve görüşmelere Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/414) esas alınmasına ilişkin karar
 • Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/414)
25/12/2015
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/272)
15/12/2015
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı(1/318)
10/12/2015
Tarihli Toplantı
 • Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, 26'ncı Dönemin ve 2016 yılı geçici bütçesinin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
 • Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı (1/317) hakkında sunumu
 • 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı (1/317)
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler