Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

METİN NURULLAH SAZAK
MHP - ESKİŞEHİR

Bulunan Kayıt Sayısı:64
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/2 7/5374 08.11.2018 Eskişehir OSB ile TCDD arasında imzalanan demiryolu yapım protokolünün ve diğer bazı projelerin durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5375 08.11.2018 Eskişehir kırsal alanlarında ulaşım sıkıntısı sonucu göçlerin artmasına ve Ankara-İzmir Mavi Tren projesinin Eskişehir'de hangi duraklardan geçeceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6046 27.11.2018 Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinin Sütlüce Mahallesi'nde bulunan bir üst geçidin üstünün kapatılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6283 03.12.2018 Başasistanlık için yapılan sınava ve alım kriterlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6833 11.12.2018 Engelli hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6834 11.12.2018 Engelli hekimlerin atamalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/7627 10.01.2019 Eskişehir-Alpu Yolunun yapım çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8183 25.01.2019 Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolu projesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/9428 20.02.2019 Eskişehir Mihalıççık ilçesi Yunusemre Mahallesi ve Sazak İstasyonu yerleşkeleri arasındaki karayolunda can güvenliğinin sağlanmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15167 16.07.2019 Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/16584 05.08.2019 Kırmızı bültenle aranan bir teröristin İsviçre'de BM özel temsilcisi ile anlaşma imzalamasıyla ilgili olarak İsviçre ve BM nezdinde yapılan girişimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18296 03.09.2019 PKK ve uzantısı terör örgütlerinin çocukları silahlı çatışmalarda kullanmasının BM nezdinde ele alınmasına yönelik girişimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20104 16.10.2019 Son beş yılda cezaevlerinde gerçekleşen intihar girişimi olaylarına ve tutuklu ve hükümlülerin ruh sağlıklarını destekleyici rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20105 16.10.2019 Çocuk tutuklu ve hükümlülere yönelik çeşitli veriler ile ceza infaz kurumundaki çocukların ruh sağlıklarının korunması ve rehabilite edilmeleri için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20109 16.10.2019 Cezaevlerinde 18 yaşının altında bulunan çocuklara ve suça sürüklenen çocukların topluma yeniden kazandırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21444 11.11.2019 Süt izni ve ücretsiz izin kullanım oranları ile gebe ve emziren çalışanlar için yapılmış düzenlemelerin uygulamasının denetimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21445 11.11.2019 Kamu kurumlarındaki ve iş yerlerindeki kreş sayısına ve kreşlerin denetimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21446 11.11.2019 Çalışan annelerin bebekleri için anne sütünün devamlılığına yönelik destekleyici uygulamalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21447 11.11.2019 Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi'nin uygulama detaylarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21448 11.11.2019 Kamu ve özel sektördeki 0-6 yaş çocuğu olan çalışan annelere yönelik kolaylaştırıcı düzenlemelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21469 11.11.2019 Okullarda engelli öğrencilere uygun fiziki ortam sağlanması amacıyla yapılan düzenlemelerin denetimine ve evde eğitim alan engelli öğrenci sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21800 21.11.2019 Ortaöğretim ve lisans mezunu hemşirelerin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22168 04.12.2019 Eskişehir-Seyitgazi-Kırka-Afyonkarahisar yolunun Eskişehir il sınırlarında olan kısmının ne zaman tamamlanacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22335 06.12.2019 Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümleri topluma kazandırmaya yönelik uygulamalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22336 06.12.2019 Son beş yılda açık cezaevine geçmesine karar verilen mahkumların firar ve tekrar suç işleme verileri ile açık cezaevine geçişle ilgili mevzuata ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22379 06.12.2019 Cezaevlerinde görevli sağlık personeline mahkumların tahliye sonrası ruhsal durumlarının analizine yönelik bir eğitim verilip verilmediğine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22653 16.12.2019 Okul gıdası logosu uygulamasının ertelenme nedenine, okul kantinlerinde satılan gıdaların güvenilirliğine ve yapılan denetimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22660 16.12.2019 Okullarda meydana gelen yabancı cisim aspirasyonuna karşı personelin ilk yardım eğitimi olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22669 16.12.2019 Okullarda satılan gıdaların güvenilirliğine ve bunlarla ilgili yapılan denetimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23622 09.01.2020 Yük taşımacılığında dijital takograf uygulamasına ve şoför esnafının desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23876 16.01.2020 Ülke genelinde ve Eskişehir'de asbest ile teması devam eden köyler için alınması gereken önlemlere ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23900 16.01.2020 Ülke genelinde ve Eskişehir'de asbeste bağlı hastalıkların istatistiklerine ve bu hastalıklara karşı alınması gereken önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/24495 24.01.2020 Yüksek hızlı tren biletlerinde abonman kartı indirim oranlarının değişmesiyle ortaya çıkan fiyat artışlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25464 12.02.2020 Tıbbi kayıt ve arşivleme sistemi ile kişisel verilerin güvenliğine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25465 12.02.2020 Sosyal medyada hasta mahremiyetinin ihlalinin önlenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25783 21.02.2020 Muhtelif raylı sistem araçlarının üretimi için bir şirkete verilen teşvike ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25911 21.02.2020 Amatör balıkçılığın geliştirilmesine ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25928 21.02.2020 2019 yılında konvansiyonel trenlerde taşınan yolcu sayısı ile tren güzergahlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25929 21.02.2020 Millî yüksek hızlı tren ihalesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26360 09.03.2020 Şehit ve gazi olan güvenlik korucularının ailelerine devlet ödünç madalyası verilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26469 09.03.2020 Şekerpancarı üretiminde kota uygulamasına ve Eskişehir ilinde tarımsal üretimi desteklemek için uygulanan projelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26534 10.03.2020 Çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26535 10.03.2020 Çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla vergi indirimi yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26572 10.03.2020 Kamu kurumları personel servislerinde kullanılacak araçların yaş sınırına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31773 06.07.2020 Pandemi sürecinde ülkemizin yürüttüğü çalışmalar ve edindiği tecrübeler ile ilgili bilimsel araştırmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32197 16.07.2020 Kısa çalışma ödeneği için yapılan başvuru sayısına ve ödeme yapılan iş yerlerinin denetimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32209 16.07.2020 Karapınar Vadisi Gecekondu Projesinin akıbetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32788 29.07.2020 Eskişehir ilindeki tarım arazilerinin su gereksiniminin karşılanması için yapılması planlanan barajların akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33054 29.07.2020 Güvenlik korucularından şehit olanların ailelerine ve gazi olanlara devlet övünç madalyası verilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35264 19.10.2020 Bakanlık tarafından çölyak hastalarına yapılan sosyal yardım miktarının revize edilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35334 19.10.2020 Çölyak hastası öğrencilere ve glütensiz ürünlerin okullarda teminine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35355 19.10.2020 Gastroenteroloji uzmanı sayılarının artırılmasına ve çölyak hastalığı ile ilgili çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35370 19.10.2020 Glütensiz ürün üretiminin artırılması ve üreticiye teşvik sağlanması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35371 19.10.2020 Glütensiz ürün üreten firmaların denetlenmesine ve glütensiz ürünlerin yaygınlaştırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38150 18.12.2020 E-Nabız sistemiyle ilgili çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40391 28.01.2021 Gübre fiyatlarındaki artışa ve 2020 ve 20021 yıllarında Bakanlıkça ayrılan gübre desteği miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40397 28.01.2021 Gübre fiyatlarındaki artışa ve 2020 yılında Bakanlıkça denetlenen gübre firmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40946 09.02.2021 Porsuk çayında meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40992 09.02.2021 Porsuk çayında meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48496 17.07.2021 Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki bazı mahallelere mobil haberleşme altyapısı kurulması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48497 17.07.2021 Eskişehir'in çeşitli mahallelerine mobil haberleşme altyapısı kurulması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/51079 14.09.2021 2010-2021 yılları arasında Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunda gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51091 14.09.2021 Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Nezahat Onbaşı'ya ders kitaplarında yer verilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/51128 14.09.2021 Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolundaki çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler