(10 / 96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697...) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
4. Yasama Yılı
08/07/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun Birinci Oturumunda sunum yapacak sivil toplum örgütü temsilcilerine hoş geldiniz dediğine ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun İkinci Oturumunda sunum yapacak sendika temsilcilerine hoş geldiniz dediğine ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ve kadına yönelik şiddetin azaltılmasıyla ilgili yaptıkları çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • TİSK Kadın Komitesi Başkanı Nagehan Akan'ın, dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve TİSK Kadın Komitesi olarak kadına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • MÜSİAD Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Nur Yamankaradeniz'in, ailenin önemi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve MÜSİAD Kadın Komitesi olarak kadına yönelik çalışmaları hakkında sunumu
 • TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi Ebru Tüzecan'ın, ekonomik ve sosyal yapının güçlenmesi için kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma süreçlerine eşit katılımlarının önündeki engelleri tespit etmek ve bu engellerin aşılması için yaptıkları çalışmalar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • TÜRK-İŞ Konfederasyonu Kadın İşçiler Bürosu Müdürü Güldane Karslıoğlu'nun, kadınları ilgilendiren her konuda TÜRK-İŞ olarak yaptıkları çalışmalar ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önerileri hakkında sunumu
 • MEMUR-SEN Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın'ın, kadına karşı şiddeti önlemede yaklaşımları, yaptıkları çalışmalar ile tespit ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin'in, kadınlara dönük çalışmaları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında önerileri hakkında sunumu
 • KAMU-SEN Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat'ın, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
 • TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TİSK Kadın Komitesi Başkanı Nagehan Akan, MÜSİAD Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Nur Yamankaradeniz ve TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi Ebru Tüzecan tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
 • TÜRK-İŞ Konfederasyonu Kadın İşçiler Bürosu Müdürü Güldane Karslıoğlu, MEMUR-SEN Konfederasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve KAMU-SEN Konfederasyonu Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
07/07/2021
Tarihli Toplantı
 • Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) Türkiye Direktörü Asya Varbanova'nın, Türkiye'deki Birleşmiş Milletler olarak, aile içi, kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, UN Türkiye Temsilcilerine Komisyona hoş geldiniz dediğine; bugüne kadar Türkiye'de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiğine ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili çalışmalara ilişkin açıklaması
06/07/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonda bugün sunum yapacak olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile diğer kurum temsilcilerine hoş geldiniz dediğine ve gündeme ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in, kadın erkek fırsat eşitliğine yönelik genel görünüm, kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında kadına yönelik politika ve tedbirler ile kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme ve yatırım programında yer alan projeler hakkında sunumu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun, BTK'nin görevleri, güvenli internet ve internetin bilinçli, güvenli kullanımı için oluşturdukları merkezler, yaptıkları çalışmalar ile 5651 sayılı Kanun ve uygulamaları hakkında sunumu
 • KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'un, KOSGEB'in yapısı ve kadının statüsünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hakkında sunumu
 • İŞKUR Genel Müdür Vekili Bekir Aktürk'ün, İŞKUR olarak kadın istihdamına yönelik yaptıkları faaliyetler hakkında sunumu
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara'nın, kadına yönelik şiddette Sağlık Bakanlığının rolü, sorunlar, tespitler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, İŞKUR Genel Müdür Vekili Bekir Aktürk ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
30/06/2021
Tarihli Toplantı
 • İç Tüzük'ün 105'inci maddesine göre Komisyonun üç aylık çalışma süresinin bitimi tarihinden itibaren bir aylık ek süre alınmasına ilişkin karar
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Antalya Elmalı'daki 2 evladın istismar edilmesi olayına; Komisyonun bugünkü gündemine ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili çalışmalara ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem'in, KAGİDER olarak kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekteri Ali Kurt'un, aile ve kadın, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tespitine ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı'nın, kadına yönelik şiddetle mücadelede kanundan, şiddet önleme merkezleri ŞÖNİM'lerden ve uygulamadan kaynaklanan sorunların tespiti ve önerileri hakkında sunumu
 • Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) Kurucu Üyesi Uzm. Dr. Fatma Fariha Örengül'ün, şiddet davranışı ve saldırganlığın biyolojik olarak altında yatan mekanizmalar hakkında sunumu
 • Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte Komisyondan ayrıldıklarına ilişkin açıklaması
 • Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Erdem, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekteri Ali Kurt, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) Kurucu Üyesi Uzm. Dr. Fatma Fariha Örengül'ün yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
24/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonda bugün sunum yapacak sivil toplum örgütü başkanlarına ve yöneticilerine hoş geldiniz dediğine ve gündeme ilişkin açıklaması
 • Türkiye Aile Platformunu (TÜRAP) temsilen İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) Başkanı Funda Akyol'un, kadına yönelik şiddetle mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolü, çalışmaları ve önerileri hakkında sunumu
 • Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER) Başkanı Fatma Zehra Güneşer'in, Derneğin kuruluş nedeni ve kadına karşı şiddetle mücadelede yapılması gerekenler hakkında sunumu
 • Bilge Kadın Araştırma Merkezi (BİLKA) Başkanı Alev Sezer'in, kadına yönelik şiddetin nedenleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal mevzuatta yapılması gerekenler ve diğer çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Türkiye Aile Platformunu temsilen İKADDER Başkanı Funda Akyol, AKDER Başkanı Fatma Zehra Güneşer ve BİLKA Başkanı Alev Sezer tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
23/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, TBMM'nin milletin temsilinin yapıldığı mekân olduğuna ve Komisyonu kimsenin yok hükmünde sayma hakkının olmadığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınlarla ilgili söylemleri siyasallaştırmamak gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Başkanı Hilal Gencay'ın yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Komisyonda müzakerenin bulunmadığına ve Komisyonun şaibeli olduğuna ilişkin açıklaması
 • Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Başkanı Hilal Gencay'ın, Komisyona dair eleştirilerinin yanlış anlaşıldığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalara ve Komisyonun 22/6/2021 tarihli Toplantısında Komisyondan çekilme kararı alan CHP'li Komisyon üyelerinin Komisyona bundan sonra katılmasını temenni ettiğine ilişkin açıklaması
 • Anadolu'dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT) Başkanı Serpil Balat'ın, kadına yönelik şiddet eylemleri çeşitleri ve şiddetle mücadeleye yönelik önerileri hakkında sunumu
 • Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Başkanı Hilal Gencay'ın, kadına yönelik şiddetin altında yatan nedenler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Hazar Kültür Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Songül Ertem'in, genel olarak şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin önerileri hakkında sunumu
 • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü Gülsun Kanat Dinç'in, kadına yönelik şiddetle mücadelenin nasıl olması gerektiği hakkında sunumu
 • Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Temsilcisi Tuba Torun'un; kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulamada yaşanan problemler hakkında sunumu
 • Anadolu'dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT) Başkanı Serpil Balat, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Başkanı Hilal Gencay, Hazar Kültür Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Songül Ertem, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü Gülsun Kanat Dinç, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Temsilcisi Tuba Torun tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
22/06/2021
Tarihli Toplantı
 • TRT 1 Kanal Yayın Yönetmeni Şaban Şikar'ın, TRT'de yayınlanan diziler, TRT 1 özelinde kadının televizyondaki temsili ve kadına yönelik şiddet konularında izledikleri yayın politikaları ve öneriler hakkında sunumu
 • ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan'ın, ATV olarak haberlerde, programlarda ve dramalarda kadına yönelik şiddet konusundaki yaklaşımları hakkında sunumu
 • TV 8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu'nun, TV8 olarak dizilerde ve diğer yayınlarda kadına yönelik şiddet konusundaki yayın anlayışları ve öneriler hakkında sunumu
 • Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı'nın, kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinde TV programlarının önemi ve öneriler hakkında sunumu
 • Star TV Drama Direktörü Şebnem Açıkalın'ın, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarında senaryo seçiminde dikkat ettikleri hususlar ve öneriler hakkında sunumu
 • TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1 Kanal Yayın Yönetmeni Şaban Şikar, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, TV 8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve Star TV Drama Direktörü Şebnem Açıkalın tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
 • İstanbul Milletvekili Gamze Taşcıer'in, Komisyon kurulurkenki beklentilerinin gerçekleşmediğini gördüklerine ve bu nedenle CHP olarak Komisyondan çekildiklerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonda bugün sunum yapacak genel yayın yapan TV kanallarının genel müdürlerine ve temsilcilerine hoş geldiniz dediğine ve gündeme ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ıın, İstanbul Milletvekili Gamze Taşcıer'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, TRT Yayın Strateji Merkezinin işleyişi ve hazırladıkları raporlar hakkında sunumu
17/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve kadına yönelik şiddet sorununun çözümünde medyanın sorumluluğu ve uygun haber dilini kullanmasının önemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in yaptığı konuşmasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan'ın, kadına yönelik şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, yayınlarda kullanılan dil, sorunlar, tespitler ve öneriler hakkında sunumu
 • CNN Türk Haber Müdürü Elçin Ergün'ün, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının haber olarak yayınlanmasında kullanılan dil ve yaklaşımları hakkında sunumu
 • HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci Erdem'in, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının haber olarak yayınlanmasında kullanılan dil ve yaklaşımları hakkında sunumu
 • Halk TV Ankara Haber Müdürü Umut Yertutan'ın, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının haber olarak yayınlanmasında kullanılan dil ve yaklaşımları hakkında sunumu
 • NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat'in, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının haber olarak yayınlanmasında kullanılan dil ve yaklaşımları hakkında sunumu
 • Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının haber olarak yayınlanmasında kullanılan dil ve yaklaşımları hakkında sunumu
 • TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının haber olarak yayınlanmasında kullanılan dil ve yaklaşımları hakkında sunumu
 • Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının haber olarak yayınlanmasında kullanılan dil ve yaklaşımları hakkında sunumu
 • Yeni Akit Ankara Haber Müdürü Muhammed Kutlu'nun, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarının haber olarak yayınlanmasında kullanılan dil ve yaklaşımları hakkında sunumu
 • Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, İzmir'deki parti binasına saldırı yapıldığına ve 1 kadın çalışanın öldürüldüğüne, saldırıyı kınadığına ve toplantından ayrılacağına ilişkin açıklaması
 • Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in, söz talebine rağmen Komisyon Başkanının konuşmasına müsaade etmediğine ilişkin açıklaması
 • TRT Haber Kanal Koordinatörümüz Yahya Bostan, CNN Türk Haber Müdürü Elçin Ergün, Habertürk Ankara Temsilcimiz Sibel Demirci Erdem, Halk TV Ankara Müdürümüz Umut Yertutan ve NTV Ankara Haber Müdürümüz Uğur Şevkat tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
 • Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Yeni Akit Ankara Haber Müdürü Muhammed Kutlu tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
16/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve televizyon, radyo, dizi senarist ile yayıncı birlikleri temsilcilerine hoş geldiniz dediğine ilişkin açıklaması
 • RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, haberlerde kullanılan dil, medyada kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan'ın, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, haberlerde kullanılan dil, medyada kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut'un, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, haberlerde kullanılan dil, medyada kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazıt Cebeci'nin, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, haberlerde kullanılan dil, medyada kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • ANKA Haber Ajansı Haber Editörü Sinan Tartanoğlu'nun, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, haberlerde kullanılan dil, medyada kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Timur Savcı ve Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Genel Sekreteri Burhan Gün'ün, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, film, dizi ve yayınlarda kullanılan dil ve medyada kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • SENARİSTBİR Başkanı Ayhan Sonyürek, SENARİSTBİR Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Duygu Nişancı ve SENARİSTBİR Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Çağrı Kaya'nın, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, film, dizi ve yayınlarda kullanılan dil ve medyada kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, film, dizi ve yayınlarda kullanılan dil ve medyada kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Aydın Şerbetçioğlu'nun, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet olaylarına medyanın yaklaşımı, film, dizi ve yayınlarda kullanılan dil ve medyada kadına yönelik şiddet sorunu ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazıt Cebeci ve ANKA Haber Ajansı Haber Editörü Sinan Tartanoğlu'nun yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
 • Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Timur Savcı ve Burhan Gün, SENARİSTBİR Başkanı Ayhan Sonyürek ile diğer temsilciler Duygun Nişancı ve Çağrı Kaya, Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Aydın Şerbetçioğlu'nun yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve RTÜK Başkanı ile haber ajansı temsilcilerine, hoş geldiniz dediğine ilişkin açıklaması
15/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki uygulamalara ve Komisyonun gündemine ilişkin açıklaması
 • Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur'un, kadın hakları konusunda yaptığı çalışmalar ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin uygulamadan kaynaklanan eksiklikler hakkında sunumu
 • Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun'un, kadına yönelik şiddetin engellenmesinde medyanın sorumlulukları hakkında sunumu
 • İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı-Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonları Kurucu Başkanı Av. Nazan Moroğlu'nun, kadına yönelik şiddetle mücadalede yasal düzenlemelerdeki eksiklikler hakkında sunumu
 • Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın, kadına yönelik şiddetin ve genel olarak şiddetin psikolojik yönleri hakkında sunumu
 • Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı-Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonları Kurucu Başkanı Av. Nazan Moroğlu, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşmeler
10/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve baro başkanları ile temsilcilerine hoş geldiniz dediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in Komisyona ilettiği barolarda kurulan komisyonlara dair özet bilgiye ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, sunumlara ilişkin yapılan görüşmeler esnasında Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'e yönelik kullandığı kendi ifadesini düzelttiğine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, kadına yönelik şiddetin sebepleri, alınması gereken tedbirler, yasal mevzuatlar ve öneriler hakkında sunumu
 • Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir'in, kadına yönelik şiddeti etkileyen faktörler ve kadına şiddetle mücadele için yapılması gerekenler hakkında sunumu
 • İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Gönül Yıldız, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınması gereken önleyici tedbirler ve öneriler hakkında sunumu
 • Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan'ın, Gelincik Merkezinin çalışma sistemi, kadına yönelik şiddetle ilgili sahada yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Ecehan Polat'ın, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yasal dayanaklar, uygulamadaki sorunlara karşı koruyucu ve önleyici tedbirler, baroların kadın hakları komisyonları ve öneriler hakkında sunumu
 • TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Gönül Yıldız, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Ecehan Polat tarafından yapılan sunumlara ilişkin görüşme
09/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve kadına yönelik şiddetle etkin mücadelede mevzuatın etkin uygulanması ve mağdurların adalete erişiminin sağlanmasına ilişkin açıklaması
 • Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen'in, AYM'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurun korunmasına yönelik kararları hakkında sunumu
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç'un, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde HSK'nın yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
 • Yargıtay 1. Başkan Vekili Eyüp Yeşil'in, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yargı kararları hakkında sunumu
 • Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi Fatih Akdoğan'ın, kadına yönelik şiddetteuyguladıkları cezalar ve aldıkları kararlar hakkında sunumu
 • Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftçi'nin, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde 6284 sayılı Kanun'a, Türk Medeni Kanunu'na ve Ceza Kanunu'na ilişkin önerileri hakkında sunumu
 • Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde uygulamaya dönük analizleri ve, çözüm önerileri hakkında sunumu
08/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun bugünkü gündemi ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ve ekibine hoş geldiniz dediğine ve teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen kamu politikası, çalışmalar ve projeler hakkında sunumu
03/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, üniversiteler ve kadınların akademideki yeri ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A.Yekta Saraç'ın, kadına yönelik şiddetle mücadelede YÖK ile üniversitelerin rolü ve yükseköğretimde kadınlarla ilgili veriler hakkında sunumu
 • Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semire Ruken Öztürk'ün, üniversitedeki kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları hakkında sunumu
 • Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Bertil Emrah Oder'in, kadına yönelik şiddet konusunda Merkezin çalışmaları ve UNESCO kürsüsünde yaptıkları değerlendirmeler, atılımları ve gelişmeler hakkında sunumu
 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu'nun, Merkezin kadın çalışmaları hakkında sunumu
 • Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher Ergüney'in, Merkez olarak kadına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
02/06/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun bugünkü gündemine, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve bürokratlara hoş geldiniz dediğine ve teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in, sunum yapan konuğa soru sorulduğunda, karşılıklı fikir alışverişi ve müzakere yapılabilecek bir ortamın sağlanmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, kadına ve çocuğa, aile içine yönelik şiddete karşı Millî Eğitim Bakanlığının eğitim yoluyla mücadelesi hakkında sunumu
27/05/2021
Tarihli Toplantı
 • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığı görev ve sorumluluk alanına giren konular hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yıl dönümüne, merhum Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve saygıyla andığına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Bakanlık bünyesinde çalışan herkese, kadınlarımıza gösterdikleri hassasiyet, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınmış olan tedbirler için teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
26/05/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının kadına yönelik şiddetin sonlandırılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna ilişkin açıklaması
 • Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığının kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmaları hakkında sunumu
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, Komisyonun 20/5/2021 tarihli 3'üncü Toplantısında yaptığı sunum çerçevesinde milletvekillerinin sorduğu sorulara cevapları
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan'ın, Kurum yapısı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki görev ve yetkileri hakkında sunumu
20/05/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, Komisyonun bugünkü gündemi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve ekibine hoş geldiniz dediğine ilişkin açıklaması
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, kadına yönelik şiddetin nedenleri, etkileri, veriler, kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığın yaptığı çalışmalar ve yasal uygulamalar hakkında sunumu
28/04/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve Komisyon gündemine ilişkin açıklaması
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. A. Banu Ergöçmen, Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkunr Yüksel ve Ahmet Sinan Türkyılmaz'ın, Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırmaları hakkında sunumu
 • TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ve TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Önder Değirmenci'nin, "İstatistiklerle kadın" konusu hakkında sunumu
 • Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak'ın, kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesinde ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında yaşanan sorunlara ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumunun tespitleri ve kararları hakkında sunumu
22/04/2021
Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma takvimi ile Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler