Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

SERVET ÜNSAL
CHP - ANKARA

Bulunan Kayıt Sayısı:95
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/2 7/4926 25.10.2018 Şehir hastaneleri için şirketlerle yapılan sözleşmelere ve sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/6230 05.12.2018 Ankara'da hizmet veren toplu taşıma araçlarının engelli vatandaşların ihtiyaçlarına uygunluğuna ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/6972 15.12.2018 Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattında meydana gelen kazaya, hatta sinyalizasyon sistemi bulunmadığı iddiasına ve projenin denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8012 21.01.2019 Bazı cezaevlerinde ısıtma sistemlerinin çalıştırılmadığı, sohbet ve kitap haklarının kullandırılmadığı iddialarına ve cezaevlerinin denetimlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/8252 31.01.2019 Bazı ilaçlara erişim sıkıntısı yaşandığı ve ilaç firmalarının önemli ilaçları piyasaya sürmediği iddialarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/13079 30.05.2019 Yurt dışındaki FETÖ bağlantılı okulların ederinden yüksek fiyatlarla satın alındığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13133 30.05.2019 Yurt dışındaki FETÖ bağlantılı okulların ederinden yüksek fiyatlarla satın alındığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18000 29.08.2019 Öğrenim kredisi borcu nedeniyle hakkında işlem başlatılan vatandaşların durumuna ve borçlarının iş bulana kadar ertelenmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18358 29.08.2019 Ege Bölgesi'nde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19252 27.09.2019 Aşı reddini önlemek için yapılması gereken çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19253 27.09.2019 Bakanlığın bünyesinde bulunan aşı stoklarının içeriğine ve Sayıştay'ın 63 bin çocuğa tarihi geçmiş aşıların yapıldığına dair tespitine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19412 02.08.2019 TCDD'ye bağlı bazı taşınmazların ve Atatürk Orman Çiftliği'ne ait bir arazinin bir özel üniversiteye devredildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19428 27.09.2019 Ankara'nın çeşitli bölgelerinde bulunan bazı yapı ve arazilerin bir üniversiteye devrine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19483 02.08.2019 TCDD'ye bağlı bazı taşınmazların ve Atatürk Orman Çiftliği'ne ait bir arazinin bir özel üniversiteye devredildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19487 27.09.2019 Ankara'nın çeşitli bölgelerinde bulunan bazı yapı ve arazilerin bir üniversiteye devrine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19488 27.09.2019 Bazı hastanelerde yapılan din psikoloğu görevlendirmelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19571 04.10.2019 Şehir hastanelerini işleten firmalar tarafından hastanelere yeni malzeme ve ekipman alınmasına yönelik taahhüdün gerçekleşmediği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19572 04.10.2019 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinin bir fay hattı üzerinde olduğu iddiasına ve şehir hastanelerinin binalarının deprem yönetmeliklerine uygun olup olmadıklarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19899 11.10.2019 Sayıştay'ın denetim raporunda yer alan şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelerde değişiklik yapıldığı tespitine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19900 11.10.2019 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmeler kapsamında şirketlere verilen garantilere ve ödenecek tazminatlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19901 11.10.2019 Farklı şehir hastanelerinde alınan aynı hizmetler için ödenen ücretler arasındaki farklılığın sebebine ve bu şekilde oluştuğu iddia edilen kamu zararına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19903 11.10.2019 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmeler kapsamında şirketlerin teslim etmediği tesislere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20658 21.10.2019 Başkent Gaz A.Ş.'nin zorunlu sayaç değiştirme bedeli ve abonelerin almış oldukları gaza daha sonraki zamları yansıtma uygulamalarının incelenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20659 21.10.2019 Başkent Gaz A.Ş.'nin zorunlu yeni sayaç uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21196 04.11.2019 SGK tarafından sağlık hizmet sunucularına verilen avans miktarına ve Kurumun bir sigorta şirketinden alacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21197 04.11.2019 SGK'ya Sağlık Uygulama Tebliği'ne aykırı faturalandırmalar yapıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21665 20.11.2019 SGK'nın 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda tespit edilen usulsüz işlemler sebebiyle uğradığı zarara ve usulsüz işlemleri yapan sağlık kuruluşlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21666 20.11.2019 SGK'ya yapılan faturalandırmaların denetimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/22919 20.12.2019 Son beş yılda çıkan yangınlar nedeniyle zarar gören ormanlık alan miktarına ve yangın sonrasında bölgeye dikilen ağaç türlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22920 20.12.2019 2019 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 11 Milyon Fidan Dikimi Projesi kapsamında toplanan paranın nasıl kullanıldığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22921 20.12.2019 Türkiye genelindeki mera alanlarına ve son beş yılda ithal edilen hayvan sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23051 20.12.2019 Bakanlık genel müdürlük kadrolarına göreve uygun olmayan bazı kişilerin atandığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24469 23.01.2020 Çin Halk Cumhuriyeti merkezli olarak çıkan bulaşıcı hastalığa yönelik alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25206 30.01.2020 Başkentgaz'ın Türk Kızılay'ına yaptığı bağışın bir kısmının Ensar Vakfı'na aktarıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25264 30.01.2020 Başkentgaz'ın Türk Kızılay'ına yaptığı bağışın bir kısmının Ensar Vakfı'na aktarıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25277 30.01.2020 Başkentgaz'ın Türk Kızılay'ına yaptığı bağışın bir kısmının Ensar Vakfı'na aktarıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27012 25.03.2020 COVID-19 salgını süresince tebligat, süreli dilekçe, temyiz gibi işlemlerin durdurulması, avukatlık stajlarının ertelenmesi ve dosyalara uzatma verilmesi önerilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/29909 27.05.2020 Mülteci ve göçmenlerin Covid-19 salgınından korunması için alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29985 27.05.2020 Mülteci ve göçmenlerin Covid-19 salgınından korunması için alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30015 27.05.2020 Covid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanları için meslek hastalığı bildiriminde bulunulup bulunulmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30016 27.05.2020 Mülteci ve göçmenlerin Covid-19 salgınından korunması için alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32297 11.07.2020 Muğla ilinde bazı plaj, iskele ve koyların özel bir şirkete devredildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32317 17.07.2020 Covid-19 tedavisi için SGK tarafından özel sağlık kuruluşlarına yapılan ödemelerin durdurulmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32327 11.07.2020 Muğla ilinde bazı plaj, iskele ve koyların özel bir şirkete devredildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32356 11.07.2020 Muğla ilinde bazı plaj, iskele ve koyların özel bir şirkete devredildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32369 17.07.2020 Pandemi sürecinde mağduriyet yaşayan özel tiyatroların desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32405 11.07.2020 Muğla ilinde bazı plaj, iskele ve koyların özel bir şirkete devredildiği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32754 07.08.2020 Kullanılan Covid-19 testlerinin doğruluk oranına ve bazı iddialara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32755 07.08.2020 Günlük yayınlanan koronavirüs hasta verilerinin bulunduğu tabloda değişiklik yapılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/32894 13.08.2020 Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin Haziran ve Temmuz aylarında verilmediği iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/34424 25.09.2020 Ankara Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin öğrencilerinden bağış ve borç adı altında para talep ettiği iddialarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/34425 25.09.2020 KPSS'de Ankara'da bir okulun Covid-19 pozitif ya da temaslı kişilere ayrıldığı iddiasına ve gözetmenlerin bilgi sahibi olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/34443 25.09.2020 Tıbbi cihaz ve ürün tedariki yapan firmaların alacaklarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36140 05.11.2020 Şehir hastanelerinde eksik alınan hizmet karşılığı yapılan ödemelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36141 05.11.2020 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36142 05.11.2020 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36143 05.11.2020 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelere ve hastanelerin doluluk oranlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36144 05.11.2020 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelere ve uygulama projelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36145 05.11.2020 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelere ve hastaneleri yapan firmalara tanınan KDV istisnasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36146 05.11.2020 Bilkent Şehir Hastanesinin taahhüt edilen zamanda tamamlanamaması nedeniyle oluşan zarara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36147 05.11.2020 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36148 05.11.2020 Şehir hastaneleri için şirketlerin taahhüt edip teslim etmediği tıbbi ekipmanlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36149 05.11.2020 Şehir hastaneleri ile birlikte teslim edilmesi gereken trijenerasyon ve heliport tesislere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36588 05.11.2020 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36589 05.11.2020 Şehir hastaneleri için yapılan sözleşmelere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/39690 13.01.2021 İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler ile temaslı kişilerin çalışmaya zorlandığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/39747 13.01.2021 Satın alınan Covid-19 aşılarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40228 22.01.2021 SIHHAT Projesi kapsamında alınan tıbbi cihaz ve malzemelerin kullanımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40235 22.01.2021 Çin menşeili Covid-19 aşılarının Türkiye'ye getirilme şekline ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40236 22.01.2021 Kayseri Şehir Hastanesinin yapım işinin verildiği şirketin ekipman teminine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40495 29.01.2021 Ülkemizde yaşayan göçmen ve mültecilerin aşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40496 29.01.2021 Ülkemizdeki cezaevlerinde aşılamanın yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41445 18.02.2021 Covid-19 aşılama sürecine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41770 23.02.2021 Biyokimya teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41771 23.02.2021 Yaşlı bakım teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41772 23.02.2021 Cerrahi ameliyathane teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41773 23.02.2021 Anestezi teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41774 23.02.2021 Acil tıp teknisyenlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41775 23.02.2021 Ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41776 23.02.2021 Fizik tedavi teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41777 23.02.2021 Çevre sağlığı teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41778 23.02.2021 Odyometri teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41779 23.02.2021 Diyetisyenlerin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41780 23.02.2021 Sağlık yönetimi uzmanlarının istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41781 23.02.2021 Diyaliz teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42975 26.02.2021 Çin'den gelen bir milyon doz aşının ücretsiz gönderilmesine rağmen faturalandırıldığı iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/44209 12.04.2021 Mezarlıklarda görev yapan personelden Covid-19'a yakalananların sayısına ve bu kişilerin aşılanmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48037 08.07.2021 Üniversitelerine olan borçlarından dolayı diplomalarını alamayan tıp ve diş hekimliği bölümü mezunlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48060 08.07.2021 Üniversitelerine olan borçlarından dolayı diplomalarını alamayan tıp ve diş hekimliği bölümü mezunlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48061 08.07.2021 Bazı şehir hastanelerinin işletme hakkının yabancı bir şirkete devredilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48790 03.08.2021 Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir kütüphanenin kapatılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54522 18.11.2021 Ankara'da hizmet veren adliye binalarına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54585 18.11.2021 Bakanlığa bağlı olarak çalışan taşeron işçi sayısına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54586 18.11.2021 Muayene sürelerinin sınırlandırılması kararına ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54587 18.11.2021 Sağlık çalışanlarının çalışma ve nöbet sürelerine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler