Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

GARO PAYLAN
HDP - DİYARBAKIR

Bulunan Kayıt Sayısı:136
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/1 7/375 25.07.2018 2018 yılı liseye geçiş sınavında din dersinden muaf öğrencilere alternatif sosyal sorusu sorulmamış olmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1501 06.08.2018 Diyarbakır'daki pamuk üreticilerinin sorunlarının çözülmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/2685 09.08.2018 Kınalıada'da özel bir yayın kuruluşunun verici kulesi için verilen izne ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/2791 09.08.2018 Kınalıada'da özel bir yayın kuruluşunun verici kulesi için verilen izne ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7430 07.01.2019 Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Kavaklı köyündeki ilköğretim okulunun fiziki yetersizliklerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7455 07.01.2019 Dicle Barajının kopan kapağının sebep olduğu zararlar ile bunların giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7765 16.01.2019 Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında 2008 yılından bu yana yapılan soruşturmalarla ilgili bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/7932 22.01.2019 Mülteci, göçmen ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine ulaşımlarına ve kayıt dışı çalışanların çalışma koşullarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/7944 22.01.2019 Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılması planlanan jeotermal enerji santraline ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8215 30.01.2019 2002 yılından bu yana yaşanan iş kazası sayısına ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için Bakanlıkça yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/8502 06.02.2019 Diyarbakır'da kaçak define araması yaparken yakalanan emniyet görevlilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/10349 04.03.2019 Kars'ın Sukapı ilçesinde şair Yeğişe Çarents'in doğduğu evin yıkıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10519 20.03.2019 Azınlık cemaatlerinin vakıf yönetim kurullarına üyelik seçimine yönelik uygulamaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13952 12.06.2019 İstanbul'un Samatya semtinde Ermeni bir kadının evinde uğradığı saldırının faillerinin yakalanmasına ve nefret suçlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/14434 20.06.2019 Diyarbakır'daki Millet Bahçesi inşa çalışmalarının koruma altındaki bazı alanlara zarar verdiği iddialarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14460 28.06.2019 Türkiye Ermenileri patrik seçim sürecine ve İstanbul Valiliği tarafından Patrikliğe gönderilen bir yazıya ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/14468 04.07.2019 Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Camii Kebir ve minaresi ile Maden Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15630 19.07.2019 Kirazlı Altın Madeni Projesine ve proje için kesilen ağaç sayısı ile kullanılacak siyanürün çevre ve canlı sağlığına etkilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15868 16.07.2019 1915 olaylarına dair Divan-ı Harb-i Örfi Mahkeme zabıtlarının devlet arşivlerinde bulunup bulunmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/15928 16.07.2019 Dini içerikli bir televizyon programında Hristiyan bir çocuğun din değiştirmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/16033 24.07.2019 Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin ve ildeki diğer hastanelerin doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/16361 25.07.2019 Diyarbakır'daki Kent Ormanı'nın Bakanlık tarafından rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/16569 05.08.2019 Sosyal medyada paylaşılan ve çocuklara nefret söylemi içeren sloganların söyletildiği bir video ile ilgili işlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/16753 06.08.2019 SGK tarafından kayıt altında bulunan çalışanların sayıları ile ilgili istatistiklerin açıklanmamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/17085 05.08.2019 Sosyal medyada paylaşılan ve çocuklara nefret söylemi içeren sloganların söyletildiği bir video ile ilgili işlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/17108 24.07.2019 14 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişiye kolluk güçleri tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/17116 05.08.2019 Sosyal medyada paylaşılan ve çocuklara nefret söylemi içeren sloganların söyletildiği bir video ile ilgili işlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/18570 24.07.2019 2019 yılı bütçe açığı hedefine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19469 29.08.2019 Mardin Büyükşehir Belediyesine önceki dönemde kayyum olarak atanan Vali'den hediye aldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19471 25.09.2019 Ermeni Patriği Seçim Talimatnamesi'nde yapılan değişikliğe ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19377 03.10.2019 Germiş Ermeni Kilisesi'nin tahribatına ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19460 02.10.2019 Türkiye Varlık Fonunun İstanbul Finans Merkezi Projesine ortak olmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21082 18.10.2019 Bir vakıf tarafından düzenlenecek konferansın yasaklanmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21083 22.10.2019 Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüs duraklarına asılan bir dernek ve vakfa ait afişlerin nefret söylemi içerdiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21147 05.11.2019 TBMM'de istihdam edilen personel ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22517 05.12.2019 Ermenistan'a yönelik bir askeri plan bulunup bulunmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22684 09.12.2019 Diyarbakır Barosu eski yöneticilerine yönelik soruşturma izni verilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23132 18.12.2019 TTK ve TDK bünyesinde hazırlanan ortak tarih çalışmalarına ve Ermeniler ile ilgili bir sempozyumun sonuç bildirgesinde yer alan ifadelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24682 29.01.2020 Vefat eden milli boksör Garbis Zakaryan adına spor tesisi yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24865 03.02.2020 Sanasaryan Han'ın bir şirkete kiralanmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25361 10.02.2020 Hatay'da bir kişinin intiharına ve yoksullukla mücadeleye ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25469 12.02.2020 Dicle Üniversitesi Hastanesi personeline fazla mesai ücretlerinin ödenmediğine dair iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26664 10.03.2020 Protestan Hristiyan kişilere yönelik ayrımcılık iddialarına ve nefret suçlarıyla mücadeleye ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26817 12.03.2020 Van'ın Başkale ilçesinde bulunan tarihi bir kilisenin depremde gördüğü zarara ve onarımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26858 17.03.2020 Ülkemizde yaşayan kişilerin koronavirüs testine erişim olanağına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27063 20.03.2020 Diyarbakır'da koronavirüs testi yapılacağı açıklanan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs testinin yapılmadığı ve sağlık çalışanları için koruyucu malzeme bulunmadığı iddialarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27178 27.03.2020 Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan kişilerin fatura ödemelerinde sağlanacak kolaylıklara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27213 16.03.2020 Koronavirüs salgınına karşı tüm yurttaşların ve sığınmacıların sağlık hizmetinden ücretsiz faydalanmasının sağlanmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27296 30.03.2020 Özel hastanelerin koronavirüs testi ve tedavisi için vatandaşlardan ücret talep ettiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27400 01.04.2020 Azınlık vakıflarından koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan bağış kampanyasına destek talebinde bulunulmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27851 07.04.2020 Diyarbakır ilinde yapılan koronavirüs testi sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/28106 09.04.2020 Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında dar gelirli ailelere sağlanan nakdi yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28635 21.04.2020 İşsizlik Fonu'ndan belli bir miktar ödenmesi koşulu ile ücretsiz izne çıkarılan işçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/29707 20.05.2020 Gümüşhane ilinde bulunan Yeşildere Kilisesinin define arayan bazı kişiler tarafından tahrip edilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29898 22.05.2020 Azınlık vakıflarının yönetim kurulları seçimlerini düzenleyen yönetmeliğin çıkarılmamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30104 21.05.2020 Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30228 27.05.2020 Altın ile döviz alım ve satımda uygulanan vergi oranının artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30723 11.06.2020 Baca gazı arıtma sistemi olmadığı için kapatılan termik santrallerin çalışmalarına gerekli çevre yatırımları tamamlanmadan izin verildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30969 12.06.2020 Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilköğretim altıncı sınıflara uygulanan ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi genel tarama testinde sorulan bir sorunun içeriğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31542 29.06.2020 Bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişinin kötü muamele gördüğüne dair bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/31543 29.06.2020 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesinin gelir, gider ve işlemleriyle ilgili verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/31709 06.07.2020 Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında dar gelirli ailelere sağlanan nakdi yardımlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/31710 06.07.2020 Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlamaya ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/31714 07.07.2020 Maddi sıkıntılarından dolayı intihar ettiği iddia edilen bir kişiye ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/31740 07.07.2020 Döviz kuru politikasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32043 02.07.2020 Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarı ve yapılan harcamalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32082 07.07.2020 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Diyarbakır şubesinin elektrik borcunu ödememesi gerekçesiyle aboneliğinin iptal edilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32416 13.07.2020 Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32509 21.07.2020 Van'ın Günpınar ilçesinde bulunan bir manastırın defineciler tarafından tahrip edilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32976 20.08.2020 Ankara ilinde bulunan Stanoz Ermeni Mezarlığı'nın korunması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33097 10.08.2020 Suriyeli bir mültecinin uğradığı saldırıya ve nefret suçlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33113 10.08.2020 Suriyeli bir müzisyenin adının yaşatılması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33142 10.08.2020 Diyarbakır'da koronavirüs sebebiyle hastanelerin doluluğuna ve vaka sayılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33164 20.08.2020 Ceviz üretimine ve ithalatına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33513 28.08.2020 Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde iki yıldır artış yapılmamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33583 02.09.2020 Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan bir maden ocağında çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33701 28.08.2020 Bir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın katıldığı bir konferansta sarf ettiği sözlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33702 28.08.2020 10 Temmuz 2020 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası başkan yardımcılığı atamalarında tecrübe şartının kaldırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33735 28.08.2020 Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilime ve ülkemizin bu konudaki tutumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33738 10.09.2020 Diyarbakır'ın doğalgaz bulunmayan ilçelerine ne zaman doğalgaz getirileceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33817 20.08.2020 Döviz kuru artışıyla ilgili olarak yapılan bir açıklamaya ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/33907 28.08.2020 Saman ve yem fiyatlarında meydana gelen artışa ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33934 02.09.2020 Diyarbakır iline yapılmakta olan tren yolu düzenlemesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/34261 20.08.2020 İstanbul ilinde meydana gelecek olası bir depremde yaşanabilecek kayıplara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/34560 