Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

İSMET TOKDEMİR
CHP - HATAY

Bulunan Kayıt Sayısı:104
Dönemi ve Y. Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27/2 7/6210 03.12.2018 Suriyeli sığınmacılarla ilgili verilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7113 21.12.2018 2011 yılından itibaren Hatay ilinde Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu kişilere ve seçimlerde oy kullanma haklarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7184 21.12.2018 Zor durumdaki narenciye üreticisinin desteklenmesine ve iç piyasadaki tüketimin artırılmasına yönelik bir girişimde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7246 27.12.2018 2002-2018 yılları arasında Hatay ilinde yürütülen icra takibi dosya sayısına ve artış oranına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/7307 26.12.2018 Hatay ilindeki kayıtlı çiftçi sayısına, çiftçilerin borçlarına ve küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine ayrılan kaynağa ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/8849 08.02.2019 Reyhanlı Vergi Dairesindeki bazı mükelleflerin kayıtlarının Antakya Vergi Dairesine taşınmasına yönelik itirazlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14393 03.07.2019 Pamuk destekleme primlerinin ödenmeyen kısmının ne zaman ödeneceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14893 12.07.2019 Kamu ihaleleri kapsamında iş yapan yüklenici firmalardan tasfiye talepleri reddedilenlere ve işe devam etmeleri istenen firmalara ödenek sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/14901 12.07.2019 Şiddet gören ve cinsel tacize uğrayan kadınlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/15741 19.07.2019 Hatay'da evde sağlık hizmeti alan kişi ve bu kapsamda görevlendirilen personel sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/2 7/15958 22.07.2019 Reyhanlı Barajı'nın işletme tarihinin sürekli ötelenmesinin sebebine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/2 7/16119 25.07.2019 Suriyeli mültecilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/19867 11.10.2019 2015-2018 yılları arasında kesilen trafik cezalarının illere göre dağılımına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20700 21.10.2019 2011-2019 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından Hatay'a yapılan yatırımlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/20884 30.10.2019 Asgari ücretten alınan gelir vergisinin kaldırılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/21246 04.11.2019 Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21795 22.11.2019 Hatay'da okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/21994 27.11.2019 Narenciye üretim planlamasına ve üreticilere yönelik desteklere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/22221 05.12.2019 THY'nin yabancı ülke vatandaşlarını kabin memuru olarak istihdam etmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23140 25.12.2019 Hatay'da bulunan özel okul sayısına ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23211 30.12.2019 Çiftçilerin kullandığı mazotun yarısının devlet tarafından karşılanacağı yönündeki vaatlerin gerçekleştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/23510 16.01.2020 Araç giriş kartlarının tahsisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24091 17.01.2020 Öğrenim kredisi borçlarına faiz uygulanan kişi sayısına, toplam borç tutarına ve borçlara uygulanan faizin kaldırılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/24707 30.01.2020 Hatay'da hem Suriyelilerin hem Türk vatandaşlarının katılabileceği mesleki eğitim çalışmalarının tek bir çatı altında toplanmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25040 05.02.2020 Hatay ilinde yeni sanayi alanlarının yapılması ve inşaatı devam eden organize sanayilere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25626 14.02.2020 Çiftçilerin kullandığı mazotun yarısının devlet tarafından karşılanacağı yönündeki vaatlerin gerçekleştirilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/25943 26.02.2020 THY ve AnadoluJet firmalarının envanterinde bulunan Boeing 737 Max grubu uçaklara ve sipariş edilen miktar ve bedellerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26179 02.03.2020 Pamuk ekiminin yapıldığı 23 ilde mazot ve gübre desteği verilip verilmeyeceğine ve pamuk destekleme primlerinin artırılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/26519 10.03.2020 Hatay'daki acil toplanma alanları ile depreme dayanıklı ve riskli bina sayılarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/26804 16.03.2020 Koronavirüs salgını nedeniyle haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27399 06.04.2020 Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarından dolayı muhtarlara yönelik herhangi bir destekleme çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/27432 06.04.2020 Türkiye genelinde ve Hatay ilinde 65 yaş ve üstü olup çiftçi kayıt sisteminde kaydı bulunan çiftçilere ve tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramaması için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28187 15.04.2020 Hatay ilinin İskenderun ilçesinde E-91 Karayolu Denizalayı mevkiinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/28981 04.05.2020 Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan esnafların desteklenmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29521 15.05.2020 Hatay ilinde işsizlik sigortasına başvuru yapan, işsizlik ödeneğinden yararlanan ve işsizlik fonundan kesinti yapılan kişi sayılarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/3 7/29523 15.05.2020 Bakanlıkça yürütülen pandemi sosyal destek programı kapsamındaki yardımlardan Hatay ilinde yararlanan kişi sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29550 15.05.2020 Öğrenci servisi işleten ve koronavirüs salgını sürecinde mağdur olan esnafa destek verilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/29569 15.05.2020 Bakanlığa bağlı olarak çalışan sürücü kursları, SRC merkezleri ve iş makineleri operatörlük kurslarının kira, vergi ve SGK gibi ödemeleri için yapılacak destekleme çalışmalarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30538 05.06.2020 Mayıs ayı içinde etkili olan doğal afetlerden dolayı zarar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılması ve kredi borçlarının ertelenmesi hususunda yapılan çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30580 11.06.2020 Plastik, cam ve metalik madde gibi katı atıkların bertaraf edilmesi hususunda yeni bir çalışma olup olmadığına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/30725 12.06.2020 Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Atme çadır kentinin giderlerinin Afrin Çayı'na dökülmesine ve alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31054 18.06.2020 Hatay ilindeki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31259 22.06.2020 Uluslararası taşımacılık sektörünün sorunlarına ve sektöre devlet desteği verilmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/31591 30.06.2020 Lojistik ihracatının artırılması ve desteklenmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32096 11.07.2020 Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan kantinci esnafına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32660 24.07.2020 Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan bağış miktarına ve bağışlarla yapılan harcamalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/3 7/32795 04.08.2020 Hatay ilinde sulama birliklerine kayıtlı ve borcu olan çiftçi sayısına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35226 16.10.2020 9 Ekim 2020'de Hatay'da çıkan yangına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/35368 21.10.2020 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin teşvik bölgeleri kapsamına alınmamasının nedenine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/35441 16.10.2020 Suudi Arabistan'la yapılan ticarete dair bazı sorunlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/36113 05.11.2020 Hatay ilinde olası bir depreme karşı alınması gereken önlemlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/36838 20.11.2020 Hatay ilinde kullanılan banka kredisi verilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37215 24.11.2020 Çiftçilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması veya ertelenmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/37797 09.12.2020 İhracat mallarının nakliyesini yapan yerli nakliyecilerin sorunlarının çözümüne ve desteklenmelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38153 09.12.2020 2002 ile 2020 yılları arasında Hatay'da çıkan orman yangınlarına ve alınacak önlemlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38549 22.12.2020 Pandemi sürecinde iş yerleri kapatılan esnafa gelecek olan icraların ve esnafın ödemeleri gereken kredilerin ertelenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/38738 25.12.2020 Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve zanaatkarlara yönelik kolaylık sağlanması için SGK ile kamu bankaları arasında protokol imzalanması talebine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39072 30.12.2020 Havuç üretiminin desteklenmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39335 06.01.2021 Tarımsal üretim yapılabilmesi amacıyla Nijer'de kiralanan tarım arazisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39430 06.01.2021 Tarımsal üretim yapılabilmesi amacıyla Nijer'de kiralanan tarım arazisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39763 13.01.2021 Tarım üretimindeki girdi fiyatlarının düşürülmesi, tarımsal desteklemenin kapsamının genişletilmesi, üreticilerinin zararlarının telafisi ve muafiyette geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/39833 18.01.2021 Emeklilerin aylıklarında eşitsizliğin giderilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41334 15.02.2021 Okullarda gerekli hijyeni sağlamak için temizlik elemanı istihdam edilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41375 15.02.2021 2020 yılında Hatay'da kapanan işletmeler ile esnaf ve sanatkarlara ekonomik destek verilmesine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/41658 18.02.2021 Bir siyasi partinin pandemi sürecinde yapılan kongrelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/41800 24.02.2021 Patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42175 03.03.2021 2018-2020 yılları arasında toplanan vergiye ve asgari ücretlilerden vergi alınmaması yönündeki çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42825 11.03.2021 Cami ve ibadethanelerin elektrik borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/42938 03.03.2021 Pandemi nedeniyle yerel basının yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/43919 02.04.2021 Ülkemizde internete erişim hızının artırılmasına ve Hatay'ın kırsal bölgelerinde yaşanan internet sorunun çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44219 12.04.2021 Hatay'da küçük esnafın desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44854 26.04.2021 Hatay'a gelen mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ve işçiler için alınan Covid-19 önlemlerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/44876 28.04.2021 Son 5 yılda Hatay'daki icra takibi dosyalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/46261 28.05.2021 Uluslararası taşımacılık ve nakliye alanında yaşanan bazı sorunlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46711 04.06.2021 Yem fiyatlarındaki artış nedeniyle sanayicilerin denetime tabi tutulması önerisine ve yem fiyatlarındaki dışa bağımlılığın azaltılmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/46924 10.06.2021 İskenderun'da serbest bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47423 22.06.2021 Uluslararası taşımacılık firmalarının sorunlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/47850 01.07.2021 Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı vekaleten kurban kesim bedellerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48001 07.07.2021 2020 yılı kırmızı et üretim miktarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/48366 14.07.2021 Kurban bayramı sonrasında Suriye'den ülkeye girişlerde alınacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/4 7/50754 08.09.2021 Türkiye-KKTC arası uçak bileti fiyatlarına ve uçak seferlerinin artırılmasına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/4 7/51725 22.09.2021 Çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/52716 11.10.2021 Konut kira artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/53399 15.10.2021 Hatay ilinde 2002-2020 yılları arasında kapanan şirketlere ve il ekonomisine etkilerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/54464 12.11.2021 Hatay'da ilk ve orta öğretimde okuyan Suriyeli sayısına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/55339 13.12.2021 Hatay ili için merkezi bütçeden ayrılan pay oranına ve gerçekleştirilen yatırım projelerine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/56074 24.12.2021 15 Mart 2020 ile 1 Aralık 2021 tarihleri arasında Hatay'da Covid-19 nedeniyle vefat eden kişilere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/57612 19.01.2022 Ülke genelinde 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla prim borcu olan esnaf ve sanatkarlara ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/58150 28.01.2022 Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen mağduriyetlere ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/58397 04.02.2022 İlaç temininde yaşanan sorunlara ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/58586 07.02.2022 Fahiş fiyat zamlarına yönelik denetimlere ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/59601 21.02.2022 Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin fiyatlarının düşürülmesi talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/59851 23.02.2022 Engelli öğretmen atamalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/60226 03.03.2022 Hatay Merkez Adliyesine ticaret mahkemesi kurulması talebine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/60822 09.03.2022 Ülkemizin tarım politikasına ve çiftçilerin desteklenmelerine ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/61051 15.03.2022 Çiftçilere mazot desteği sağlanmasına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/61198 17.03.2022 2021 pamuk desteklerinin ne zaman verileceğine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/61646 25.03.2022 Çiftçilere mazot desteği verilmesine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/61885 30.03.2022 Hatay'da don afetinden zarar gören çiftçilere destek verilmesi önerisine ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/62770 08.04.2022 Hatay'da Ziraat Bankasından tarımsal kredi kullanıp takibe düşen çiftçi sayısı ile banka tarafından tanınan geri ödeme imkanına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/63335 21.04.2022 Hatay'da çocuklu ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan beslenme yardımlarına ilişkin

Son Durumu : Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı


Diğer Bilgiler
27/5 7/63338 21.04.2022 2021-2022 yılları arasında Hatay'daki işsizlik oranına ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/65033 18.05.2022 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sivil şehit sayılması önerisine ilişkin

Son Durumu : Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi


Diğer Bilgiler
27/5 7/65478 01.06.2022 Engelli öğretmen atamalarına ilişkin

Son Durumu : Cevaplandı


Diğer Bilgiler