Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

SEFER AYCAN
MHP - KAHRAMANMARAŞ

Bulunan Kayıt Sayısı:176
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/1 7/265 20.07.2018 Afşin Elbistan Termik Santrali'nin işletme hakkının devredileceği iddialarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/983 30.07.2018 Özelleştirilen Elbistan Şeker Fabrikası'nın işçilerinin durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/1 7/1040 30.07.2018 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet için alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/1 7/1404 13.08.2018 Aksu Çayı'nın kirliliğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/3812 02.10.2018 Kahramanmaraş'ta tarımsal sulama barajlarına ve projelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/3891 05.10.2018 2018 yılında KYK yurtlarına yapılan başvurulara ve talep karşılama oranına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/5749 15.11.2018 Şeker pancarı taban fiyatının artırılması ve çiftçiye alım garantisi verilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7241 02.01.2019 2018 yılı hac kuralarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8143 25.01.2019 2018 yılında üniversite öğrenci kontenjanının artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8174 25.01.2019 Kayıtlı yemek üretimi yapan veya yemek yenilen işletmelerin sayısına ve bunların denetimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/8175 25.01.2019 Tohum biyoçeşitliliğinin korunmasına, ülkemize has tohumların ticari değerinin artırılmasına ve yaygınlaştırılmalarına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/8176 25.01.2019 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/8482 07.02.2019 Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/9079 11.02.2019 Kadına yönelik şiddet vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/9102 11.02.2019 300 Koyun Projesi'nden faydalanan çiftçi sayısına ve Proje kapsamında yapılacak uygulamalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10455 20.03.2019 Son 5 yılda inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarına, bu kazaların nedenlerine ve iş kazalarının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10456 20.03.2019 Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan feldspat madeninde meydana gelen göçük ve ölümlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/10465 20.03.2019 Atık su arıtma tesisi bulunan belediye sayısına ve atık su kirliliğini önlemek için Bakanlık tarafından yapılan denetimlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/10472 20.03.2019 Son yıllarda oluşan doğalgaz kazalarının sayısına, bu kazaların nedenlerine ve doğalgaz güvenliği için alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10549 20.03.2019 Bakanlık tarafından kayıt altına alınan tarım işçisi sayısına ve tarım işçilerinin eğitimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10550 20.03.2019 Küresel ısınmanın tarımsal üretime olası olumsuz etkilerine yönelik alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10903 16.04.2019 Yenilenebilir enerji kaynakları yatırım planlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10952 16.04.2019 Organ nakli bekleyen kişi sayısına, 2018 yılında yapılan organ nakillerine ve organ bağışına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/10966 16.04.2019 Tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10967 16.04.2019 Ülkemizdeki endüstriyel ormanlık alanların artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/10984 16.04.2019 Kahramanmaraş'ta son beş yılda meydana gelen trafik kazalarının sayısına ve bu kazaları azaltmak için alınması gereken önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/11083 19.04.2019 Sezaryenle doğum sayısına ve bu doğumları azaltmak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/11084 19.04.2019 Türkiye'deki aile hekimliği uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/11085 19.04.2019 Kahramanmaraş'taki aile hekimliği uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/11855 08.05.2019 Çorlu Deresi'nde meydana gelen kirliliğin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/11888 08.05.2019 Bakanlığa bağlı okulların cari giderleri için ayrılan ödeneğe ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/11889 08.05.2019 Kahramanmaraş'ta il ve ilçe genelindeki halk eğitim merkezi sayısına ve bu merkezlerde verilen kurslara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/11903 08.05.2019 Kanser vakalarını azaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/11922 08.05.2019 Ülkemizde yıllık olarak üretilen ve ithal edilen soya miktarına ve yerli üretimin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/11923 08.05.2019 Biçerdöver hasadıyla oluşan ürün kaybının azaltılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12090 13.05.2019 Kahramanmaraş'a ait hava kirliliği değerlerinin insan sağlığına yönelik tehlike düzeyine ve termik santrallerin kirliliğe etkisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12124 13.05.2019 Kahramanmaraş'ta 2017-2018 yıllarında tespit edilen kanser vakalarına ve vakaların çevre ve hava kirliliği ile ilişkisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12232 16.05.2019 Ulusal Bağışıklama Programı kapsamında yapılan aşı uygulamalarına ve hedeflere ulaşma oranına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12237 16.05.2019 2017-2018 yıllarında yapılan tütün üretimi, ihracatı ve ithalatına ve tütün tarımını bırakan çiftçilere önerilen ürünlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12240 16.05.2019 Kırmızı et üretiminin artırılması için alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12241 16.05.2019 Ülkemizin ithal ve ihraç ettiği tropikal meyvelere ve katma değeri yüksek tropikal meyve üretimi konusunda çalışma yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12604 23.05.2019 Memurlara doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesi ile ilgili uygulamalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/12631 23.05.2019 Türkiye'de bulunan özel eğitim okullarının ve bu okullarda öğrenim gören engelli bireylerin sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12646 23.05.2019 Ülkemizde 2017 ve 2018 yıllarında üretilen, ihraç ve ithal edilen zeytin ve zeytinyağı miktarlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/12648 23.05.2019 Kitlesel arı ölümlerinin nedenlerine ve bunların önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13834 24.06.2019 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen enerji ve enerji hammaddesi ithalat miktarlarına ve öz kaynaklarla üretilen enerji miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13835 24.06.2019 Kahramanmaraş'ta bulunan spor tesislerine, yapılan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ve öngörülen spor yatırımlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13852 24.06.2019 2018 yılı itibarıyla ambulansların karıştığı kazalara ve bu kazaların azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13862 24.06.2019 Bakanlığa bağlı okulların elektrik, gaz ve su abonelikleri ile 2017-2018 yıllarındaki harcamalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13871 24.06.2019 Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin faaliyet ve kapasite durumuna ve buraya taşınan hastanelerin binalarının akıbetine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/13878 24.06.2019 Deniz ve içsu mahsullerinin yasadışı avlanmasının önlenmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/13881 24.06.2019 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından destek verilen projelere ve kırsal kalkınma yatırımlarının verimliliğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14177 01.07.2019 2017-2018 yıllarında gerçekleşen çocuk istismarı vakalarına ve çocukların korunmasına yönelik tedbirlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/14180 01.07.2019 Elbistan'da kurulacak termik santralin hava ve çevre kirliliği yüküne etkilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/14634 09.07.2019 Huzurevlerinde bulunan kişi sayısına ve bunlardan alınan ücretlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/16579 05.08.2019 2018 yılında Türkiye'nin diğer ülkelerden aldığı plastik atık miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/16617 05.08.2019 Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyonu kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18272 03.09.2019 Cezaevlerinde bulunan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18343 03.09.2019 2017 ve 2018 yıllarında hastanelerde görülen enfeksiyon vakalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/18822 19.09.2019 Marmara Denizi'ndeki kirlilik durumuna ve bu kirliliğin azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/18869 19.09.2019 Yerli ilaç üretimi çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19182 27.09.2019 Çocuk cinayetleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/19223 27.09.2019 Afşin Elbistan Termik Santrali A Ünitesi'nin özelleştirilmesi sonrası kamu işçilerinin durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19224 27.09.2019 Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Hurman Çayı'nda yapılması planlanan derivasyona yönelik proje çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/19260 27.09.2019 Bitki Koruma Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Sertifikası sınavının yapılmamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19347 03.10.2019 Türkiye genelindeki çocuk evleri ve sevgi evleriyle ilgili bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19348 03.10.2019 Kahramanmaraş'ta bulunan çocuk evleri ve sevgi evleriyle ilgili bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/19704 07.10.2019 Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Germenicia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına ve bölgenin geleceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20143 16.10.2019 Vakıf üniversitelerinin aynı bölümleri arasındaki ücret farklılıklarına ve kontenjan açıklarının düzeyine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20152 16.10.2019 Bursa Şehir Hastanesinde hekimlerin performans alamadıkları için veremli hastaların tedavisinden imtina ettikleri iddiasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/20942 25.10.2019 Taşımalı eğitim sistemi ile ilgili bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20943 25.10.2019 Kahramanmaraş'taki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20958 25.10.2019 Bakanlığa bağlı çalışan hemşire sayısına ve hemşirelerin eğitim düzeylerinin dağılımına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21470 11.11.2019 Kahvaltı ve öğle yemeği uygulaması yapılan okullara, kantinlerde satılan gıdaların denetimine ve okul gıdası uygulamasının kaldırılma sebebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21477 11.11.2019 Çocuklarda görülen obeziteye ve alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21478 11.11.2019 Çevre sağlık teknisyeni ve teknikerlerinin istihdamına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21484 11.11.2019 Obeziteye neden olan gıdalarla ilgili düzenleme önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21489 11.11.2019 Kahramanmaraş Göksun karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21490 11.11.2019 Kahramanmaraş ilindeki Göksun-Elbistan karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21756 21.11.2019 Kayıt dışı istihdam verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21762 21.11.2019 Türkiye genelinde son üç yılda yarım kalmış inşaat sayısına ve yarım kalma nedenlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21764 21.11.2019 Kahramanmaraş'ta son üç yılda yarım kalmış inşaat sayısına ve yarım kalma nedenlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21790 21.11.2019 Sınavla ve sınavsız öğrenci alan liselere ve lise öğretim programlarındaki çeşitliliğe ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21791 21.11.2019 Üniversite giriş sınavına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21801 21.11.2019 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan tıpta kötü uygulama vakalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21880 26.11.2019 Okul öncesi eğitim ile ilgili bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22115 04.12.2019 2018-2019 yıllarında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22120 04.12.2019 Türkiye genelinde bulunan halk kütüphanelerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22143 04.12.2019 2019 yılında uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi için sağlık merkezlerine başvuran kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23684 10.01.2020 Destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23697 10.01.2020 Türkiye'deki ilaç tüketimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23698 10.01.2020 Yerli aşı ve serum üretimine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23899 16.01.2020 Son zamanlarda görülen uyuz vakalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23901 16.01.2020 Ülkemizde görülen ruh ve sinir hastalıklarına dair istatistiki bilgilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23902 16.01.2020 Bilinçsiz ilaç tüketiminin önlenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23903 16.01.2020 Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında eğitim alanı dışında görevlendirilen personel sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23904 16.01.2020 Bakanlık ve özel sağlık kuruluşları bünyesinde bulunan tıbbi cihazlar ile bu cihazların kalibrasyon işlemine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/23905 16.01.2020 2018-2019 yıllarında Kahramanmaraş ilinde KOSGEB programına yapılan başvurulara ve bu destekten yararlanan kişilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23906 16.01.2020 2018-2019 yıllarında KOSGEB kredi ve hibelerine yapılan başvurular ile bu kredi ve hibelerden yararlanan girişimci ve işletmelere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24410 24.01.2020 Bakanlıkta görev yapan müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atamalarının yapılmamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/24474 24.01.2020 Türkiye'de şüpheli koronavirüs vakası bulunup bulunmadığına ve virüsün yayılma ihtimaline karşı alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24475 24.01.2020 Grip hastalığı vakalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25610 17.02.2020 Kahramanmaraş'taki 112 Acil sağlık hizmetlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25611 17.02.2020 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personeli ile bu kişilerin vakaya müdahale etme süresine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/25612 17.02.2020 Ülkemizde bulunan sağlık evlerinin sayısı ile fiziksel koşullarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26008 24.02.2020 Bakanlık bünyesindeki otelcilik ve turizm meslek liselerinde çalışan usta öğreticilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26047 24.02.2020 Kahramanmaraş'ta Bakanlığa bağlı ruhsatlı gıda ürünleri ve bunların piyasa denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26048 24.02.2020 Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı ruhsatlı gıda ürünleri ve bunların piyasa denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26049 24.02.2020 Türkiye'de gıda üretimi yapan firmalara ve bunların 2018-2019 yıllarındaki denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26050 24.02.2020 Kahramanmaraş'ta gıda üretimi yapan firmalara ve bunların 2018-2019 yıllarındaki denetimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26516 10.03.2020 İşitme engelli bireylerin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26777 17.03.2020 Koruyucu aile modeli uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27382 07.04.2020 Sağlık personelinin yaşadığı iş kazası ve meslek hastalığı verilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27383 07.04.2020 Görme engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunlar ile bunların çözümüne yönelik önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/27408 07.04.2020 Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan özel eğitim okulları ve burada öğrenim gören öğrencilerin durumuna ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27724 09.04.2020 Tohum hibesi verilen illerin seçilme kriterlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28138 16.04.2020 Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline döner sermayeden yapılan ek ödemeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28163 16.04.2020 Sağlık personeline döner sermayeden yapılan ek ödemeye ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/29111 07.05.2020 Kahramanmaraş ilinde son 5 yılda inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarına ve sonuçlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/29112 07.05.2020 Huzurevlerinde yaşanan koronavirüs vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/29149 07.05.2020 Türkiye'de 2019 yılında bilimsel dergilerde yayımlanan bilimsel araştırmalara dair verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29349 12.05.2020 Klima kullanımının koronavirüs salgınına olan etkisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29350 12.05.2020 Koronavirüs salgını sürecinde kullanılan maske ve eldiven gibi atıkların bertarafına yönelik alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29399 12.05.2020 Gıda satışı yapan firmalar ile burada çalışanların koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29522 15.05.2020 Ülkemizde bulunan kadın sığınma evlerine ve fiziki koşullarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/29534 15.05.2020 Sularda ve atık sularda koronavirüs bulunup bulunmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30512 08.06.2020 YDS ve YÖKDİL sınavlarının öne çekilerek Ağustos ayında yapılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30618 09.06.2020 Özel eğitim kurumlarında yaz döneminde telafi eğitimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30982 16.06.2020 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kene sayısındaki artışa ve alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30992 16.06.2020 Ülkemizde çekirge istilasının görülüp görülmediğine ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30993 16.06.2020 Kahramanmaraş ilindeki Adatepe, Karakız ve Kavak Tepe barajlarının ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30994 16.06.2020 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kene sayısındaki artışa ve alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31763 06.07.2020 Okul müfredatlarındaki beden eğitimi, resim ve müzik gibi yetenek derslerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31764 06.07.2020 Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programının uygulamasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31797 06.07.2020 Gıda israfına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32212 16.07.2020 Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde depreme karşı güvenli bina sayısını artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32216 16.07.2020 Kahramanmaraş il merkezinde bulunan bazı mahallelerdeki binaların deprem güvenliği yönünden incelenmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32256 16.07.2020 Kahramanmaraş ili sınav başarı seviyesinin düşük olmasının gerekçelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32749 29.07.2020 Mart 2020 tarihinden bu yana psikiyatri kliniklerine başvuran kişi sayısına ve bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32791 29.07.2020 Tarım ilaçlarına dair bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32807 29.07.2020 Kahramanmaraş ilindeki demiryolu ulaşımına dair bazı verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33737 09.09.2020 Kahramanmaraş ilindeki ev, iş yeri ve sokakların elektrikten yararlanma oranlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/33763 09.09.2020 Kahramanmaraş'ta internet kullanımında yaşanan sorunların azaltılmasına ve internet altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/34651 06.10.2020 Kahramanmaraş Elbistan'da kömür küllerinin doldurulduğu alanın tarıma açılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36703 18.11.2020 Kahramanmaraş'taki yer altı kaynaklarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36824 20.11.2020 Kahramanmaraş'taki çarpık kentleşmeye ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36856 20.11.2020 Kahramanmaraş'ın sınavlardaki başarı sıralamasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36872 20.11.2020 Aile sağlığı merkezlerinde kamu dışı çalışan statüsünde görev yapan personele ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36885 20.11.2020 Kahramanmaraş'ta meydana gelen orman yangınlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36895 20.11.2020 Karadeniz-Akdeniz otoyolu projesi inşaatına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39411 06.01.2021 Ülkemizde yapılan işitme testlerine ve Bakanlık bünyesinde çalışan odyometri teknikerlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/39427 06.01.2021 Tarımsal sulama yöntemleri ve maliyetleri ile çiftçilerin borçlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/40053 20.01.2021 Ülkemizdeki akraba evliliklerine dair istatistiki verilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40119 20.01.2021 Ülkemizde görülen genetik geçişli hastalıklara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40120 20.01.2021 Fenilketonüri hastalığının ülkemizde görülme sıklığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/40374 28.01.2021 Ülkemizde bulunan diyaliz merkezlerine ve istihdam edilen diyaliz teknikerlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41213 12.02.2021 Türkiye'deki ağız ve diş sağlığı hastane sayıları ile diş hekimi ve ağız ve diş sağlığı teknikeri sayılarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41814 23.02.2021 Kahramanmaraş'ın Merkez ilçesi ile Göksun ilçesi arasında süren yol yapım çalışmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43838 02.04.2021 Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/43877 02.04.2021 Çocuklara yönelik göz sağlığı taraması çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/43890 02.04.2021 Metal mutfak eşyası üretimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44561 20.04.2021 Kahramanmaraş'ta 2019-2020 yıllarındaki şeker pancarı üretimine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44563 20.04.2021 Kahramanmaraş'ta bulunan Nurhak Kullar Göleti'nin ne zaman tamamlanacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46281 01.06.2021 18 yaş altındaki kişilerin uyuşturucu kullanımına ve alınan önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46314 01.06.2021 Türkiye'de yapılan kripto para işlemlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47234 17.06.2021 2020 yılında Türkiye'nin nüfus artış hızındaki azalmanın sebeplerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47769 30.06.2021 Kanser tarama programlarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/47770 30.06.2021 Aile sağlığı merkezlerinden kamu binasında hizmet verenlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/48393 17.07.2021 Fahri kuran kursu öğreticilerine ve vekil imam hatiplere kadro verilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/54101 03.11.2021 Ülke genelinde engelli bireylere hizmet veren bakım merkezlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54102 03.11.2021 2020 ve 2021 yıllarında teknoloji bağımlılığı gerekçesiyle aile danışma merkezlerinde tedavi altına alınan çocuklara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54149 03.11.2021 2020 yılında yakalanan uyuşturucu satıcısı sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/54373 10.11.2021 Ülkemizdeki meslek yüksekokullarının sayısına ve bunların sektörlerle işbirliğine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54374 10.11.2021 Mesleki eğitim merkezleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54375 10.11.2021 Mesleki ve teknik liseler ile ilgili çeşitli verilere ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler
27/5 7/54383 10.11.2021 Türkiye'de yıllık lösemi insidansına ve lösemi hastalarının tedavisine ilişkin

Son Durumu : 15 Günlük Cevaplanma Süresi Devam Ediyor


Diğer Bilgiler