10.09.2020 Bursa ilindeki Aziz Georgios Rum Kilisesinin yıkılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35451 19.10.2020 7 Ekim 2014 tarihinde Diyarbakır'da bir eylem sırasında hayatını kaybeden bir kişiye ve ilgili soruşturmanın akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35620 19.10.2020 7 Ekim 2014 tarihinde Diyarbakır'da bir eylem sırasında hayatını kaybeden bir kişiye ve ilgili soruşturmanın akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36268 06.11.2020 İstanbul ilinde meydana gelecek olası bir depremde yaşanabilecek kayıplara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36470 06.11.2020 Oruç Reis Araştırma Gemisinin işletilmesi ihalesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36532 06.11.2020 Beyrut ziyaretinde yaptığı bir açıklamaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36554 06.11.2020 Kamu bankalarının döviz açık pozisyonlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36555 06.11.2020 Dolar üzerinden yapılan iç borçlanmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36640 06.11.2020 Osmangazi Köprüsü ve Gebze-İzmir Otoyolu için ödeneceği iddia edilen garanti geçiş ücretine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36858 06.11.2020 Rusya ile ikinci bir S-400 füze alım anlaşması yapıldığı veya yapılacağı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37644 02.12.2020 Covid-19 aşısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/39701 13.01.2021 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40904 27.01.2021 Kütahya'da bulunan Surp Toros Kilisesi'nin yıkılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/43796 02.04.2021 Pandemi döneminde kapanan, borcu sebebiyle kredi kullanan ve takibe düşen esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43842 02.04.2021 Artvin'in Murgul ilçesinde bir köye siyanür havuzu kurulmasına dair yapılan projeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43864 05.04.2021 Kapadokya'da bulunan Kızıl Kilisenin korunmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44081 02.04.2021 Doğu Karadeniz Bölgesinde sürdürülen Yeşil Yol Projesine ve konu hakkındaki yargı kararlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44083 02.04.2021 Artvin'deki HES projelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44293 07.04.2021 Şehir hastanelerine ait aylık kira ve hizmet bedeli bilgilerinin açıklanmamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/44519 14.04.2021 Alkollü içeceklerden alınan ÖTV'nin arttırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44527 14.04.2021 Bir gazetecinin 8 Mart 2021 tarihinde bazı kişiler tarafından darp edilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/44538 13.04.2021 Samsun'da bulunan Ayaklıalan Rum Kilisesi'nin korunmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/44539 14.04.2021 Germuş Ermeni Kilisesi'nin tahribatına ve restorasyon çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45112 27.04.2021 Bir kripto para borsası platformuna yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45380 17.05.2021 2021 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45408 17.05.2021 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçilerin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45424 18.05.2021 Pandemi nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan esnafa ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45900 27.05.2021 Bakan'ın katıldığı televizyon programındaki bir açıklamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46019 31.05.2021 Bir hasta hükümlünün sağlık durumu nedeniyle infazının ertelenmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46041 20.05.2021 Mardin'de yer alan Mor Efrem Manastırı'nın bulunduğu araziye otopark yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46985 14.06.2021 Kuraklık nedeniyle Diyarbakır'daki bal üreticilerine destek verilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47378 21.06.2021 Bal üreticilerinin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47736 29.06.2021 Kayseri Surp Toros Ermeni Kilisesi'nin korunmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48000 07.07.2021 Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan esnaflara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48077 07.07.2021 Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan esnaflara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48091 07.07.2021 Oruç Reis Araştırma Gemisinin işletilmesi ihalesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48131 07.07.2021 Artvin'deki HES projelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48132 07.07.2021 Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Damar köyünde çıkan yangınla ilgili iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48171 07.07.2021 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan bazı atamalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48710 30.07.2021 Irkçı saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48927 13.07.2021 İstanbul Kadıköy'de bulunan bir kiliseye yapılan saldırıya ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49346 20.08.2021 Ankara ilinde bulunan Stanoz Ermeni Mezarlığı'nın korunması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/49490 24.08.2021 Diyarbakır'daki Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/49646 20.08.2021 Azınlık vakıflarının yönetim kurulu seçimlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51039 13.09.2021 Ermenistan ile diplomatik ilişkilerin normalleşmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51040 13.09.2021 Kira bedellerindeki artışa ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51140 08.09.2021 Ziraat Bankasının Almanya'da faaliyet gösteren bir iştirakiyle ilgili iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/51169 08.09.2021 Malatya'da bulunan tarihi kilisenin Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi olarak restore edilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/51946 21.09.2021 Öğrencilerin barınma sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/52449 01.10.2021 Diyarbakır'da bulunan bir yeraltı çarşısının düzenlenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52632 05.10.2021 Vergi cenneti olarak bilinen ülkelere para kaçıranların araştırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53421 15.10.2021 İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki idari uygulamalarla ilgili iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler