TBMM Televizyonu
TBMM TV Hakkında
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. Maddesiyle de TBMM faaliyetlerini yansıtma görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu'na verilmekte, faaliyetlerin ne ölçüde yansıtalacağının ise, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında yapılan protokol ile belirleneceği hükme bağlanmaktadır.
TBMM TV Görevleri
  1. TBMM Genel Kurulu toplantıları Salı günleri 15:00-21:00, Çarşamba ve Perşembe 14:00-21:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden; bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.
  2. Protokolün 5. Maddesi kapsamında yasama yılı açılışı, 23 Nisan özel birleşimi, bütçe görüşmeleri, hükümet programı, konuk yabancı devlet adamlarının parlamentodaki konuşmaları gibi özel hallerde, gün ve saate bakılmaksızın, Genel Kurul çalışmaları TRT-3 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin TBMM'de gerçekleştirdikleri grup toplantıları, 1'er saat süreyle sınırlı olmak üzere,internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.
  4. TBMM Başkanı'nın kabul ve ziyaretleri, TBMM İhtisas komisyonları ile diğer komisyonların toplantıları, siyasi parti grup başkanvekilleri ile diğer milletvekilleri tarafından TBMM'de düzenlenen basın toplantıları, grup yöneticilerinin kabulleri, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın faaliyetleri, TBMM'de düzenlenen konferans, seminer gibi toplantılar, TBMM'ye sunulan tasarı ve teklifler ile kabul edilen kanunlar haberleştirilerek, Genel Kurul çalışmalarının dışındaki uygun zamanlarda yayınlanmaktadır.
Yayın Danışma Kurulu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın başkanlığında, başkanın seçeceği bir başkanvekili, Başkanlık Divanı'nın seçeceği üç katip üye ve iki idare amirinden oluşur. Kurul, yönetmelikle belirlenen görevleri yerine getirir. Bu kapsamda, yapılacak düzenlemelerle, yayın planları ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri belirler. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlar tarafından hazırlanan, hazırlatılan ve yayınlanmasında kamu yararı görülen program ve yayın materyalinin yayınlanmasına karar verir. Yayın ve arşiv materyaline ilişkin olarak Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesini belirler.
Görüntü Çoğaltma
TBMM Televizyonu'nun yayınları ve programlarının telif hakkı Başkanlığa aittir. TRT dışındaki yayın kuruluşları bu görüntüleri izinsiz ve Televizyon Hizmetleri Ücret Tarifesinde belirtilen şartları yerine getirmedikçe kullanamaz. Yayın kuruluşları belirtilen görüntüleri ücret karşılığında alabilirler. TV kanalları ve diğer yayıncı kuruluşlar tarafından alınan görüntüler, bir başka kanal ya da yayıncı kuruluşa satılamaz.

Görüntü Çoğaltma Talebi İçin İletişim:
  • Telefon : (+90) 312 420 80 85
  • Faks :(+90) 312 420 78 31
İletişim
Adres:Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
TBMM Televizyonu
06543 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: (+90) 312 420 78 28
Fax: (+90) 312 420 78 31
E-posta:tv@tbmm.gov.tr
Detaylı Telefon Rehberi İçin Tıklayınız.