KOMİSYON TUTANAKLARI
KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLI VEYA ENGELLI YAKINI OLAN İŞÇILERIN YER DEĞIŞTIRME VE YILLIK İZINLERINI İSTEDIKLERI TARIHLERDE KULLANABILMELERI TALEBINI İÇEREN DILEKÇELER HAKKINDA KURULAN ALT KOMISYON
26. DÖNEM
      1. YASAMA YILI