Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

BEDRİ SERTER
CHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı:724
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/1 7/954 30.07.2018 İmar affı uygulamasının etkilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/3927 05.10.2018 Çeşme ilçesinin plajları için yapılacak ihalelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5186 05.11.2018 Ege kıyılarında yaşayan kaçak göçmenlerle ilgili tedbirlere, insan tacirleriyle mücadeleye ve sınır güvenliğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6301 30.11.2018 Döküm sanayisinin iyileştirilmesine dair çalışmalara ve İzmir'de kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7423 07.01.2019 İzmir'de turizmin geliştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8542 06.02.2019 Koyun ithalatının düşürülmesine yönelik tedbir alınmasına ve yerli besicilere yapılan desteklerin doğrudan üreticiye ulaştırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/9562 22.02.2019 İzmir'deki binaların envanter çalışmasının yapılıp yapılmadığına, kaçak binalara ve imar affına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12889 24.05.2019 İzmir-Çeşme Otobanının kullanımı için yapılan ödemelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13995 26.06.2019 İş insanlarının THY'nin Ankara-İzmir uçuşlarıyla ilgili taleplerine ve kurumun bilançolarının kamuoyu ile paylaşılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14905 12.07.2019 Kongre turizminden sağlanan gelir miktarına ve kongrelerin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14907 12.07.2019 Turizm payı düzenlemesine ve son bir yılda turizm altyapısı için harcanan miktara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15946 22.07.2019 Bakanlığın İzmir'deki bazı tarihi ve turistik yerlere yönelik çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/16336 05.07.2019 Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik öngören yasaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/17379 19.08.2019 İzmir ve Denizli'de depremden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ve imar barışı uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/17653 21.08.2019 Son on yıla ait boşanma ve nafaka verileri ile nafakanın toplumsal bir sorun olduğuna dair istatistiki veri olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/17712 21.08.2019 Son on yıla ait boşanma ve nafaka verileri ile nafakanın toplumsal bir sorun olduğuna dair istatistiki veri olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/17870 27.08.2019 İzmir'deki yangın söndürme faaliyetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18038 29.08.2019 İzmir'de termal kaynakların sağlık turizmi açısından kullanımına ve ildeki aktif yaşlı bakım merkezi sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/18077 29.08.2019 İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi için yapılan ulaşım planlamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18846 17.09.2019 Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nden toplumsal cinsiyet eşitliği ibaresinin kaldırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18912 20.09.2019 Balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların çözümüne ve Denizcilik Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19011 24.09.2019 İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası bölgesinin taşımalı eğitim kapsamından çıkarılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19026 24.09.2019 Sanayi alanında istihdama yönelik gelişmelere ve bazı fabrika ve endüstri bölgelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19036 24.09.2019 2002-2019 yılları arasında İzmir'in Bergama, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yetiştirilen pamuktan elde edilen gelir miktarına ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19089 26.09.2019 Ateşli silahlarla işlenen suç verilerine ve ruhsatsız silah ticaretinin önlenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19101 26.09.2019 İzmir'deki meslek liselerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19112 26.09.2019 İzmir'deki hastanelerde eksik olduğu bildirilen tıbbi cihaz ve malzemelerin envanteri ile şehir hastanesinde olması planlanan birimlere ve çalışacak hekim sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19132 26.09.2019 Su Ürünleri Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik çalışmalara ve balıkçılık sektörüne ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19319 04.10.2019 TBMM'de gıda mühendisi istihdamına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19510 04.10.2019 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergileriyle iletişim altyapılarında yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19526 04.10.2019 İzmir'de imar barışından yararlanan yapılara ve binaların denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19527 04.10.2019 Bakanlığın İzmir ilini kapsayan imar çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19528 04.10.2019 Çöp ayrıştırma konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve İzmir'de yeni çöp toplama ve ayrıştırma tesisleri kurulmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19530 04.10.2019 İzmir'in Foça ilçesinde sahildeki kirliliğin ortadan kaldırılması ve sanayi tesislerinin atık yönetimlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19532 04.10.2019 İzmir'de depreme yönelik olarak hazırlanan acil eylem planına, mevcut yapı stokunun kontrolüne ve şehirdeki toplanma alanlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19540 04.10.2019 Elektriğe yapılan son zamma ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19541 04.10.2019 ÇAYKUR'un bilinçli olarak zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19547 04.10.2019 İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün son bir yıla ait düzensiz göçmen verilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19553 04.10.2019 Ege Bölgesi'nin gastronomi kültürünü geliştirmek amacıyla geliştirilen bir plan bulunup bulunmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19554 04.10.2019 İzmir'de sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19555 04.10.2019 İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Antik Kenti için bir koruma ve kazı planı olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19559 04.10.2019 Üniversitelerdeki gıda mühendisliği bölümlerinin sayısına ve bu bölümlerde görev yapan öğretim üyelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19570 04.10.2019 Yurt dışında emekli olan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki seyahatlerinde gerçekleşen ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19575 04.10.2019 İzmir'de bulunan devlet hastanelerinin depreme dayanıklı olup olmadığına ve yeni yapılan şehir hastanesinin altyapısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19577 04.10.2019 İzmir'in Seyrek bölgesinde yapılması planlanan Tarımsal İhtisas OSB'ye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19578 04.10.2019 Son yapılan elektrik zamlarından etkilenecek küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımcısını destekleyici politikalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19579 04.10.2019 Sanayi sektöründeki ara eleman ihtiyacının meslek liselerinden karşılanmasına yönelik Bakanlığın bir projesinin olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19585 04.10.2019 Bakanlıklarda görev yapan gıda mühendisi sayısı ile gıda üretimi ve tüketimi yapılan yerlerde görevlendirilen denetçi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19586 04.10.2019 Kadın tarım kooperatiflerinin sayısının ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik Bakanlık çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19587 04.10.2019 İzmir'de kurulması planlanan Tarımsal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yönelik Bakanlığın çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19588 04.10.2019 IPARD programları kapsamında desteklenen kadın üretici sayısına ve ödenen destek miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19599 04.10.2019 Ceviz üretimini ve ihracatını artırmaya yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19601 04.10.2019 İzmir bölgesindeki limanların ticari kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19603 04.10.2019 İzmir'in Bayraklı ilçesinde açılacak olan şehir hastanesine yönelik ulaşım planlamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19607 04.10.2019 İzmir Limanı'nın teknik kapasitesinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19653 07.10.2019 Bakım evlerinde çalışacak hasta bakıcıların işe alınmadan önceki formasyonuna ve İzmir'de bir bakım evinde gerçekleşen cinsel istismar olayına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19663 07.10.2019 İzmir'de riskli olduğu belirtilen konutlara dair iyileştirme veya yıkım çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19690 07.10.2019 İzmir'de kamu hizmetlerine yönelik yatırımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19708 04.10.2019 Bir ilköğretim okulu müdürünün kadınlar ile ilgili sosyal medya paylaşımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19725 07.10.2019 Kızamık vakalarındaki artışa yönelik Bakanlığın aldığı önlemlere ve son iki yıl içinde yapılan kızamık aşısı sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19821 11.10.2019 İzmir'in sanayi, teknoloji ve diğer sektörlerde nitelikli insan kaynağını kaybetmemesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19920 11.10.2019 İzmir'in Ödemiş ilçesindeki incir üreticilerinin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19921 11.10.2019 İzmir'in Ödemiş ilçesindeki kestane üreticilerinin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19944 11.10.2019 Kestane ihracatının artırılmasına yönelik yapılması planlanan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20043 04.10.2019 Elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ilgili 2019 yılı TÜİK verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20057 14.10.2019 İzmir'in kültür ve sanat hayatını geliştirmek üzere 2019-2020 yılları için ayrılan bütçeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20058 14.10.2019 2019-2020 yılları için İzmir'deki antik şehirlere ayrılan restorasyon bütçesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20062 14.10.2019 İzmir'in ilçelerinde ve Türkiye genelinde taşımalı sistemin kız çocuklarının okula devamı ile ilgili istatistiklere etkisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20063 14.10.2019 Son iki yılda Türkiye'de kız çocuklarının okula devamsızlık oranlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20075 14.10.2019 Organik ürünlerin piyasaya sunumu için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20194 18.10.2019 Son beş yılda Türkiye'de yatırım yapan yabancı firma sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20404 18.10.2019 Bakanlığın kadın istihdamını artırmak için yürüttüğü bir projeye ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20405 18.10.2019 İzmir'de kadın istihdamını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20406 18.10.2019 Genç işsizliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20554 18.10.2019 Meme kanseri ile ilgili istatistiki verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20717 24.10.2019 Ekonomik daralmanın telafi edilmesine yönelik alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20765 24.10.2019 İzmir'in Foça ilçesinde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nin muhtemel çevresel zararlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20766 24.10.2019 İzmir'in Aliağa ilçesinin sahil şeridinde kirlenmeye yol açan petrol türevi atıkların temizlenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20802 24.10.2019 Kongre turizminin geliştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20827 24.10.2019 Sanayi üretimindeki daralmanın telafi edilmesine yönelik alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20857 24.10.2019 Tren hatlarında yerli sinyalizasyon sisteminin uygulanacağı tarihe ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21206 04.11.2019 İzmir'deki okullarda depreme dayanıklılıkla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21250 04.11.2019 Okullarda şiddet uygulayan öğretmenler ile ilgili yürütülen işlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21268 04.11.2019 KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanlarının kolaylaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21269 04.11.2019 İzmir'de bulunan KOBİ'lerin borçlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21277 04.11.2019 Son on yedi yılda İzmir'de tarım dışı kalan alan miktarı ile çiftçiliği bırakan üretici sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21279 04.11.2019 Tarım ürünlerinin hasadında gerekli insan kaynağının karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21280 04.11.2019 Su ürünleri mühendisi istihdamının artırılması çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21294 04.11.2019 KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanlarının kolaylaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21423 11.11.2019 Sanayi sektöründeki nitelikli personel ihtiyacının giderilmesine yönelik planlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21463 11.11.2019 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan İç Turizm Takip Sistemi uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21472 11.11.2019 MHRS sistemi ile son bir yılda gerçekleştirilen muayene verilerine ve sistem ile doktor performansı arasındaki bağlantıya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21473 11.11.2019 İzmir'de son 1 yılda merkezi hasta randevu sistemi ile bakılan hasta sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21480 11.11.2019 İzmir'deki ıspanak üreticilerine yönelik çalışmalara ve üreticilerin zehirlenme vakalarından etkilenmemeleri için alınacak tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21796 11.11.2019 İzmir'de Bakanlığa ait bazı askeri arazilerin alışveriş merkezi inşaatı için tahsis edildiği yönündeki iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21830 25.11.2019 İzmir'de Bakanlığa bağlı huzurevi açma projesi olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21831 25.11.2019 İzmir'de mevsimlik işçi olarak çalışan kişilerin durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21832 25.11.2019 Hasta ve yaşlı bakıcısı yetiştirme yönünde bir proje olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21841 25.11.2019 İzmir'deki binaların envanter çalışmasının yapılıp yapılmadığına, kaçak binalara ve imar affına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21842 25.11.2019 İzmir ve Denizli'de depremden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ve imar barışı uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21855 25.11.2019 İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğünce tutulan geçici korumaya sahip kişilerle ilgili verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21856 25.11.2019 2020 yılında göçmenlerle ilgili sosyal uyum programlarının daha yaygın ve etkin hale getirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21857 25.11.2019 Düzensiz göçmenlerin Ege Denizine çıkışının engellenmesine yönelik acil eylem planına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21858 25.11.2019 Ege kıyılarında yaşayan kaçak göçmenlerle ilgili tedbirlere, insan tacirleriyle mücadeleye ve sınır güvenliğine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21864 25.11.2019 Erythrai kazılarının sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21865 25.11.2019 Çeşme ve Alaçatı'nın kültür ve turizm bölgesi olması için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21868 25.11.2019 Kongre turizminden sağlanan gelir miktarına ve kongrelerin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21869 25.11.2019 Bakanlığın İzmir'deki bazı tarihi ve turistik yerlere yönelik çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21885 25.11.2019 SMA Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilacının uygulandığı hastane sayısının bazı il ve bölgelerde yetersiz olmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21897 25.11.2019 İzmir'de 2019 yılı Ağustos ayında çıkan orman yangınını söndürme faaliyetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21898 25.11.2019 Koyun ithalatının düşürülmesine yönelik tedbir alınmasına ve yerli besicilere yapılan desteklerin doğrudan üreticiye ulaştırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22181 05.12.2019 İzmir'de yapılan bölgesel kariyer fuarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22183 05.12.2019 Balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların çözümüne ve Denizcilik Bakanlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22185 05.12.2019 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergileriyle iletişim altyapılarında yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22274 05.12.2019 İzmir'de verilen istihdam artırıcı yatırım teşviklerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22280 05.12.2019 İzmir'de imar barışından yararlanan yapılara ve binaların denetimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22288 05.12.2019 Ateşli silahlarla işlenen suç verilerine ve ruhsatsız silah ticaretinin önlenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22298 05.12.2019 İzmir'de termal kaynakların sağlık turizmi açısından kullanımına ve ildeki aktif yaşlı bakım merkezi sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22299 05.12.2019 İzmir'deki hastanelerde eksik olduğu bildirilen tıbbi cihaz ve malzemelerin envanteri ile şehir hastanesinde olması planlanan birimlere ve çalışacak hekim sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22300 05.12.2019 İzmir Aliağa Devlet Hastanesi'nin kapasitesinin artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22303 05.12.2019 İzmir'de Bakanlığın AR-GE, KOBİ ve yatırım desteklerinden son beş yılda yararlanan kuruluş sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22304 05.12.2019 İzmir'de bulunan serbest bölgelerin kapasitelerinin artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22305 05.12.2019 Milli teknoloji hamlesi kapsamında İzmir'de yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22306 05.12.2019 Sanayi sektöründeki istihdama yönelik eğitim çalışmalarına ve İzmir'deki model fabrika projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22307 05.12.2019 Balıkçılık sektörünün sorunlarına ve Denizcilik Bakanlığı kurulması yönünde bir planın bulunup bulunmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22309 05.12.2019 2002-2019 yılları arasında İzmir'in Bergama, Dikili ve Selçuk ilçelerinde yetiştirilen pamuktan elde edilen gelir miktarına ve pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22310 05.12.2019 Su Ürünleri Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik çalışmalara ve balıkçılık sektörüne ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22315 05.12.2019 İzmir-Çanakkale otoyolu çalışmaları nedeniyle bozulan Aliağa ve Menemen köy yollarının yenilenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22316 05.12.2019 İzmir'deki organize sanayi bölgelerinin ulaşım imkanlarının artırılması çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22465 11.12.2019 İzmir Bayraklı'da yapımı devam eden şehir hastanesinin yakınında sağlık çalışanları için toplu konut yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22827 20.12.2019 Okullarda meydana gelen ölüm vakalarına ve çocukların korunmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22885 20.12.2019 İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün son bir yıla ait düzensiz göçmen verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22889 20.12.2019 İzmir'de kongre turizminin geliştirilmesine ve önemli fuarlardan birinin ilde düzenlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22890 20.12.2019 Kongre turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22891 20.12.2019 Çeşme'de bulunan Erythrai Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22892 20.12.2019 Ege Bölgesi'nin gastronomi kültürünü geliştirmek ve turizme katkısını artırmak amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22900 20.12.2019 Okullarda güvenli ve sağlıklı gıda tüketilmesi hususunda Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22915 20.12.2019 İzmir'deki okul kantinlerinin denetiminde görevlendirilen gıda mühendisi sayısına ve tehlikeli gıda maddelerinin kantinlere alınmamasına yönelik tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22916 20.12.2019 Okullarda yerli malı haftası kapsamında etkinlik yapılmaya devam edilip edilmediğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22917 20.12.2019 Okul kantinlerinin denetiminde görevlendirilen gıda mühendisi sayısına ve tehlikeli gıda maddelerinin kantinlere alınmamasına yönelik tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22924 20.12.2019 2019 yılında konkordato ilan eden firmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22925 20.12.2019 2019 yılında İzmir'de konkordato ilan eden firmalara ve alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22930 20.12.2019 İzmir'de yapımı devam eden şehir hastanesine ulaşım sıkıntısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23001 23.12.2019 İzmir'in Karaburun ilçesindeki İris Gölünün imara açılacağı yönündeki haberlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23240 03.01.2020 Cinayet vakalarının önlenmesi ve kamu personelinin güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23376 03.01.2020 İzmir'de Neonteikhos antik kentine ait yolun otoban inşaatının altında kaldığının tespit edilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23383 03.01.2020 Türkiye'de son dokuz yılda göç sonrası ortaya çıkan salgın hastalıklara ve alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23384 03.01.2020 Son bir yılda görülen uyuz hastalığı vakalarına ve Bakanlıkça alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23385 03.01.2020 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23389 03.01.2020 İnfluenza hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23392 03.01.2020 İzmir'in susuzluk sorununun giderilmesi amacıyla Gediz Nehri Havza Yönetim Planı'nın hayata geçirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23771 15.01.2020 Gediz Deltası'nın Mavişehir yakınlarında bulunan havzasında bulunan atıkların temizlenmesi ve bölgenin korunmasına dair Bakanlığın planlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23775 15.01.2020 Bir madencilik firmasının İzmir'in Menderes ilçesindeki bir baraj havzasında mermer ocağı açma talebinde bulunduğu iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23776 15.01.2020 İzmir'in Narlıdere ilçesinin riskli alan olarak ilan edilen mahallelerinin kentsel dönüşüm planlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23838 15.01.2020 İzmir Aliağa'da bulunan endüstri bölgesi projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23852 15.01.2020 Çocuklara yönelik olarak üretilen ürünlerin denetimine ve sonuçlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24160 21.01.2020 İzmir'den son iki yılda yurtdışına göç edenlere ve göçü önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24337 21.01.2020 İzmir'de sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24338 21.01.2020 İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Antik Kenti için bir koruma ve kazı planı olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24353 21.01.2020 Son yapılan elektrik zamlarından etkilenecek küçük ve orta ölçekli sanayi yatırımcılarını destekleyici politikalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24358 21.01.2020 İzmir'de borcu bulunan çiftçilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24816 03.02.2020 İzmir'in Çeşme ilçesinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24845 03.02.2020 İzmir'de olası bir depreme yönelik yapılan çalışmalara ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin hazırladığı deprem raporuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24859 03.02.2020 2019-2020 yılları için İzmir'deki antik şehirlere ayrılan restorasyon bütçesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24860 03.02.2020 İzmir'in kültür ve sanat hayatını geliştirmek üzere 2019-2020 yılları için ayrılan bütçeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24861 03.02.2020 2020 yılı için İzmir'deki antik şehirlere ayrılan restorasyon bütçesine ve uluslararası tanıtıma yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24862 03.02.2020 Çeşme ve Urla'da alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24863 03.02.2020 İzmir'in Çeşme ilçesinde Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24867 03.02.2020 Türkiye genelinde bulunan nitelikli okul sayısı ile Bakanlığın bu okulların kontenjanlarının artırılmasına yönelik çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24868 03.02.2020 Son iki yılda Türkiye'de kız çocuklarının okula devamsızlık oranlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24869 03.02.2020 İzmir'in ilçelerinde ve Türkiye genelinde taşımalı sistemin kız çocuklarının okula devamı ile ilgili istatistiklere etkisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24878 03.02.2020 Eczanelerdeki ilaç yetersizliğine yönelik olarak Bakanlığın aldığı önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/24879 03.02.2020 İzmir'de koronavirüse yönelik alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24905 03.02.2020 İzmir'de yapılması planlanan ikinci çevre yoluna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25932 24.02.2020 İzmir'de bulunan tarihi elektrik fabrikasının müzeye dönüştürülmek amacıyla bir vakfa devredileceği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25934 24.02.2020 Sabiha Gökçen Havaalanının teknik ve altyapı eksikliklerini gidermek için alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25981 24.02.2020 Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanan kurum sayısına ve ne kadar kredi verildiğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25987 24.02.2020 Motosikletli kuryelerin ölümüne neden olan trafik kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26021 24.02.2020 İntihar vakalarının sayısı ile ruh sağlığının korunmasına dair yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26039 24.02.2020 İzmir'de bulunan tarihi elektrik fabrikasının müzeye dönüştürülmek amacıyla bir vakfa devredileceği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26042 24.02.2020 Gıda denetimlerine ve firmalara yönelik yaptırımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26043 24.02.2020 Bakanlık tarafından yapılan gıda denetimlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26044 24.02.2020 Bakanlık tarafından yapılan gıda denetimlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26063 24.02.2020 5 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanında meydana gelen kazada DHMİ'nin sorumluluğuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26064 24.02.2020 İzmir Adnan Menderes Havaalanının pist sayısının artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26065 24.02.2020 Ülke genelindeki havaalanları pistlerinin durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26102 28.02.2020 İzmir'deki binalar için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ve belirlenen toplanma alanlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26103 28.02.2020 2002 yılından bu yana İzmir'de toplanan deprem vergisi tutarına ve bu vergilerin kullanımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26132 28.02.2020 Koronavirüsün turizme etkilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26133 28.02.2020 Koronavirüsün Ege Bölgesi ve İzmir'deki turizme etkileri ve bu yöndeki çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26140 28.02.2020 İzmir'de bulunan okullar için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26143 02.03.2020 İdlib'deki gözlem noktalarının hava saldırılarına karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26145 27.02.2020 Türkiye genelinde açılan şehir hastanelerindeki klinik gözlem konukevlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26146 27.02.2020 İstanbul ve Ankara Zekai Tahir Burak Araştırma Hastanesinde çalışan koronavirüs ve karantina konusunda deneyimli personel ve uzman hekim sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26147 27.02.2020 Yerli İnsan Kanı Plazmasından İlaç Üretim Projesi kapsamında Kızılay'ın Almanya'daki bir şirkete kan tüpü göndermesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26151 28.02.2020 İzmir'de bulunan devlet hastaneleri için depreme dayanıklılık testi yapılıp yapılmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26152 28.02.2020 İzmir'de koronavirüs vakası görülmesi halinde kullanılacak karantina hastanesine ve yeterli personelin olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26161 28.02.2020 Koronavirüsün İzmir'deki sanayi hacmine etkileri ve bu konudaki çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26189 28.02.2020 Koronavirüsün ticaret alanında meydana getirdiği zararın tespiti ve bu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26190 28.02.2020 Koronavirüsün İzmir'deki ticaret hacmine etkileri ve bu konudaki çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26577 11.03.2020 Olası bir deprem durumu için iletişim altyapılarının güçlendirmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26633 11.03.2020 İzmir'deki okulların depreme dayanıklılığına yönelik çalışmalara ve riskli okulların bulunduğu ilçelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26675 11.03.2020 Olası bir depremde yaşanabilecek ulaşım sorunlarına karşı yapılan planlamalara ve GSM operatörlerinin altyapı çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26676 11.03.2020 Olası deprem durumunda iletişimin sağlanması için kurulacak ortak hatta ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26682 11.03.2020 Bakanlığın 9 Mart 2020 tarihinde açıkladığı Çeşme Projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26683 11.03.2020 Bakanlığın 9 Mart 2020 tarihinde açıkladığı Çeşme Projesinin sermayesinin kaynağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26701 11.03.2020 İzmir'de depreme dayanıklı okullar yapılmasına yönelik çalışmalara ve riskli binalarda eğitim yapılamaması durumunda alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26725 11.03.2020 Bakanlığın 9 Mart 2020 tarihinde açıkladığı Çeşme Projesi kapsamında kamulaştırılan arazilere ve projenin su ihtiyacına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27586 06.04.2020 Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin istatistiklerinin tutulması konusunda TÜİK ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27587 06.04.2020 Koronavirüs salgınının ülkemize yapılacak yatırımlara olan etkisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27588 06.04.2020 Son beş yılda ülkemize yapılan yabancı yatırımlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27620 06.04.2020 İzmir ili Aliağa ilçesinde kısa çalışma ödeneğine başvuran ve sosyal yardımlardan yararlanan kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27621 06.04.2020 İzmir ili Bergama ilçesinde kısa çalışma ödeneğine başvuran ve sosyal yardımlardan yararlanan kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27622 06.04.2020 İzmir ili Beydağ ilçesinde kısa çalışma ödeneğine başvuran ve sosyal yardımlardan yararlanan kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27623 06.04.2020 İzmir ili Menemen ilçesinde kısa çalışma ödeneğine başvuran ve sosyal yardımlardan yararlanan kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27624 06.04.2020 İzmir ili Ödemiş ilçesinde kısa çalışma ödeneğine başvuran ve sosyal yardımlardan yararlanan kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27651 06.04.2020 İzmir ilindeki esnaflardan düşük faizli kredi olanağından yararlanmak için başvuranlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27672 06.04.2020 Bakanlık tarafından hazırlanan uzaktan eğitim programı kapsamında gösterilen bir içeriğe ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27680 06.04.2020 İzmir ilinde koronavirüs tedavisi yapılan hastanelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27681 06.04.2020 29 Mart itibarıyla iyileşen koronavirüs hastalarının istatistiki verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27682 06.04.2020 Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgilenen hastanelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27683 06.04.2020 Koronavirüsle mücadelede hekimlerin korunmasıyla ilgili alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27684 06.04.2020 İzmir ilinde yaşayan ve 65 yaş ve üzerinde olup kronik hastalığa sahip olan kişilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27711 06.04.2020 İzmir ilindeki çiftçilerden gübre ve mazot desteğinden faydalanacak kişilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27712 06.04.2020 Bakanlığa yapılacak atamalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27713 06.04.2020 İzmir ili Menemen ilçesindeki çiftçilerden gübre ve mazot desteğinden faydalanacak kişilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27714 06.04.2020 İzmir ili Ödemiş ilçesindeki çiftçilerden gübre ve mazot desteğinden faydalanacak kişilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27715 06.04.2020 Bakanlığa yapılacak atamalardan su ürünleri mühendisliği kadrosuna yapılacak alımlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27730 06.04.2020 Limanlarda çalışan kişilerde koronavirüs tespit edilip edilmediğine ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27731 06.04.2020 İzmir ilinde bulunan limanların halihazırda çalışmasına ve limanlarda çalışan kişilerde koronavirüs tespit edilip edilmediğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27732 06.04.2020 11.3.2020 tarihinden itibaren Bakanlığın açıkladığı destek programlarından yararlanmak için İzmir ilinden başvuran kuruluşlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27737 06.04.2020 İzmir ilindeki limanlarda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27738 06.04.2020 Ülkemiz genelindeki limanlarda koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28747 30.04.2020 Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nün yeniden aktif hale getirilmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28820 30.04.2020 Covid-19 salgını süresince İzmir ilindeki kadın ve genç işsizliği verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28821 30.04.2020 Covid-19 salgını süresince İzmir ilinde İŞKUR'a başvuran kişi sayısı ile işsizlik verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28822 30.04.2020 11 Mart 2020 tarihinden itibaren İzmir ilinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28823 30.04.2020 11 Mart 2020 tarihinden itibaren İzmir ilinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kadın ve erkek sayılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28840 30.04.2020 Koronavirüs salgını nedeniyle alışveriş merkezlerinde alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28850 30.04.2020 Covid-19 salgını sebebiyle İzmir'de turizm sektörünün uğradığı zarara ve işsiz kalan kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28851 30.04.2020 Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye genelinde turizm sektörünün uğradığı zarara ve işsiz kalan kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28854 30.04.2020 Bakanlığın uzaktan eğitime erişime yönelik çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28855 30.04.2020 İzmir ilinde Bakanlığın uzaktan eğitime yönelik altyapı çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28866 30.04.2020 Covid-19 salgını nedeniyle İzmir ilindeki huzurevlerinde alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/28867 30.04.2020 İzmir'de görülen Covid-19 vakalarının yaş, cinsiyet ve sağlık geçmişlerine dair verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/28870 30.04.2020 İzmir ilinde verilen desteklerden yararlanan KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28875 30.04.2020 Covid-19 salgını süresince İzmir ilinde tarım sektörüne verilen desteklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28876 30.04.2020 İzmir'de Bakanlığa tahsis edilen hazine arazilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28877 30.04.2020 İzmir ilindeki istihdam oranının artırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28878 30.04.2020 İzmir ilinde kurulması planlanan su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28879 30.04.2020 Son 17 yılda İzmir'in tarım ekonomisine yaptığı katkı miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28882 30.04.2020 Covid-19 nedeniyle dükkanını kapatan kadın esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28883 30.04.2020 Covid-19 salgını süresince İzmir ilindeki ithalat ve ihracat verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28884 30.04.2020 Gümrük çalışanlarını Covid-19 salgınından korumak adına alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29925 27.05.2020 İzmir'de Bakanlığa bağlı huzurevi açma projesi olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29926 27.05.2020 İzmir'de mevsimlik işçi olarak çalışan kişilerin durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29927 27.05.2020 Hasta ve yaşlı bakıcısı yetiştirme yönünde bir proje olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/29932 27.05.2020 Genç işsizliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29933 27.05.2020 Genç işsizliğinin önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/29975 27.05.2020 Kredi Garanti Fonu kefaletli işe devam desteği kapsamında İzmir ilinden yapılan başvurulara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29983 27.05.2020 2020 yılında göçmenlerle ilgili sosyal uyum programlarının daha yaygın ve etkin hale getirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29984 27.05.2020 Düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ne çıkışının engellenmesine yönelik acil eylem planına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29986 27.05.2020 Askıda patates gibi uygulamalarla patatesin halka ulaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29999 27.05.2020 Covid-19 pandemisi nedeniyle turizm tesislerini kullanan kişilere yönelik sağlık temelli izleme yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30000 27.05.2020 Covid-19 pandemisi nedeniyle kongre turizminde alınması gereken önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30001 27.05.2020 Covid-19 pandemisinin kongre turizmine etkisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30009 27.05.2020 SMA Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilacının uygulandığı hastane sayısının bazı il ve bölgelerde yetersiz olmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30010 27.05.2020 MHRS sistemi ile son bir yılda gerçekleştirilen muayene verilerine ve sistem ile doktor performansı arasındaki bağlantıya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30017 27.05.2020 Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün yeniden aktif hale getirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30018 27.05.2020 Hemşire atamalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30019 27.05.2020 Hemşirelere 3600 ek gösterge verilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30036 27.05.2020 İzmir'de bulunan KOBİ'lerin borçlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30037 27.05.2020 Covid-19 pandemisi nedeniyle KOBİ'lere sağlanan desteklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30038 27.05.2020 Sanayi üretimindeki daralmanın telafi edilmesine yönelik alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30039 27.05.2020 Kredi Garanti Fonu kefaletli işe devam desteği kapsamında İzmir ilinden yapılan başvurulara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30040 27.05.2020 Covid-19 pandemisinin sanayi sektörüne etkisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30043 27.05.2020 Covid-19 salgını nedeniyle topraklarını ekememiş çiftçilere verilen desteklere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30044 27.05.2020 Covid-19 salgını nedeniyle İzmir ilinde topraklarını ekememiş çiftçilere verilen desteklere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30045 27.05.2020 İzmir ilinde bulunan tarıma dayalı ihtisas sanayi bölgelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30046 27.05.2020 İzmir ilinde bulunan yangın söndürme helikopterlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30053 27.05.2020 Patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30054 27.05.2020 Patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30055 27.05.2020 Gençlerin tarım sektörüne yönlendirilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30071 27.05.2020 Covid-19 salgını nedeniyle KOBİ'lere destek olan e-ticaret sitelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30398 04.06.2020 İzmir'de bulunan KOSGEB Güney Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30706 12.06.2020 İzmir'de verilen istihdam artırıcı yatırım teşviklerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30707 12.06.2020 Kısa çalışma ödeneğinde prim gün şartı için getirilen üç yıllık sürenin bir yıla düşürülmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30760 12.06.2020 İzmir'de Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na başvuru yapan işletme sayısına ve turizm sektörü çalışanlarına yönelik planlanan eğitimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30761 12.06.2020 Türkiye genelinde Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na başvuru yapan işletme sayısına ve turizm sektörü çalışanlarına yönelik planlanan eğitimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30796 12.06.2020 Mayıs 2020 sonu itibarıyla İzmir'de Covid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi için başvuru yapan kuruluş sayısına ve sanayiciler için planlanan teşviklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30797 12.06.2020 İzmir'e son 1 yılda verilen yatırım teşviklerinin sektörlere göre dağılımına ve son 4 ayda verilen toplam teşvik miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30798 12.06.2020 İzmir Teknoloji Üssü Projesi'ne ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/30809 12.06.2020 İzmir'in olası bir susuzluk sorunu yaşamasına karşı Bakanlığın belirlediği acil eylem planına ve Gördes Barajı'nın su havzası olarak kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31125 18.06.2020 Seyyar süt satıcılarına yönelik uygulanan yaptırımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31145 18.06.2020 İzmir ilinde faaliyet gösteren ve koronavirüs salgını sürecinden olumsuz etkilenen esnaflara destek olunması adına yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31146 18.06.2020 Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan berber esnafına destek verilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31147 18.06.2020 İzmir'de pandemi nedeniyle yapılan işten çıkarmalara karşı alınan önlemlere ve kapatılan iş yerlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31148 18.06.2020 İzmir Gömlek Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odasına üye işletmelerin maske üretiminde karşılaştıkları mevzuata dayalı engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31150 18.06.2020 15 Mart 2020 tarihinden itibaren esnaf ve sanatkarların yaptığı işten çıkarmalara yönelik alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31151 18.06.2020 Ayakkabı ve deri esnafının kayıt dışı istihdam sorununa ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31152 18.06.2020 Yerel pazarların koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmemesi için Bakanlıkça alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31153 18.06.2020 Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası üyelerinin banka kredilerinden yararlandırılması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31154 18.06.2020 Kitap ve kırtasiyecilerin beyanname ödemelerinin ertelenmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32069 11.07.2020 İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Sümerbank tekstil fabrikasının bulunduğu arazinin hazineye devredileceği ve konut arazisine dönüştürüleceği yönünde haberlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32115 11.07.2020 İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Sümerbank fabrikasının arazisinin belediyenin borçlarına karşılık hazineye devredileceği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33036 18.08.2020 2004-2019 yılları arasında toplanan deprem vergisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33089 18.08.2020 2004-2019 yılları arasında toplanan deprem vergisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33117 18.08.2020 13 Ağustos 2020 tarihinde İzmir ilinin Çeşme ilçesinde yaşanan yangın sonrasında arkeolojik sit alanının korunması için Bakanlığın alacağı tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33163 18.08.2020 13 Ağustos 2020 tarihinde İzmir ilinin Çeşme ilçesinde yaşanan yangına ve yangın sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34943 12.10.2020 11 Mart 2020 tarihinden bu yana İzmir'deki işsizlik verilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/34950 12.10.2020 2020 yılı Mart ayı itibarıyla İzmir'de kredi kullanan çiftçi sayısına ve çiftçilerin bankalara olan borçlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34951 12.10.2020 Türkiye genelinde ve İzmir ilinde 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla ipotekli durumda olan arazilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34974 12.10.2020 Covid-19 salgını sürecinde esnaflara yönelik icra takiplerinin durdurulması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/34975 12.10.2020 Pandemi döneminde esnafa ait prim borçlarının alınmaması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/34976 12.10.2020 Bakanlığın esnafa olan borçlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/34977 12.10.2020 Sokak esnafının kayıt altına ve sosyal güvenceye alınmasına dair planlama yapılıp yapılmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35018 12.10.2020 İzmir'de organize sanayi bölgeleri içerisinde bulunan meslek liselerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35019 12.10.2020 Türkiye genelinde organize sanayi bölgeleri içerisinde bulunan meslek liselerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35038 12.10.2020 Pandemi dönemi boyunca Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinde elektriği kesilen abonelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35041 12.10.2020 Atıklarını Gediz Nehri'ne boşaltan işletmelere ve nehirdeki kirlilikle mücadele çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35043 12.10.2020 Pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35044 12.10.2020 İzmir ilinin su sorununa ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35055 12.10.2020 Sokak esnafının kayıt altına ve sosyal güvenceye alınmasına dair planlama yapılıp yapılmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35056 12.10.2020 Pandemi döneminde esnafa ait prim borçlarının alınmaması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35057 12.10.2020 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla Bakanlığın esnafa olan borç miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35058 12.10.2020 İzmir'in Tire ilçesinde 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla elektriği kesilen esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35059 12.10.2020 İzmir'in Menemen ilçesinde 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla elektriği kesilen esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35060 12.10.2020 İzmir'in Bergama ilçesinde 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla elektriği kesilen esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35061 12.10.2020 İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla elektriği kesilen esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35062 12.10.2020 İzmir ilinde ve Türkiye genelinde 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla elektriği kesilen esnaf sayısı ile esnafların fatura borçlarının ertelenmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35063 12.10.2020 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla icra işlemlerine tabi tutulan esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36719 18.11.2020 Organize sanayi bölgelerinin içinde yer alan meslek liselerine ulaşımda kolaylık sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36748 18.11.2020 2018 yılından itibaren organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek okullarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36749 18.11.2020 Yerli aşı çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36750 18.11.2020 İzmir'de yaşanan depremden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36751 18.11.2020 Aliağa'da kurulması planlanan endüstri bölgesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36752 18.11.2020 İzmir'de açılacağı duyurulan model fabrikaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36753 18.11.2020 İzmir depreminden etkilenmiş ve KOSGEB'e borcu olan KOBİ'ler için bir çalışma olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36754 18.11.2020 Fabrikalarda görülen Covid-19 vakalarında ve sanayi sektöründe alınması gereken tedbirlerin denetimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36755 18.11.2020 Gediz Nehri'nde atık su arıtma projesinin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36756 18.11.2020 Yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması bedelinin pandemi süreci nedeniyle belirli bir süre alınmaması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36757 18.11.2020 2015-2019 yılları arasında İzmir'de KOBİ ve Ar-Ge destekleri kapsamında desteklenen araştırma projelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36758 18.11.2020 İzmir Kalkınma Ajansına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36759 18.11.2020 Bakanlıkça organize sanayi bölgelerinin yeşil enerji merkezleri olması ve kendi enerjilerini üretebilmeleri konularında verilen desteklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36760 18.11.2020 Sanayi sicil belgesi sahibi işletme verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37354 30.11.2020 İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılmakta olan şehir hastanesinin bulunduğu bölgeden bir fay hattının geçip geçmediğine dair yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37355 30.11.2020 İzmir depremi sonrasında depremzedeler için yapılacak konutların bulunduğu bölgeden bir fay hattının geçip geçmediğine dair yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37391 30.11.2020 İzmir Aliağa'da bulunan endüstri bölgesi projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37392 30.11.2020 YEKDEM bedelinin sınırlandırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37393 30.11.2020 Organize sanayi bölgelerindeki istihdama ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37394 30.11.2020 Gediz Nehri atık su arıtma projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37395 30.11.2020 2018'den bu yana organize sanayi bölgeleri içinde açılan meslek liselerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37396 30.11.2020 Çevreci organize sanayi bölgelerinin desteklenmesi için ayrılan bütçeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37397 30.11.2020 Organize sanayi bölgelerinin su sorunun çözümüne ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37398 30.11.2020 Yerli koronavirüs aşısındaki gelişmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/37411 30.11.2020 Bakanlığın düşük faizli kredi sağladığı sektörlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37412 30.11.2020 İzmir'deki depremden olumsuz etkilenen il esnafına yönelik Bakanlıkça yapılan desteklemelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37413 30.11.2020 Kadın kooperatiflerini önceleyen kooperatiflerin desteklenmesi programı kapsamında hibe desteği alan illere ve kadınlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37414 30.11.2020 Kuzey Afrika'daki bazı ülkelerin ülkemizdeki tekstil sektöründeki mallara ambargo uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37415 30.11.2020 Azerbaycan ile yapılan ticari anlaşmaya ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37416 30.11.2020 2020 yılı içinde ilave gümrük vergisi getirilen ürün gruplarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37417 30.11.2020 İzmir'deki depremden olumsuz etkilenen il esnafına yönelik Bakanlıkça verilecek hibenin miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37418 30.11.2020 Destek verilen ihracatçıların bölgesel ve il bazındaki dağılımlarına ve ticarete olan katkılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37419 30.11.2020 E- ticaret desteği verilen KOBİ'lerin bölgesel ve il bazındaki verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37420 30.11.2020 E-ticarete dahil olan firma ve kadın sayısı ile e-ticaretin sektörlere göre dağılımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37425 30.11.2020 İzmir'e yapılacak şehir hastanesine ulaşım konusunda yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37426 30.11.2020 Tire-Belevi yolunun akıbetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37427 30.11.2020 2021 yılında Bakanlığın deniz yolları için kullanılmak üzere ayırdığı bütçeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37428 30.11.2020 Ankara-İzmir hızlı tren hattının güzergahında obruk oluşmasına ve bölgede yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37429 30.11.2020 Kamyon şoförlerinin Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolundan geçişlerinde ödedikleri ücretlerin yapılandırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37430 30.11.2020 İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılmakta olan şehir hastanesinin bulunduğu bölgeden bir fay hattının geçip geçmediğine dair yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37673 30.11.2020 Esnaflara verilmesi planlanan desteklemelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37678 30.11.2020 Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesinin akıbetine ve maliyetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40436 29.01.2021 İzmir'de depremzedeler için yapılacak konutlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40485 29.01.2021 Anestezi teknikeri istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40488 29.01.2021 Ağız ve diş sağlığı teknikeri istihdamına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40501 29.01.2021 YEKDEM bedelinin sınırlandırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40502 29.01.2021 İzmir Aliağa'da bulunan endüstri bölgesi projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40503 29.01.2021 Organize sanayi bölgelerindeki istihdama ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40504 29.01.2021 Çevreci organize sanayi bölgelerinin desteklenmesi için ayrılan bütçeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40505 29.01.2021 Organize sanayi bölgelerinin su sorununun çözümüne ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40506 29.01.2021 Yerli koronavirüs aşısındaki gelişmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40513 29.01.2021 Mart 2020'den bu yana gıda firmalarına yapılan denetimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40547 29.01.2021 Destek verilen ihracatçıların bölgesel ve il bazındaki dağılımlarına ve ticarete olan katkılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40549 29.01.2021 E- ticaret desteği verilen KOBİ'lerin bölgesel ve il bazındaki verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40550 29.01.2021 Gelir kaybı desteği başvurusunda bulunan esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40551 29.01.2021 Mart-Aralık 2020 tarihleri arasında Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine kayıt olan işletmelere ait verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40552 29.01.2021 E-ticaret sistemine kaydolan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde merkezi olan işletme sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40553 29.01.2021 İşletmelerin kredi kullanımları ile Doğu Anadolu bölgesi illerinin ticari alanda kalkınmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40554 29.01.2021 Limanlarda bulunan ticaret noktalarındaki depolama işlemleri için yapılan yatırım tutarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40555 29.01.2021 İzmir Çeşme Limanının işletilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40566 29.01.2021 Yiğitler Barajı Projesi için yapılan harcama tutarına ve projenin akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40567 29.01.2021 Bakanlıkça limanlarda bulunan depolara yapılan yatırımlara ve liman işleten firmalara yapılan denetimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40568 29.01.2021 Ödemiş-Kiraz demiryolu projesinin akıbetine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40569 29.01.2021 2021 yılında Bakanlığın deniz yolları için kullanılmak üzere ayırdığı bütçeye ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40570 29.01.2021 Ankara-İzmir hızlı tren hattının güzergahında obruk oluşmasına ve bölgede yapılan altyapı çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40571 29.01.2021 İzmir Çeşme Limanının işletilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40572 29.01.2021 Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir yüksek standartlı demiryolu projesi için yapılan ihaleye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40905 29.01.2021 İzmir Çeşme Limanının işletilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41151 12.02.2021 İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yeni yapılacak konutlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41152 12.02.2021 İzmir'de 16 Ekim 2020 tarihinde yapılan kanun değişikliğinden etkilenerek kırsal mahalle statüsü verilen alanlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41163 12.02.2021 İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41230 12.02.2021 İzmir'de yasal değişiklik ile köylerin mahalleye dönüştürülmesinin yol açtığı tarımsal zarara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41231 12.02.2021 Yasal değişiklik ile köylerin mahalleye dönüştürülmesinin yol açtığı tarımsal zarara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41247 12.02.2021 Mart 2020'den bu yana elektronik ticaret bilgi sistemine kayıt olan ve ayakkabı sektöründe bulunan firmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41248 12.02.2021 Pandemi döneminde kapanan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gıda sektörü esnafına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41249 12.02.2021 Pandemi döneminde İzmir'de kapanan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gıda sektörü esnafına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41250 12.02.2021 Esnaflara verilmesi planlanan desteklere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41258 12.02.2021 İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı Projesi için belirlenen dış krediye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41259 12.02.2021 İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı Projesi yapımında karşılaşılabilecek jeolojik tehlikelere karşı alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41260 12.02.2021 Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinin akıbetine ve maliyetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41261 12.02.2021 Kamyon şoförlerinin Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolundan geçişlerinde ödedikleri ücretlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41493 19.02.2021 İzmirli depremzedelere yönelik desteklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41494 19.02.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle yıkılan konutların mülkiyet durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41526 19.02.2021 Bakaya ve yoklama kaçaklarının bedelli askerlikten yararlandırılmasına yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41930 19.02.2021 İzmir depreminde yıkılan bazı konutların Hazineye devir işlemlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42725 08.03.2021 İzmir'de depremzedeler için yapılacak konutlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42726 08.03.2021 Bazı mahallelerin kırsal alan statüsüne alınması nedeniyle belediyeler tarafından satılan taşınmazlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42779 08.03.2021 Ağız ve diş sağlığı teknikeri istihdamına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/42780 08.03.2021 Anestezi teknikeri istihdamına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/42790 08.03.2021 Yapılması planlanan organize sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerinin bölgelere göre dağılımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42791 08.03.2021 Sanayicilerden toplanan YEKDEM bedellerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42798 08.03.2021 İzmir'in Bergama ilçesinde satışa çıkarılan tarım arazilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42799 08.03.2021 6360 sayılı Kanunla mülkiyetleri belediyelere geçirilen köylülere ait tarım arazileri ve taşınmazlar ile kırsal alan ilan edilen mahallelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42815 08.03.2021 Gelir kaybı desteğine başvuran esnafın illere ve sektörlere göre dağılımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43437 24.03.2021 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem sonrasında Bayraklı ilçesine TOKİ tarafından yapılacağı duyurulan konutlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43478 24.03.2021 TEİAŞ tarafından İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Adalet Mahallesi'nde yüksek güçlü bir trafo inşa edileceği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43483 24.03.2021 Mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla istihdama kazandırılan kişilere ve bu kişilere sağlanan kamu desteği miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43514 24.03.2021 Mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla istihdama kazandırılan kişilere ve bu kişilere sağlanan kamu desteği miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43523 24.03.2021 YEKDEM bedellerinin Türk lirası olarak alınmasına ve bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43524 24.03.2021 Mobilya sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/43542 24.03.2021 Bakanlık bünyesinde istihdam edilmesi planlanan gıda ve balıkçılık teknolojisi mühendisi sayılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43554 24.03.2021 Mobilya sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/43555 24.03.2021 İzmir Çeşme Limanının işletilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43566 24.03.2021 İzmir Çeşme Limanının işletilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43639 24.03.2021 TEİAŞ tarafından İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Adalet Mahallesi'nde yüksek güçlü bir trafo inşa edileceği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43826 02.04.2021 İzmir'in Tire ilçesinde bulunan Kartal Dağı'nda mermer ocağı kurulacağı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43827 02.04.2021 İzmir'de yapılması planlanan ikinci çevre yolu çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43850 02.04.2021 İzmir depreminde yıkılan bazı konutların Hazine'ye devir işlemlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43857 02.04.2021 Ege Denizi'nden geçiş yaparken yakalanan göçmenlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43872 02.04.2021 Bakaya ve yoklama kaçaklarının bedelli askerlikten yararlandırılmasına yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43902 02.04.2021 İzmir'in Tire ilçesinde bulunan Kartal Dağı'nda mermer ocağı kurulacağı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43903 02.04.2021 Dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43904 02.04.2021 Su Şurası'nda açılışlarının gerçekleştirildiği duyurulan tesislere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43922 02.04.2021 Kamyon şoförlerinin Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolundan geçişlerinde ödedikleri ücretlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43923 02.04.2021 İzmir'de yapılması planlanan ikinci çevre yolu çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44310 14.04.2021 İzmir'de borçlarını ödeyemediği için haklarında icra takibi başlatılan kişilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/44315 14.04.2021 Bazı mahallelerin kırsal alan statüsüne alınması nedeniyle belediyeler tarafından satılan taşınmazlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44366 14.04.2021 Yapılması planlanan organize sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerinin bölgelere göre dağılımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44367 14.04.2021 İzmir Aliağa'da bulunan endüstri bölgesi projesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44372 14.04.2021 İzmir'in Bergama ilçesinde satışa çıkarılan tarım arazilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44373 14.04.2021 6360 sayılı Kanunla mülkiyetleri belediyelere geçirilen köylülere ait tarım arazileri ve taşınmazlar ile kırsal alan ilan edilen mahallelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44378 14.04.2021 Gelir kaybı desteği başvurusunda bulunan esnafa dair istatistiki verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44469 15.04.2021 İzmir'deki hastanelerin yatak sayılarının ve servis kapasitelerinin artırılması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44470 15.04.2021 Ülkemizde görülen meningokok vakalarına ve aşılarının teminine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/44553 14.04.2021 Sanayicilerden toplanan YEKDEM bedellerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44573 14.04.2021 Gelir dağılımı adaletsizliğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44585 14.04.2021 İzmir'de Kod-29 uygulamasıyla işten çıkarılan kişilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45821 26.05.2021 Millet bahçelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45824 26.05.2021 İzmir'de borçlarını ödeyemediği için haklarında icra takibi başlatılan kişilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45825 26.05.2021 1 Ocak-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında İzmir'de icra iflas dairelerinde açılan dosya sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45836 26.05.2021 Kod-29 ve Kod-46 ile işten çıkarılan kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45872 26.05.2021 İzmir Bergama'da yapılması planlanan millet bahçesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45873 26.05.2021 İzmir'in Tire ilçesinde bulunan Kartal Dağı'nda mermer ocağı kurulacağı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45897 26.05.2021 Ege Denizi'nden geçiş yaparken yakalanan göçmenlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45898 26.05.2021 Çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitimlerine ve bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45899 26.05.2021 İzmir Limanında uyuşturucu ticaretine karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45905 26.05.2021 İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Antik Kentinin korunmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45916 26.05.2021 SGK tarafından engelli vatandaşlara sağlanan tekerlekli sandalyelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45917 26.05.2021 Ülkemizde görülen meningokok vakalarına ve aşılarının teminine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45918 26.05.2021 İzmir'deki hastanelerin yatak sayılarının ve servis kapasitelerinin artırılması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45919 26.05.2021 Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45925 26.05.2021 İzmir Aliağa'da bulunan endüstri bölgesi projesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45926 26.05.2021 Sanayicilerden toplanan YEKDEM bedellerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45937 26.05.2021 Su Şurasında açılışlarının gerçekleştirildiği duyurulan tesislere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45938 26.05.2021 Dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45948 26.05.2021 Mobilya sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45949 26.05.2021 Nefes kredisi olarak anılan kredilerden yararlanan işletme sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45950 26.05.2021 Hibe desteği başvurusunda bulunan esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45951 26.05.2021 İzmir Limanında uyuşturucu ticaretine karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/45952 26.05.2021 Çeşme Limanına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45953 26.05.2021 Son 4 ayda İzmir'de iflas eden esnaf ve işsiz kalan kişi sayılarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45958 26.05.2021 Kamyon şoförlerinin Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolundan geçişlerinde ödedikleri ücretlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45959 26.05.2021 İzmir'de yapılması planlanan ikinci çevre yolu çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/45960 26.05.2021 Çeşme Limanının işletilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46466 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46475 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46482 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46494 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46500 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46503 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46513 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46516 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46525 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46538 03.06.2021 İngiltere ve Rusya'dan gelen turistlerin pandemi nedeniyle ülkeye gelememesinden kaynaklanan zarara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46539 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46540 03.06.2021 Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansına üye olan ve Bakanlık tarafından verilen desteklerden yararlanan İzmir'deki işletme sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46541 03.06.2021 Bakanlık tarafından yurt içi ve yurt dışı için hazırlanan kamu spotu ve tanıtım filmlerine yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46547 03.06.2021 İzmir'de yüz yüze eğitimin başlayacağı okulların dezenfeksiyon işlemlerine ve depreme karşı dayanıklılık kontrollerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46548 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46552 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46558 03.06.2021 Bakanlık tarafından Covid-19 için hazırlanan kamu spotlarına yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46564 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46570 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46584 03.06.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46767 08.06.2021 Deniz hıyarının avlanmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46768 08.06.2021 Ege Denizi ve İzmir Körfezine deniz salyasının yayılmaması için alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46845 08.06.2021 İzmir'de deniz hıyarının avlanmasının ve deniz salyasının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46846 08.06.2021 Deniz hıyarının avlanmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47332 21.06.2021 Millet bahçelerinin peyzajında görev alan peyzaj mimarlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47333 21.06.2021 Son 5 yıldır deniz dibi temizliği ve su arıtma konusunda yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47334 21.06.2021 2020 yılı Haziran ayında Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası bölgeye yapılan yatırımlara ve TOKİ tarafından yaptırılan konutlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47344 21.06.2021 İzmir Şehir Hastanesinin yapımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47345 21.06.2021 11 Mart 2020 - 16 Haziran 2021 tarihleri arasında Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47346 21.06.2021 11 Mart 2020 - 16 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir'de Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47359 21.06.2021 2020 yılı Haziran ayında Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası yeni okul inşası talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47365 21.06.2021 İzmir Şehir Hastanesinin yapımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47370 21.06.2021 Temmuz 2018'den bu yana İzmir'de KOSGEB kredilerinden yararlananlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47371 21.06.2021 Temmuz 2018'den bu yana KOSGEB kredilerinden yararlananlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47372 21.06.2021 TÜBİTAK tarafından denizlerin korunmasına yönelik verilen desteklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47381 21.06.2021 Siirt ilinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47382 21.06.2021 İzmir ilinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47383 21.06.2021 Bitlis ilinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47384 21.06.2021 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47385 21.06.2021 İzmir'in Bayındır ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47386 21.06.2021 İzmir'in Kınık ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47387 21.06.2021 İzmir'in Bergama ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47388 21.06.2021 İzmir'in Kiraz ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47389 21.06.2021 İzmir'in Aliağa ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47390 21.06.2021 2020 yılının Mart ayından bu yana Bakanlıktan kredi desteği alan ve e-ticaret sisteminde yer alan işletme sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47391 21.06.2021 Rize ilinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47392 21.06.2021 İzmir'in Dikili ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47393 21.06.2021 Siirt ilinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47394 21.06.2021 İzmir'in Menderes ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47395 21.06.2021 Muş ilinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47396 21.06.2021 İzmir'in Foça ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47397 21.06.2021 Bitlis ilinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47398 21.06.2021 İzmir'in Menemen ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47399 21.06.2021 Bingöl ilinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47400 21.06.2021 İzmir'in Ödemiş ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47401 21.06.2021 İzmir'in Tire ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47402 21.06.2021 İzmir'in Tire ilçesinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47403 21.06.2021 İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47404 21.06.2021 Bingöl ilinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47405 21.06.2021 İzmir'in Bayındır ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47406 21.06.2021 Muş ilinde hibe desteğine başvuran esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47407 21.06.2021 İzmir'in Aliağa ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47408 21.06.2021 İzmir'in Menemen ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47409 21.06.2021 İzmir'in Kiraz ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47410 21.06.2021 İzmir'in Kınık ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47411 21.06.2021 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47412 21.06.2021 İzmir'in Foça ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47413 21.06.2021 İzmir'in Dikili ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47414 21.06.2021 İzmir'in Bornova ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47415 21.06.2021 İzmir'in Beydağ ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47416 21.06.2021 İzmir'in Bergama ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47417 21.06.2021 İzmir'in Bayraklı ilçesinde Kredi Garanti Fonu destekli kredilerden yararlanan kişi ve KOBİ'lere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47418 21.06.2021 2020 yılının Mart ayından bu yana Bakanlıktan kredi desteği alan kooperatif sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47419 21.06.2021 2021 yılının ilk 5 ayında İzmir'de iflas eden esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47420 21.06.2021 2021 yılı öncesi Bakanlığın deniz dibi temizliği için ayırdığı bütçeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47421 21.06.2021 2021 yılı öncesi Bakanlığın İzmir Körfezi ve Ege Denizi'nde deniz dibi temizliği için ayırdığı bütçeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47422 21.06.2021 2020 yılı Haziran ayında Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası bozulan yolun düzeltilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47433 21.06.2021 Millet bahçelerinin peyzaj mimarisi ihalelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47564 25.06.2021 Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47566 25.06.2021 Gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47582 25.06.2021 Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun anonim şirket olmasından sonra nasıl denetleneceğine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47601 25.06.2021 Bingöl'de çocukların uzaktan eğitime erişimde yaşadıkları sorunlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47602 25.06.2021 Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocuk işçilerin eğitime erişimine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47603 25.06.2021 Bingöl'ün Yedisu ve Karlıova ilçelerindeki internet altyapısıyla ilgili sorunların çözümüne ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47609 25.06.2021 Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47631 25.06.2021 Son 1 yılda intihar eden esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47632 25.06.2021 E-ticarete yönelik denetimlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47662 30.06.2021 1 Ocak-29 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir'deki icra takiplerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47663 30.06.2021 1 Ocak-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında İzmir'de icra iflas dairelerinde açılan dosya sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47680 30.06.2021 Kod-29 ve Kod-46 ile işten çıkarılan kişilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47691 30.06.2021 İzmir Bergama'da yapılması planlanan millet bahçesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47730 30.06.2021 İzmir Limanında uyuşturucu ticaretine karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47731 30.06.2021 Çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitimlerine ve bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47745 30.06.2021 İzmir Aliağa'da bulunan Kyme Antik Kentinin korunmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47756 30.06.2021 Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hurda gemileri söküm için MKE'ye teslim etmediği ve mevzuata aykırı olarak sattığı iddialarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47772 30.06.2021 Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47779 30.06.2021 SGK tarafından engelli vatandaşlara sağlanan tekerlekli sandalyelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47799 30.06.2021 2021 yılı Mart ayından bu yana yapılan zeytinyağı ithalatı ve satışı verilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47805 30.06.2021 Nefes kredisi olarak anılan kredilerden yararlanan işletme sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47806 30.06.2021 Hibe desteği başvurusunda bulunan esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47807 30.06.2021 İzmir Limanında uyuşturucu ticaretine karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47808 30.06.2021 Çeşme Limanına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47809 30.06.2021 Son 4 ayda İzmir'de iflas eden esnaf ve işsiz kalan kişi sayılarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47817 30.06.2021 İzmir'de yapılması planlanan ikinci çevre yolu çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47818 30.06.2021 Kamyon şoförlerinin Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolundan geçişlerinde ödedikleri ücretlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48271 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48277 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48278 14.07.2021 İzmir'de bulunan Çocuk İzlem Merkezine yapılan başvurulara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48282 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48295 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48296 14.07.2021 Deniz hıyarının avlanmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48297 14.07.2021 Ege Denizi ve İzmir Körfezine deniz salyasının yayılmaması için alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48298 14.07.2021 TOKİ'nin yaptığı sosyal konutlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48299 14.07.2021 İzmir'de yapılan sosyal konutlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48308 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48316 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48317 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48335 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48341 14.07.2021 Bakanlık tarafından yurt içi ve yurt dışı için hazırlanan kamu spotu ve tanıtım filmlerine yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48342 14.07.2021 Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansına üye olan ve Bakanlık tarafından verilen desteklerden yararlanan İzmir'deki işletme sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48343 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48344 14.07.2021 İngiltere ve Rusya'dan gelen turistlerin pandemi nedeniyle ülkeye gelememesinden kaynaklanan zarara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48356 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48361 14.07.2021 Bakanlık tarafından Covid-19 için hazırlanan kamu spotlarına yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48370 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48375 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48376 14.07.2021 İzmir'de deniz hıyarının avlanmasının ve deniz salyasının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48377 14.07.2021 Tarımdan uzaklaşan çiftçi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48389 14.07.2021 Bakanlık tarafından maske, dezenfektan ve benzer malzemeler için yapılan harcama miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48418 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Aliağa ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48419 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Balçova ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48420 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Bayındır ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48421 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Bergama ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48422 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Bornova ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48423 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Çiğli ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48424 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Dikili ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48425 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Foça ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48426 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Karabağlar ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48427 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Karşıyaka ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48428 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Kemalpaşa ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48429 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Kiraz ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48430 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Menderes ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48431 18.07.2021 İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Seferihisar ilçesinde zarar gören konutlara ve ilçeye yapılan yardımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48461 18.07.2021 İzmir'deki jeotermal suların sağlık turizmi amacıyla kullanılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48462 18.07.2021 Ülkemizdeki jeotermal suların sağlık turizmi amacıyla kullanılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48463 18.07.2021 İzmir'deki karavan ve çadır tesislerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48464 18.07.2021 Ülke genelindeki lüks karavan ve çadır tesislerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48465 18.07.2021 İzmir'de bulunan kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48466 18.07.2021 Ülkemizde bulunan kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48467 18.07.2021 İzmir'de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına kayıtlı işletmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48468 18.07.2021 Ülke genelinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına kayıtlı işletmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48469 18.07.2021 Son 3 yılda Ege Denizi'nde Türk karasularına giren yabancı bayraklı ticari yatlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48479 18.07.2021 Diş protez teknisyenlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48480 18.07.2021 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda çalışan personel sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48487 14.07.2021 Yangın söndürme uçaklarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52948 12.10.2021 Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/52959 12.10.2021 Bakanlığın su arıtma tesisleriyle ilgili yürüttüğü projelere dair bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52960 12.10.2021 Millet bahçelerinin yapım aşamasında ekolojik dengenin korunması ve projelerin kamuya tanıtılması için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52961 12.10.2021 Türkiye genelindeki millet bahçesi projelerine dair bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52989 12.10.2021 İzmir'de bulunan öğrencilerden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne yurt başvurusunda bulunanlara ve bu yurtların kapasitelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/52990 12.10.2021 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletme ve kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52991 12.10.2021 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla İzmir ilinde Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletme ve kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52992 12.10.2021 11 Mart 2020-16 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir'de Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52993 12.10.2021 11 Mart 2020-16 Haziran 2021 tarihleri arasında Kredi Garanti Fonu kredisine başvuran işletmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/52999 12.10.2021 İzmir'de ele geçirilen metamfetamine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53003 12.10.2021 Covid-19 pandemisi nedeniyle kongre turizminde alınması gereken önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53004 12.10.2021 4 Ekim 2021 tarihi itibarıyla İzmir'deki okullarda yapılan PCR testlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53008 12.10.2021 İzmir Şehir Hastanesinin yapımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53009 12.10.2021 İzmir'deki devlet hastanelerinde yer alan tıbbi cihaz sayısına ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53010 12.10.2021 İzmir'deki aşılama oranlarına ve hastalarda rastlanan varyantlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53011 12.10.2021 Acil servis hekimlerinin Covid-19'a karşı korunmasına yönelik alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53012 12.10.2021 Yapımı devam eden İzmir Şehir Hastanesinin inşaat sürecine dair bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53013 12.10.2021 Acil servis hekimlerinin çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53015 12.10.2021 KOSGEB kredi desteğinden faydalanan işletmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53016 12.10.2021 Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kuran OSB'lere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53017 12.10.2021 Bakanlık ile Dünya Bankası arasında imzalanan kredi anlaşmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53018 12.10.2021 Yapımı tamamlanan organize sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53020 12.10.2021 Su Şurasında açılışlarının gerçekleştirildiği duyurulan tesislere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53021 12.10.2021 Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Bakanlığa dair yaptığı bazı tespitlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53022 12.10.2021 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ülkemizdeki serbest bölgelerin sayısına ve çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53023 12.10.2021 Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Bakanlığa dair yaptığı bazı tespitlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53024 12.10.2021 Sayıştay'ın 2020 yılı raporunda Bakanlığa dair yaptığı bazı tespitlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53025 12.10.2021 Bakanlığın 2022 yılında deniz dibi ve liman temizliği için yürüttüğü çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53062 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53067 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53076 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53077 13.10.2021 Pandemi süresince İzmir'de işsizlik sigortasına başvuran kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53084 13.10.2021 İzmir Körfezi'nde müsilajın önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53085 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53117 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53121 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53158 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53159 13.10.2021 Okul servislerine yapılan denetimlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53163 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53170 13.10.2021 İzmir'in Bergama ilçesinde pandemi sebebiyle kapanan okullara ve taşımalı eğitimi kullanan öğrenci sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53171 13.10.2021 İzmir'in Kiraz ilçesinde pandemi sebebiyle kapanan okullara ve taşımalı eğitimi kullanan öğrenci sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53172 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53184 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53188 13.10.2021 OSBÜK tarafından açılan hesaba İzmir'deki OSB'ler tarafından yatırılan bağışa ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53190 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53191 13.10.2021 TÜBİTAK tarafından denizlerin korunmasına yönelik verilen desteklere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53193 13.10.2021 Temmuz 2018'den bu yana İzmir'de KOSGEB kredilerinden yararlananlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53194 13.10.2021 Ege Denizi'nin temizliğine yönelik TÜBİTAK tarafından projelere verilen desteklere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53206 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53212 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53214 13.10.2021 2020 yılının Mart ayından bu yana Bakanlıktan kredi desteği alan ve e-ticaret sisteminde yer alan işletme sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53215 13.10.2021 2020 yılının Mart ayından bu yana Bakanlıktan kredi desteği alan kooperatif sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53222 13.10.2021 İzmir Çevre Yolu Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda Karşıyaka'da tarihi eserlere rastlanması sebebiyle güzergah değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53224 13.10.2021 Bakanlığın İzmir'de 2021 yılında yapımı ve uygulanması devam eden yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/53651 22.10.2021 Ülkemizde gelir eşitsizliğinin ve mutlak yoksulluğun azaltılması için yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53734 22.10.2021 Yetersiz beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan çocuk hastalıklarına ve son 19 ayda hastanelere başvuran çocuk sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53735 22.10.2021 Pandeminin başından itibaren istifa eden hekim sayısına ve hasta muayene sürelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54301 10.11.2021 1 Ocak-29 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir'deki icra takiplerine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54307 10.11.2021 Devlet koruması altındaki çocuk sayısı ile koruyucu aile sayısına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54362 10.11.2021 İzmir'deki jeotermal suların sağlık turizmi amacıyla kullanılmasına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54363 10.11.2021 Ülkemizdeki jeotermal suların sağlık turizmi amacıyla kullanılmasına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54364 10.11.2021 İzmir'deki karavan ve çadır tesislerine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54365 10.11.2021 Ülke genelindeki lüks karavan ve çadır tesislerine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54366 10.11.2021 İzmir'de bulunan kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54367 10.11.2021 Ülkemizde bulunan kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54385 10.11.2021 2022-2024 döneminde desteklenmesi planlanan KOBİ sayısına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54386 10.11.2021 KOSGEB'in gayrimenkul büyük onarım giderleri için 2022 yılı Bütçe Teklifi'nde ayrılan tutara ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54387 10.11.2021 KOSGEB'in yurt dışına yapılan transferleri için 2022 yılı Bütçe Teklifi'nde ayrılan tutara ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54402 10.11.2021 Son bir yılda intihar eden esnaf sayısına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54403 10.11.2021 E-ticarete yönelik denetimlere ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54480 10.11.2021 Bakanlığa kredi borcu olan OSB ve SS'lerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54568 18.11.2021 İstihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54576 18.11.2021 İzmir'de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına kayıtlı işletmelere ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54577 18.11.2021 Ülke genelinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına kayıtlı işletmelere ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54588 18.11.2021 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda çalışan personel sayısına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54589 18.11.2021 Diş protez teknisyenlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54596 10.11.2021 Bakanlığa kredi borcu olan OSB ve SS'lerin sayısına ve bu borçların tahsiline ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54604 18.11.2021 Yangın söndürme uçaklarına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54612 18.11.2021 Bakanlığın esnaf işletmelerinin sayısındaki artış için 2022 yılı Bütçe Teklifi'nde öngördüğü orana ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54613 18.11.2021 1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla mülkiyeti Hazineye ait olup serbest bölgelere tahsis edilen taşınmazlara ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54614 18.11.2021 Bakanlığın esnaf ve sanatkârlar için 2022 yılı Bütçe Teklifi'nde öngördüğü Hazine destekli kredi miktarına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54615 18.11.2021 Bakanlığın perakende sektöründe e-ticaret için 2022 yılı Bütçe Teklifi'nde öngördüğü orana ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54616 18.11.2021 Bakanlığın 2022 yılı Bütçe Teklifi'nde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında teknik sistem ve ekipman sayısında öngördüğü miktara ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54617 18.11.2021 Bakanlığın 2022 yılı Bütçe Teklifi'nde kooperatif sayılarına dair öngörüsüne ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler