PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
3. Yasama Yılı
21/11/2008
Tarihli Toplantı
  • 2009 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı (Devam)
20/11/2008
Tarihli Toplantı
  • 2009 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı (Devam)
18/11/2008
Tarihli Toplantı
  • 2009 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı (Devam)
17/11/2008
Tarihli Toplantı
  • 2009 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Mali Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı